Aktualnie obowiązujący druk

GUS P-02 (do X 2013) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

Wersja: (2013) | Pobrań: 143 | Obowiązuje od: 2013-02-01 do: 2013-10-31
Brak głosów

Opis: GUS P-02 (do X 2013) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

Sprawozdanie Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe i/lub posiadające zapasy wyrobów przemysłowych/towarów handlowych, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Dane o produkcji należy wykazać dla wszystkich wyrobów lub grup asortymentowych, które są określone w "Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w roku 2013", dla wskazanych jednostek miary, zgodnie z objaśnieniami do formularza (zamieszczone na końcu wzoru dokumentu).

Dane o wielkości zapasów należy podać dla pozycji oznaczonych w "Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w roku 2013" symbolem "Z" lub dla wyrobów zamieszczonych na odrębnej "Liście towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych w 2013 r.". 

Jednostki handlowe, w których oprócz przeważającej działalności handlowej zaklasyfikowanej do sekcji G według Polskiej Klasyfikacji Działalności OPKDL – "Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle" występuje działalność produkcyjna wykazują zarówno zapasy towarów w rub. 10 (zgodnie z "Listą towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych w 2013 r.") oraz zapasy własnych wyrobów gotowych przeznaczonych do sprzedaży w rub. 9 (oznaczonych w nomenklaturze PRODPOL literą "Z", wyłącznie dla wskazanych jednostek miary).

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art 30, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.).

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz.U. poz. 1391, z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.