Najpopularniejsze druki

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • Ppwg (ZUS) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Należności z tytułu ...
  Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest jedną z form regulowania należności z tytułu składek. Polega na wydaniu na poczcie lub bankowi dyspozycji przekazania określonej kwoty przez danego płatnika na...
  21128
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (13 głosów)
 • PIT-16A (9) (2015, 2016) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i ...
  PIT-16A (9) wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.   Jedną z metod opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest wybór karty podatkowej. Karta stanowi formę zryczałtowanego...
  21001
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • WoZNP Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
  Każdy podatnik, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz inne podmioty prawne mają prawo ubiegać się o wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia potwierdzającego fakt niezalegania w podatkach, bądź...
  20131
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)
 • RUoP Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (pracownik)
  Umowa o pracę może zostać rozwiązana z zachowaniem przysługującego stronom okresu wypowiedzenia oraz w szczególnych przypadkach – bez zachowania okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracownik zobowiązany jest do świadczenia...
  19468
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (19 głosów)
 • ZUS PEL Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  Formularz ZUS PEL składa osoba działająca w imieniu płatnika składek, ubezpieczony lub świadczeniobiorca. Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych można składać w terenowej  jednostce...
  18156
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (24 głosy)
 • WUAUPC Wypowiedzenie Umowy Abonenckiej UPC
  Umowa o świadczenie usługi abonenckiej UPC należy do tzn. umów nienazwanych, w których szczególną rolę odgrywają zapisy wewnątrz umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej dla celów...
  17673
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (13 głosów)
 • ILP (od 2016) Indywidualna lista płac
  Dotyczy wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2016 r. Na podstawie par. 8 pkt 2 z dnia 28 maja 1996 r. rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu...
  17298
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (10 głosów)
 • VAT-7K (11) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  Wzór VAT-7K (11) stosuje się począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7K składają mali podatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy, rozliczający podatek za okresy...
  17125
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)
 • VAT-R (13) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Podatnicy deklarację...
  16273
  Brak głosów
 • PIT-5 (15) (do XII 2006) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
  Deklaracja archiwalna! Obowiązywała do 31 grudnia 2006 r. Nie ma już obowiązku składania jej do urzędu Skarbowego. Jednak dla niektórych firm w dalszym ciągu jest pomocna przy miesięcznym rozliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Prowadzący...
  15856
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)