PIT-CSR/PIT-CSRS (1) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

Wersja: (1) | Pobrań: 1346 | Obowiązuje od: 2022-01-01
Brak głosów

Opis: PIT-CSR/PIT-CSRS (1) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

PIT-CSR/PITCSRS to ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR, ang. Corporate Social Responsibility), czyli ulga podatkowa dla podatników wspierających działalność kulturalną, sportową oraz szkolnictwo wyższe i naukę, jest to jedna z najnowszych propozycji, która znalazła się w projekcie ustawy wprowadzającej część podatkową Polskiego Ładu.

Formularz PIT-CS składa:

  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Formularz PIT-CSRS składa:

  • podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku.

Pierwsza część formularza to miejsce i cel składania informacji. W tej części należy uzupełnić pola takie jak urząd, do którego adresowana jest informacja czy cel złożenia informacji 

Następną częścią są dane identyfikacyjne podatnika. Tutaj należy podać nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia (format dzień-miesiąc-rok).

Kolejną częścią są koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, określone w art. 26ha ustawy. Należy podać dane takie jak koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego, koszty poniesione na finansowanie stypendium sportowego, czy również koszty poniesione na finansowanie imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466).

Ostatnią sekcją jest suma kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, określonych w art. 26ha ustawy. Należy uzupełnić tylko jedno pole które stanowi sumę kwot z pozycji 10-19

Podstawa prawna:

Art. 26ha ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawąˮ.

Cechy formularza:

Uwaga: Dla tego formularza nie została udostępniona przez ministerstwo wysyłka e-deklaracji bez e-podpisu - z danymi autoryzującymi (kwotą przychodu podatnika). Do wysyłki elektronicznej do systemu e-Deklaracji konieczne jest posiadanie zakupionego e-podpisu kwalifikowanego (KIR/Szafir, Certum, CenCert, Sygillum/PWPW, Eurocert).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.