VAT-23 (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

Wersja: (2) | Pobrań: 2127 | Obowiązuje od: 2012-07-25
Brak głosów

Opis: VAT-23 (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

Formularz VAT-23 (2) obowiązuje od 25 lipca 2012 r.
Nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012r.
Pola jasne wypełnia podatnik. Pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz należy wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
W przypadku gdy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, identyfikator podatkowy (NIP) należy poprzedzić kodem PL.
W części A VAT-23 (2) należy podać miejsce składania informacji VAT-23.
W części B należy podać dane identyfikacyjne podatnika, adres siedziby lub adres zamieszkania, w zależności, czy podatnik jest osobą fizyczną, czy podatnik jest podmiotem niebędącym osobą fizyczną.
W części C należy uzupełnić dane nowego środka transportu lub innego środka transportu.
W części D składa oświadczenie podatnik lub osoba reprezentująca podatnika.

Podstawa prawna:

Art.103 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.