PIT-12 (6) (archiwalny) (2013 - 2016) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Wersja: (6) | Pobrań: 6720 | Obowiązuje od: 2013-09-25 do: 2017-01-31
4.6 5 | Głosów: 5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (5 głosów)

Opis: PIT-12 (6) (archiwalny) (2013 - 2016) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Do złożenia formularza PIT-12 uprawnienieni są:

  • pracownicy,
  • tymczasowo aresztowani lub skazani,
  • osoby otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika,
  • osoby otrzymujące świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną,
  • osoby otrzymujące stypendium,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną.

Oświadczenie należy złożyć płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Na podstawie PIT-12 płatnik złoży deklarację roczną za podatnika na druku PIT-40 (zakład pracy) lub PIT-40A (organy rentowe) w terminie do końca lutego oraz prześle ją bezpośrednio do Urzędu Skarbowego i jeden egzemplarz przekaże podatnikowi.

PIT-12 nie dotyczy działalności wykonywanej osobiście.

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym
skarbowym.

Wzór formularza stosuje się od dnia 26 września 2013 r. do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 r.

Więcej informacji dotyczącej formularza PIT-12 znajduje się na stronie www.e-pity.pl

Podstawa prawna:

- Art.32 ust.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - załącznik nr 4. (Dz.U. 2013 poz. 1054);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2014 poz. 1634) - załącznik 4;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 1998) - załącznik 4.

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.