OSPZ Obowiązki stanowiskowe pracownika zatrudnionego jako sprzedawca

Wersja: 05.07.2018 | Pobrań: 420
Brak głosów

Opis: OSPZ Obowiązki stanowiskowe pracownika zatrudnionego jako sprzedawca

Jako załącznik do umowy o pracę lub jej element znajdujący się w treści umowy, pracodawca powinien przedstawić zatrudnionej osobie dokładny zakres powierdzanych obowiązków. Samo określenie stanowiska pracy nie jest bowiem wystarczające, by ustalić powierzane obowiązki. Brak dookreślenia warunków zatrudnienia powoduje, że pracownik może odmówić wykonywania poszczególnych czynności argumentując, że nie zalicza się to do zakresu, w jakim powierzono mu świadczenie pracy. W przypadku uszczegółowienia – sytuacja ta zostaje wyeliminowana. Dodatkowo, pracodawca ma prawo wskazać, że w ramach stanowiska pracownik zobowiązany jest do wykonywania czynności zgodnie z bieżącymi poleceniami przełożonego. W tym przypadku prace powiązane ze stanowiskiem mogą być prowadzone bez zarzutu wykonywania innych czynności, niż powierzone.

 

Ponadto należy pamiętać, że pracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę I to bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy. Takie powierzenie innych obowiązków może nastąpić na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.  Nie może być to jednak praca dodatkowa, a jedynie inna niż do tej pory wykonywana – czyli zastępująca dotychczasowe obowiązki pracownika.

Podstawa prawna:

Art 42 ust. 2 ustawy kodeks pracy (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.