KznPZZ2023 Kalkulator kwot zaliczek i netto PIT/ZUS/zdrowotne za 2023 - zestawienie miesięczne (dla umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło)

Wersja: 16.01.2023 | Pobrań: 1873 | Obowiązuje od: 2023-01-01
Brak głosów

Opis: KznPZZ2023 Kalkulator kwot zaliczek i netto PIT/ZUS/zdrowotne za 2023 - zestawienie miesięczne (dla umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło)

Kalkulatory przestawia rozliczenie miesięczne i roczne dla umowy o pracę, zlecenie oraz o dzieło.
Kalkulator w algorytmie uwzględnia:

 • nowe zasady obliczania wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 
 • koszty autorskie
 • rozliczenie wspólne z małżonkiem
 • korzystanie z ulgi dla klasy średniej (od stycznia do czerwca)
 • korzystanie ze zwolnienia z podatku dla 26 roku życia (do 85 528)
 • korzystanie z kwoty wolnej (PIT-2)
 • PPK
 • przy umowie zlecenie:
  • obliczenie wynagrodzenia dla ucznia i studenta do 26 r.ż.
  • uwzględnia składkę chorobową
  • koszty 20% oraz 50%

Podstawa prawna:

Art.44 ust.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.