PoZW Oświadczenie o zaprzestaniu wykorzystywania pojazdu/składnika majątku do celów prowadzenia przedsiębiorstwa

Wersja: 05.07.2018 | Pobrań: 655
Brak głosów

Opis: PoZW Oświadczenie o zaprzestaniu wykorzystywania pojazdu/składnika majątku do celów prowadzenia przedsiębiorstwa

Podatnik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z wykorzystywania składnika majątku wprowadzonego do działalności gospodarczej. Rezygnacja taka powoduje określone skutki w kosztach podatkowych oraz w podatku VAT. W zależności od tego, czy podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia podatku czy też nie, przekazanie nieodpłatne należy opodatkować VAT (gdy prawo do odliczenia przysługiwało) lub nie (gdy prawa takiego nie było). Dodatkowo z końcem okresu, w którym doszło do przekazania na cele osobiste, zaprzestać należy prowadzenia odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli przekazanie dotyczy składników majątku zaliczonych bezpośrednio w koszty, wówczas może dojść do konieczności skorygowania całych rozliczonych do tej pory kosztów uzyskania przychodów.

Dowodem przekazania powinno być oświadczenie podatnika poparte dokumentem księgowym wskazującym na przesunięcie rozliczanego majątku z majątku formy do majątku osobistego (poza przedsiębiorstwo). Dokument powinien zawierać datę czynności, wskazywać dane podatnika oraz składnika majątku oraz podpis. Dodatkowo, jeśli dochodzi do przesunięcia składnika majątku będącego środkiem trwałym lub wyposażeniem , wówczas dokonać należy odpowiedniego zaktualizowania zapisów ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub ewidencji wyposażenia.

Podstawa prawna:

Art. 22, 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 200),

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.