OSPZ Obowiązki stanowiskowe pracownika zatrudnionego jako sprzedawca

Wersja: 05.07.2018 | Pobrań: 594
Brak głosów

Opis: OSPZ Obowiązki stanowiskowe pracownika zatrudnionego jako sprzedawca

Jako załącznik do umowy o pracę lub jej element znajdujący się w treści umowy, pracodawca powinien przedstawić zatrudnionej osobie dokładny zakres powierdzanych obowiązków. Samo określenie stanowiska pracy nie jest bowiem wystarczające, by ustalić powierzane obowiązki. Brak dookreślenia warunków zatrudnienia powoduje, że pracownik może odmówić wykonywania poszczególnych czynności argumentując, że nie zalicza się to do zakresu, w jakim powierzono mu świadczenie pracy. W przypadku uszczegółowienia – sytuacja ta zostaje wyeliminowana. Dodatkowo, pracodawca ma prawo wskazać, że w ramach stanowiska pracownik zobowiązany jest do wykonywania czynności zgodnie z bieżącymi poleceniami przełożonego. W tym przypadku prace powiązane ze stanowiskiem mogą być prowadzone bez zarzutu wykonywania innych czynności, niż powierzone.

 

Ponadto należy pamiętać, że pracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę I to bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy. Takie powierzenie innych obowiązków może nastąpić na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.  Nie może być to jednak praca dodatkowa, a jedynie inna niż do tej pory wykonywana – czyli zastępująca dotychczasowe obowiązki pracownika.

Podstawa prawna:

Art 42 ust. 2 ustawy kodeks pracy (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.