ZoMPP Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Wersja: 30.12.2013 | Pobrań: 495
Brak głosów

Opis: ZoMPP Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Metody zgłaszania oraz zasady ścigania przestępstw dzieli się w zależności od tego, czy pozostają one ścigane z oskarżenia prywatnego, czy publicznego.

Istnieją przestępstwa, w wypadku których organom ścigania oprócz informacji o przestępstwie potrzebna jest dodatkowa zgoda osoby pokrzywdzonej na podjęcie czynności. Jest to tzw. wniosek o ściganie karne lub – w przypadku zawiadomienia o wykroczeniu – żądanie ścigania. Przestępstwa ścigane na wniosek dzielą się na bezwzględnie i względnie wnioskowe (w przypadku ich popełnienia na rzecz osób najbliższych ściganie wymaga wniosku ze strony pokrzywdzonego).

W sytuacji przestępstw ściganych  z oskarżenia publicznego stosuje się zasadę, w myśl której każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa. Brak zawiadomienia o przestępstwie ściganym z oskarżenia publicznego karalny jest wyłącznie w ściśle określonych przypadkach.

Podstawa prawna:

1. Art. 303 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, nr 89, poz. 555 ze zm.),
2. Art. 240 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.