PSD-1 (1) Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

Wersja: (1) | Pobrań: 322 | Obowiązuje od: 2016-09-01
Brak głosów

Opis: PSD-1 (1) Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

Deklarację PSD-1 składają sprzedawcy, którzy osiągnęli przychód ze sprzedaży detalicznej przekraczający kwotę 17 000 000 zł.
Przychód ze sprzedaży detalicznej stanowią zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru.
Przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości obrotu zewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezewidencjonowanego zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W przypadku sprzedawców, których przychód nie przekroczył powyższej kwoty, sprzedawcy nie składając deklaracji o wysokości podatku.
Deklarację należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy (art. 10 ust. 1 ustawy) w urzędzie skarbowym.

Stawki podatku wynoszą:

  • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego:

  • składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe;
  • obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

Podstawa prawna:

- Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o poda ku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155), zwanej dalej "ustawą".
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. 2016 poz. 1365).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.