PIT-CFC (2) (2016, 2017) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Wersja: (2) | Pobrań: 360 | Obowiązuje od: 2016-01-01
Brak głosów

Opis: PIT-CFC (2) (2016, 2017) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Wzór formularza PIT-CFC (2) obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Formularz służy do rozliczania dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r. Jeśli spółka zagraniczna ma do rozliczenia rok podatkowy, który rozpoczął się w roku 2015, a zakończył w 2016, wówczas powinna skorzystać z poprzedniej wersji formularza PIT-CFC (1).

Formularz PIT-CFC przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, uzyskujący dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej.
Zeznanie wskazuje sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych z zagranicznej spółki kontrolowanej.
Termin składania deklaracji do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (art. 45 ust. 1aa ustawy).
W przypadku niewypłacenia w  obowiązującym terminie kwoty z poz. 44 lub wypłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ. U. z 2014 r. poz. 1619).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie na uszczuplenie podatku grozi odpowiedzialności przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Podstawa prawna:

Art.45 ust. 1aa ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późń. zm.), zwaną dalej "ustawą";
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 2062).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.