e-Deklaracje

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • PIT-37 (29) (2022) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty)
  PIT-37 (29) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r.  Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym: wyłącznie za pośrednictwem...
  Liczba pobrań: 4 199 455
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (38 głosów)
 • PIT-36 (30) (2022) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-36 (30) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r.  Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla osób, które: prowadziły: pozarolniczą działalność gospodarczą...
  Liczba pobrań: 1 884 576
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (24 głosy)
 • PIT-28 (25) (2022) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ...
  PIT-28 (25) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r. Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych, osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów...
  Liczba pobrań: 1 320 091
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.9 (11 głosów)
 • PIT-36L (19) (2022) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-36L stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r. Formularz jest przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne...
  Liczba pobrań: 953 740
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (3 głosy)
 • PCC-3 (5) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz przeznaczony dla czynności ...
  Najnowsza wersja formularza PCC-3 (5) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w...
  Liczba pobrań: 831 496
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (189 głosów)
 • PIT/B (20) (2022) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
  PIT/B (20) stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r.  Formularz PIT/B stanowi informację o wysokości dochodu...
  Liczba pobrań: 638 472
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)
 • ZAP-3 (6) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
  Formularz ZAP-3 (6) obowiązuje od 1 września 2021 r.  Formularz przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria: jest objęta rejestrem PESEL, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem...
  Liczba pobrań: 390 707
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (33 głosy)
 • ORD-ZU (2) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
  Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji...
  Liczba pobrań: 301 127
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (41 głosów)
 • CIT-8 (32) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku ...
  Formularz CIT-8 (32) składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy z wyjątkiem: podatnik...
  Liczba pobrań: 271 980
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (21 głosów)
 • SD-Z2 (6) (od 2020) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
  Formularz zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych składają: małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha. Formularz SD-Z2 (6) należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, o kt...
  Liczba pobrań: 215 714
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (153 głosy)