ZUS ERP-70 Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy

Wersja: 2768/18 | Pobrań: 1127 | Obowiązuje od: 2018-11-06
Brak głosów

Opis: ZUS ERP-70 Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy

Zaświadczenie ERP-70 obowiązuje od dnia 6 listopada 2018 r., zastępując formularz ZUS Rp-70.
Składane jest dla ustalenia podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego przez ubezpieczonego spółdzielcę. Wnioskodawca wykazuje w deklaracji informację o pracy oraz dochodach, w tym szczegółowe dane o liczbie przepracowanych dni w poszczególnych latach, kwotach dochodu/przychodu oraz świadczeń wypłacanych w okresie niezdolności do pracy.
W imieniu wnioskodawcy, zaświadczenie może zostać również wystawione przez upoważnionego pełnomocnika (należy wtedy podać dane firmy, która otrzyma upoważnienie, a także określić zakres udzielonego pełnomocnictwa oraz termin jego obowiązywania).
Dokument wymaga innych dokumentów potwierdzających podstawę wystawienia zaświadczenia.

Program pozwala w prosty i przejrzysty sposób wprowadzić niezbędne dane, w tym m.in. o liczbie przepracowanych dni. Informacje dotyczące kwot przychodów/dochodów oraz świadczeń są zaprezentowane w sposób czytelny w formie tabeli, pozwalając na łatwy odczyt ich treści dla danego roku kalendarzowego.
Dodatkowo w formularzu można wpisać inne uwagi oraz informacje, które nie zostały wykazane w tabelach, a co do których wnioskodawca ma wątpliwość.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2018 poz. 1270).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.