Aktualnie obowiązujący druk

VAT-ZD (1) - w. niem. (archiwalny) MITTEILUNG ÜBER DIE BERICHTIGUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGE UND DER ZAHLLAST

Wersja: (1) | Pobrań: 2633 | Obowiązuje od: 2013-01-01 do: 2020-10-31
Brak głosów

Opis: VAT-ZD (1) - w. niem. (archiwalny) MITTEILUNG ÜBER DIE BERICHTIGUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGE UND DER ZAHLLAST

Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego stanowi załącznik do deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. W przypadku gdy w części B. zabraknie miejsca na wpisanie kolejnego dłużnika należy dołączyć kolejny załącznik VAT-ZD, gdzie poz. 10 i 11 należy wypełnić na ostatnim składanym zeznaniu.

Załącznik wraz z deklaracją główną należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (wierzyciela) w terminie złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonuje korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy.

Załącznik wraz z deklaracją główną można wysłać do systemu e-Deklaracje.

Więcej informacji na temat zasad wyliczeń i deklaracji VAT znajdziesz w poradnikach na www.vat-7.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz. U. z 2012 poz. 1451);
Art. 89a ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Formularze archiwalne:

 1. VAT-ZD (1) - w. niem. obowiązywał do dnia: 2020-10-31
 2. VAT-ZD (1) - w. ang. obowiązywał do dnia: 2020-10-31
 3. VAT-ZD (1) obowiązywał do dnia: 2020-10-31
 4. VAT-7K (14) obowiązywał do dnia: 2020-10-31
 5. VAT-7 (20) obowiązywał do dnia: 2020-10-31
 6. JPK_VAT (3) obowiązywał do dnia: 2020-10-31
 7. EW_JPK_VAT (3) obowiązywał do dnia: 2020-10-31
 8. EFZp obowiązywał do dnia: 2020-10-31
 9. EF obowiązywał do dnia: 2020-10-31
 10. EF obowiązywał do dnia: 2020-10-31
 11. CzVAT-7 (20) obowiązywał do dnia: 2020-10-31
 12. VAT-7K (13) obowiązywał do dnia: 2019-11-30
 13. VAT-7 (19) obowiązywał do dnia: 2019-11-30
 14. VAT-27 (2) obowiązywał do dnia: 2019-10-31
 15. CzVAT-7 (19) obowiązywał do dnia: 2019-10-31
 16. VAT-7K (12) obowiązywał do dnia: 2019-01-31
 17. VAT-7 (18) obowiązywał do dnia: 2019-01-31
 18. VAT-ZZ (5) obowiązywał do dnia: 2018-12-31
 19. VAT-7 (17) obowiązywał do dnia: 2018-07-26
 20. VAT-7K (11) obowiązywał do dnia: 2018-07-01
 21. JPK_VAT (2) obowiązywał do dnia: 2018-01-31
 22. EW_JPK_VAT (2) obowiązywał do dnia: 2018-01-31
 23. EW_VAT obowiązywał do dnia: 2018-01-15
 24. EFZp obowiązywał do dnia: 2017-11-30
 25. EF obowiązywał do dnia: 2017-05-31
 26. VAT-27K (1) obowiązywał do dnia: 2016-12-31
 27. VAT-27 (1) obowiązywał do dnia: 2016-12-31
 28. JPK_VAT (1) obowiązywał do dnia: 2016-12-31
 29. VAT-7K (10) obowiązywał do dnia: 2016-07-31
 30. VAT-7 (16) obowiązywał do dnia: 2016-07-31
 31. EFZ obowiązywał do dnia: 2016-02-09
 32. VAT-7K (9) obowiązywał do dnia: 2016-01-31
 33. VAT-7 (15) obowiązywał do dnia: 2016-01-31
 34. VAT-7K (8) obowiązywał do dnia: 2015-12-31
 35. VAT-7 (14) obowiązywał do dnia: 2015-12-31
 36. VAT-7K (7) obowiązywał do dnia: 2013-03-31
 37. VAT-7 (13) obowiązywał do dnia: 2013-03-31
 38. VAT-7 (12) obowiązywał do dnia: 2012-12-31
 39. VAT-7 (11) obowiązywał do dnia: 2010-12-31
 40. VAT-7 (10) obowiązywał do dnia: 2010-06-30
 41. VAT-ZZ (5)
 42. EFZp
 43. EF

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.