ZUS ROW Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej

Wersja: 3002/18 | Pobrań: 820 | Obowiązuje od: 2018-12-06
Brak głosów

Opis: ZUS ROW Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej

ZUS ROW to obowiązujący od dnia 6 grudnia 2018 r. wniosek, który zastąpił dotychczasową deklarację ZUS-RD-OFN-01 oraz Rw-14.

Oświadczenie może złożyć osoba, która stara się o rozłożenie na raty, utrzymanie w mocy układu ratalnego, zmianę warunków układu ratalnego lub odstąpienie od żądania zwrotu należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego lub z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioskodawca wykazuje w formularzu dane swoje oraz członków rodziny, a także informację o pracy zarobkowej (ze wskazaniem miejsca zatrudnienia, rodzaju umowy, okresie jej trwania oraz wysokości wynagrodzenia). Wniosek umożliwia również uzupełnienie o informację :
a) dotyczącą pobieranych świadczeń,
b) o posiadaniu dochodu z innych źródeł, takich jak m.in. działalność gospodarcza, zasiłek lub świadczenie z urzędu pracy, wynajem (pokoi, mieszkania, itp.), produkcja rolna, alimenty itp., stałych,
c) o stałych wydatkach związanych z utrzymaniem i innych zobowiązaniach pieniężnych
d) stanie majątkowym.

Szczegółowe informacje o sposobie uzupełnienia zawarte są na deklaracji. Do wniosku można załączyć inne dokumenty, które mogłyby mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.