Główny Urząd Statystyczny

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
  • GUS SP-3 (2018) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za rok 2018
    Formularz SP-3 przekazuje się do: Urzędu Statystycznego, ul. Suwalska 29 93-176 Łódź Termin przekazania sprawozdania: do 15 marca 2019 r.  Przekazywane dane chronione są tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, wykorzystane...
    8142
    Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
  • GUS F-01/I-01 (2019) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki ...
    Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01/I-01, zawierające m.in. rachunek zysków i strat oraz wybrane elementy bilansu, należy wypełniać zgodnie z przepisami Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w...
    7794
    Brak głosów
  • GUS RG-OP Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech ...
    We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki...
    7023
    Brak głosów
  • GUS Z-KW Statystyczna karta wypadku
    Na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku sporządza się statystyczną kartę wypadku przy pracy GUS. Kartę wypełnia się wówczas, gdy zbadane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na...
    4564
    Brak głosów
  • GUS Z-10 (2019) Sprawozdanie o warunkach pracy za 2019 rok
    Przekazanie sprawozdania Z-10 o warunkach pracy odbywa się zasadniczo elektroniczne. Forma papierowa może być jednak stosowana przez przedsiębiorców zatrudniających 5 lub mniej pracowników. Jednak skorzystanie z papierowej formy...
    3693
    Brak głosów
  • GUS DG-1 (2019) Meldunek o działalności gospodarczej
    Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji...
    3239
    Brak głosów
  • GUS Z-05 (2019) Badanie popytu na pracę
    Formularz GUS Z-05 "Badanie popytu na pracę" należy przekazać w terminie do 6. dnia roboczego po kwartale sprawozdawczym do Urzędu Statystycznego ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Formularz składa się z trzech części. W pierwszej...
    3024
    Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (1 głos)
  • GUS RG-OF Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech ...
    We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do...
    2638
    Brak głosów
  • GUS RG-SC Informacja o wspólnikach spółki cywilnej
    We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki lokalnej należy podać...
    2627
    Brak głosów
  • GUS Z-06 (2019) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2019 rok
    Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy należy przekazać do 20 stycznia 2020 r. /3 lutego 2020 r. Miejscem składania sprawozdania jest: Urząd Statystyczny 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 Przed wypełnieniem należy zapoznać się...
    2511
    Brak głosów