WoZNZ Wniosek o zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wersja: 03.07.2012 | Pobrań: 1428 | Obowiązuje od: 2012-07-03
Brak głosów

Opis: WoZNZ Wniosek o zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Za nadpłatę uważa się m.in. kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku lub podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Ze względu na to, że przez podatek rozumie się również:

  • zaliczki na podatki,
  • raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,
  • opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; - to również w stosunku do wpłaconych zaliczek na podatek można mówić o nadpłacie podatku.

Co do zasady nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek. Jeżeli jednak nadpłata wynika z decyzji stwierdzającej nadpłatę, zwrot nadpłaty następuje w terminie 30 dni od dnia wydania tej decyzji. Dodatkowo organ podatkowy może, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem, dokonać zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy. Niezbędne jest zatem wykazanie w przypadku nadpłaconych zaliczek w podatku dochodowym, że wystąpił ważny interes podatnika. W przypadku, gdy taki interes nie wystąpił, podatnik nie ma podstawy uzyskać nadpłaty z tytułu wpłaconych w tym podatku zaliczek.

Ważny interes podatnika spowodowany może być jego sytuacją majątkową czy finansową, ale również sytuacja prywatną – chorobą, stanem zdrowia własnym lub członków najbliższej rodziny. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że ważny interes miał miejsce, a tym samym zasadny jest wniosek o zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podstawa prawna:

Art. 77a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.