VAT-UE/C (2) (archiwalny) Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

Wersja: (2) | Pobrań: 1706 | Obowiązuje od: 2013-07-01 do: 2016-12-31
Brak głosów

Opis: VAT-UE/C (2) (archiwalny) Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

Formularz może być składany jedynie jako załącznik do formularza VAT-UE. Wypełnia się tylko w przypadku, gdy liczba kontrahentów (usługobiorców) przekracza liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisywania w części E formularza VAT-UE.

W części B załącznika do informacji (VAT-UE/C):
- w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (usługobiorcy),
- w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (usługobiorcy) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta,
- w kolumnie c należy wpisać łączną wartość usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonywanych w okresie, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów.

Podstawa prawna:

Art.100 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.