WosNP Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych

Wersja: 03.07.2012 | Pobrań: 2889 | Obowiązuje od: 2012-07-03
4 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (2 głosy)

Opis: WosNP Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku PIT składany może być przez podatników, którzy:

  • kwestionują zasadność pobrania podatku przez płatnika podatku albo wysokość pobranego przez niego podatku,
  • w zeznaniach lub deklaracjach wykazali zobowiązanie podatkowe niezależnie lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej,
  • nie będąc obowiązanymi do składanie zeznań lub deklaracji, dokonali wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Wniosek taki złożyć mogą również płatnicy podatku PIT, jeśli:
  • w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości podatku pobranego, • w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej,
  • nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej.

Wniosek złożony może być w okresie przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po jego upływie nie ma możliwości stwierdzenia nadpłaty podatku. 

W typowej sytuacji podatnik poza deklaracją korygującą PIT oraz pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty musi zatem złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty - o ile z korekta związane jest powstanie nadpłaty.

W przypadku natomiast, gdy podatnik składa deklarację roczną PIT i wykazuje nadpłacone zaliczki na podatek w stosunku do podatku wynikającego z deklaracji (np. korzystał z ulg podatkowych), to wniosek taki nie jest konieczny. Wystarczająca jest sama deklaracja PIT.

Po złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty organ przeprowadza postępowanie i albo zwraca nadpłatę albo wydaje decyzję o braku podstaw do stwierdzenia nadpłaty.

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a (decyzja co do odsetek za zwłokę), oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W razie braku zaległości i bieżących zobowiązań nadpłaty podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (11,6 zł), podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W razie ich braku zalicza się - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot. Zatem w ich przypadku trzeba złożyć wniosek o zwrot, a nie o zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań.

Podstawa prawna:

Art. 75 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.