Pola formularza

Formularz: VAT-28/A (2) (archiwalny) Przyjęcie kaucji gwarancyjnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6662330</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2>
       <p5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5>
       <p6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1>
       <p6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_2>
       <p6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_3>
       <p6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_4>
       <p>[Pole kwoty]</p>
       <p7>[data]</p7>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[nazwaPelna]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Wojewodztwo]</p14>
       <p15>[Powiat]</p15>
       <p16>[Gmina]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Poczta]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27>[data]</p27>
       <p28>[data]</p28>
       <p29>[nazwaPelna]</p29>
       <p30>[KodKraju]</p30>
       <p31>[Wojewodztwo]</p31>
       <p32>[Powiat]</p32>
       <p33>[Gmina]</p33>
       <p34>[Ulica]</p34>
       <p35>[NrDomu]</p35>
       <p36>[NrLokalu]</p36>
       <p37>[Miejscowosc]</p37>
       <p38>[KodPocztowy]</p38>
       <p39>[Poczta]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[data]</p42>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 ]</p43_>
       <p44>[data]</p44>
       <p45>[data]</p45>
       <p46>[nazwaPelna]</p46>
       <p47>[Rachunek]</p47>
       <p48>[KodKraju]</p48>
       <p49>[Wojewodztwo]</p49>
       <p50>[Powiat]</p50>
       <p51>[Gmina]</p51>
       <p52>[Ulica]</p52>
       <p53>[NrDomu]</p53>
       <p54>[NrLokalu]</p54>
       <p55>[Miejscowosc]</p55>
       <p56>[KodPocztowy]</p56>
       <p57>[Poczta]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[data]</p60>
       <p61_>[Wartość wyboru w polu p61. Dostępne wartości: 1 2 ]</p61_>
       <p62>[data]</p62>
       <p63>[data]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[NazwaBanku]</p65>
       <p66>[Rachunek]</p66>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-28/A (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6662330</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p5>1</p5>
       <p6_1>1</p6_1>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p6_3>1</p6_3>
       <p6_4>1</p6_4>
       <p>10</p>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>Pełna nazwa testowa</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>wielkopolskie</p14>
       <p15>poznański</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p28>30-10-1990</p28>
       <p29>Pełna nazwa testowa</p29>
       <p30>PL</p30>
       <p31>wielkopolskie</p31>
       <p32>poznański</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>Strzelecka</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>61-155</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <p43_>1</p43_>
       <p44>30-10-1990</p44>
       <p45>30-10-1990</p45>
       <p46>Pełna nazwa testowa</p46>
       <p47>453054504926965134154839080720</p47>
       <p48>PL</p48>
       <p49>wielkopolskie</p49>
       <p50>poznański</p50>
       <p51>Poznań</p51>
       <p52>Strzelecka</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>1</p54>
       <p55>Poznań</p55>
       <p56>61-155</p56>
       <p57>Poznań</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>30-10-1990</p60>
       <p61_>1</p61_>
       <p62>30-10-1990</p62>
       <p63>30-10-1990</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>Bank Zachodni WBK</p65>
       <p66>453054504926965134154839080720</p66>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>