ZUS EWG-M Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej

Wersja: 2117/18 | Pobrań: 416 | Obowiązuje od: 2018-11-05
Brak głosów

Opis: ZUS EWG-M Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej

Jeśli osoba małoletnia ma prawo do wypłaty gwarantowanej, to za pomocą tego formularza możesz zwrócić się do ZUS o jej wypłatę.
Na wniosku należy podać dane osoby małoletniej, dane przedstawiciela osoby małoletniej, dane osoby zmarłej (emeryta, po śmierci którego przysługuje wypłata gwarantowana).
Na wniosku należy zaznaczyć w jaki sposób ma odbywać się wypłata. W Polsce może odbywać się przelewem na konto (należy podać numer konta oraz imię i nazwisko właściciela rachunku) lub przekazem pocztowym. W przypadku wypłaty za granicę należy podać nr rachunku oraz nazwę i adres banku, właściciela rachunku, kod BIC/SWIFT, a w przypadku wypłaty do USA podaje się kod identyfikacyjny banku macierzystego w USA i rodzaj rachunku.
Aby nie ponosić opłat bankowych pobieranych przez banki w USA, zalecamy, aby przelewy były realizowane w formie elektronicznego przelewu ACH „DIRECT DEPOSIT”.
Jeżeli na Twój rachunek bankowy w USA można dokonywać przelewów ACH „DIRECT DEPOSIT”, podaj w odpowiednim polu „kod identyfikacyjny banku macierzystego w USA”, który prowadzi Twój rachunek bankowy – właściwy dla dokonywania przelewów w tej formie. Należności nie mogą być realizowane metodą ACH „DIRECT DEPOSIT” w przypadku korzystania – przy dokonywaniu przelewów na Twój rachunek bankowy – z banku pośredniczącego (banku korespondenta).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 140).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.