VAT-28 (2) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej

Wersja: (2) | Pobrań: 402 | Obowiązuje od: 2017-01-01
Brak głosów

Opis: VAT-28 (2) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej

VAT-28 Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej składa podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy dotyczące:
a) wyrobów stalowych np. rury, łączniki rur, tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali;
b) paliw: benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych, oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
c) oraz pozostałe towary: emulsje, atramenty, srebro nieobrobione plastycznie, itp.

Miejscem złożenia wniosku jest urząd skarbowy przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

Wniosek składany w przypadku:

  • przyjęcie kaucji gwarancyjnej,
  • przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej,
  • podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej,
  • zmiany formy kaucji gwarancyjnej,
  • zwrotu kaucji gwarancyjnej.

Podstawa prawna:

Art. 105b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz.U. 2015 poz. 815).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.