WOTPP Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku / zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wersja: 03.07.2012 | Pobrań: 2022 | Obowiązuje od: 2012-07-03
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: WOTPP Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku / zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

W sytuacjach szczególnie uzasadnionych organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań na rzecz skarbu państwa. Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji o ich określeniu
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Za okres odroczenia płatności podatku lub zaległości podatkowej nie nalicza się odsetek podatkowych (ich naliczanie ulega zawieszeniu). Naliczana jest natomiast opłata prolongacyjna w wysokości połowy odsetek podatkowych.

Odroczenie zapłaty jest formą efektywnego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego poprzez zapłatę całej należności. Odroczenie zapłaty nie ogranicza również w pełni pobieranych odsetek za zwłokę, a jedynie powoduje, że obniżane są one o połowę. Tym samym powinno być stosowane jako jedna z podstawowych form pomocy podatnika, motywowanej jego szczególną sytuacją lub interesem społecznym.

Mimo tego, że jest to jedna z podstawowych form pomocy podatnikowi, podatnik musi wykazać szczególną sytuację, która sprawi, że organ ma podstawy do zastosowania ulgi. Motywacja taka może przyjąć formę oświadczenia o złej – czasowo – sytuacji majątkowej lub finansowej, ciężkiej chorobie podatnika, przewlekłym złym stanie zdrowia itp.

Odroczenie terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowej eliminuje również odpowiedzialność podatkową oraz karną skarbową z tytułu terminowej zapłaty podatku.

Podstawa prawna:

Art. 67a ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.