Dms_P1_f2 - str 4 Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany

Wersja: 8.0 | Pobrań: 184 | Obowiązuje od: 2016-01-13
1 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)

Opis: Dms_P1_f2 - str 4 Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany

1. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny (przy pomocy aplikacji informatycznych lub odręcznie), kolorem czarnym albo niebieskim. 

2. Wniosek należy wypełniać literami drukowanymi, wpisując wyłącznie jeden znak (cyfrę/literę) w jedną kratkę. 

3. Wniosek musi zawierać czytelny podpis bądź podpis i pieczęć imienną przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy. 

4. Wniosek Dms_P1_f2 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) dla osób fizycznych lub podmiotów, które nie posiadają wpisu do CRP albo wnioskiem o aktualizację danych wpisanych do CRP z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych. Przedsiębiorca zagraniczny rejestruje się i aktualizuje dane – na podstawie formularza rejestracjnego (WPR_P1_f1) jak również deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywcyzych (FPZ_f1). 

5. Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę, iż w przypadku podania we wniosku fałszywych danych, zatajenia prawdy albo podania nieaktualnych danych – przedsiębiorca nie będzie mógł uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez ARR.

6. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie składa się od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r.

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.