ZUS ER-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci

Wersja: zam. nr 31/16 | Pobrań: 727 | Obowiązuje od: 2016-06-17
Brak głosów

Opis: ZUS ER-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci

Świadczeniobiorca - podatnik może złożyć oświadczenie, w którym określa zamiar łącznego opodatkowania w roku podatkowym:
a) z małżonkiem, określając granicę skali podatkowej, którą przekroczą dochody małżonka,
b) z dziećmi, jeżeli jest osobą samotnie wychowującą dzieci:

  • małoletnie,
  • bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
  • dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, jeżeli dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Oświadczenie podatnika daje podstawę do ustalania zaliczki na podatek wg. obowiązujących przepisów, od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wniosek wpłynął do jednostki organizacyjnej ZUS.

Oświadczenie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego, w jednostce organizacyjnej ZUS wypłacającej świadczenie.
Korespondencja przekazywana jest do osoby zainteresowanej, pod wskazany adres w oświadczeniu.
Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania podatku może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.zus.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
 
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.