PIT-28/A (14) (2013) (archiwalny) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Wersja: (14) | Pobrań: 2749 | Obowiązuje od: 2013-12-06 do: 2014-12-31
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: PIT-28/A (14) (2013) (archiwalny) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Formularz PIT-28/A jest załącznikiem do zeznania rocznego PIT-28. Zeznanie to składają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą jak i osoby osiągające poza działalnością gospodarczą przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Kwoty wynikające z części B.2. należy przenieść odpowiednio do części C zeznania PIT-28. Jeżeli podatnik wraz z zeznaniem PIT-28 składa
PIT-28/A i PIT-28/B, przychody wykazane w wierszu 3 załącznika PIT-28/A należy _ przed przeniesieniem do części C zeznania PIT-28
zsumować z odpowiednimi przychodami opodatkowanymi według tych samych stawek i wykazanymi w załączniku PIT-28/B.

Przychody opodatkowane według stawki określonej na podstawie art. 17 ustawy należy wpisać w odpowiedniej pozycji wiersza 3.

Wzór stosuje się do przychodów osiągniętych od roku 2013.

Więcej informacji na temat formularza PIT-28: www. pit-28.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2013 poz. 1358).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.