ZUS

ZUS

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
  • ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - z wysyłką do PUE ZUS
    Pracownicy nabywają prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do 30-dniowego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia...
    Liczba pobrań: 65 345
    Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (4 głosy)
  • ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa - wersja papierowa
    Płatnik składek jest zobowiązany do obliczania, potrącania z przychodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Płatnik, który wypłaca ubezpieczonym świadczenia z ubezpieczeń...
    Liczba pobrań: 65 003
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (4 głosy)
  • ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa - z wysyłką do PUE ZUS
    Płatnik składek jest zobowiązany do obliczania, potrącania z przychodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Płatnik, który wypłaca ubezpieczonym świadczenia z ubezpieczeń...
    Liczba pobrań: 64 546
    Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (2 głosy)
  • ZUS PEL Pełnomocnictwo - z wysyłką do PUE ZUS
    Formularz ZUS PEL wypełnia osoba, która chce upoważnić wybraną przez siebie osobę, do załatwienia w ZUS spraw w swoim imieniu (z wyłączeniem spraw związanych z kontrolą ZUS). Jeśli spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo i musisz...
    Liczba pobrań: 57 464
    Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (5 głosów)
  • Ppwg (ZUS) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 01.01.2018 (e-Składka)
    Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest jedną z form regulowania należności z tytułu składek. Od 1 stycznia 2018 r. na przelewie należy podać kwotę składki, nadawcę i odbiorca płatności oraz numer...
    Liczba pobrań: 51 741
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (10 głosów)
  • Ppwg (ZUSBM) Zlecenie płatnicze-zapłata ZUS przez Blue Media / wpłata gotówkowa na rachunek ZUS (e-Składka)
    Zapłać bezpiecznie Twój podatek online teraz Transakcja zostanie realizowana za pośrednictwem Blue Media S.A Po kliknięciu przycisku Płacę> dane podane powyżej zostaną przekazane z aplikacji do systemu płatności, któ...
    Liczba pobrań: 38 749
    Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (5 głosów)
  • ZUS EMP Wniosek o emeryturę - z wysyłką do PUE ZUS
    Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: — rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej i wydamy decyzję w tej sprawie oraz — rozpoczniemy postępowanie o emeryturę z...
    Liczba pobrań: 29 701
    Twoja ocena: Brak Średnia: 4.1 (10 głosów)
  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmian danych osoby ubezpieczonej
    Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia  (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku...
    Liczba pobrań: 28 866
    Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (10 głosów)
  • ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
    Formularz "Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach" stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa. Na formularzu ZUS RCA płatnik sporządza: raport miesięczny, raport korygujący, w...
    Liczba pobrań: 27 921
    Brak głosów
  • ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - z wysyłką do PUE ZUS
    Wypełnij zaświadczenie Z-3b i przekaż je do ZUS, jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub jesteś duchownym i mamy ustalić prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego...
    Liczba pobrań: 26 194
    Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (3 głosy)