Pola formularza

Formularz: WoUP (archiwalny) Rodzina 500+ Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4774732</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p1_4_subfield_0>[miejscowość]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[ulica]</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>[nr domu]</p1_4_subfield_2>
       <p1_4_subfield_3>[nr lokalu]</p1_4_subfield_3>
       <p1_4_0_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_4_0_subfield_0>
       <p1_4_0_subfield_1>[poczta]</p1_4_0_subfield_1>
       <pI_1>[pierwszeImie]</pI_1>
       <pI_2>[nazwisko]</pI_2>
       <pI_14_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_14_1>
       <pI_3>[PESEL]</pI_3>
       <pI_14_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_14_2>
       <pI_4>[miejsceUrodzenia]</pI_4>
       <pI_5>[stanCywilny]</pI_5>
       <pI_6>[obywatelstwo]</pI_6>
       <pI_7>[Telefon]</pI_7>
       <pI_8>[Miejscowosc]</pI_8>
       <pI_9>[KodPocztowy]</pI_9>
       <pI_13_K>[plec]</pI_13_K>
       <pI_10>[Ulica]</pI_10>
       <pI_11>[NrDomu]</pI_11>
       <pI_12>[NrLokalu]</pI_12>
       <pI_13_M>[plec]</pI_13_M>
       <pII_1_1>[pierwszeImie]</pII_1_1>
       <pII_1_3>[PESEL]</pII_1_3>
       <pII_1_5>[dataUrodzenia]</pII_1_5>
       <pII_1_7>[stanCywilny]</pII_1_7>
       <pII_1_9_K>[plec]</pII_1_9_K>
       <pII_1_2>[nazwisko]</pII_1_2>
       <pII_1_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_1_4_1>
       <pII_1_6>[miejsceUrodzenia]</pII_1_6>
       <pII_1_8>[obywatelstwo]</pII_1_8>
       <pII_1_9_M>[plec]</pII_1_9_M>
       <pII_1_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_1_4_2>
       <pII_1_10> / nie dotyczy</pII_1_10>
       <pII_2_1>[pierwszeImie]</pII_2_1>
       <pII_2_3>[PESEL]</pII_2_3>
       <pII_2_5>[dataUrodzenia]</pII_2_5>
       <pII_2_7>[stanCywilny]</pII_2_7>
       <pII_2_9_K>[plec]</pII_2_9_K>
       <pII_2_2>[nazwisko]</pII_2_2>
       <pII_2_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_2_4_1>
       <pII_2_6>[miejsceUrodzenia]</pII_2_6>
       <pII_2_8>[obywatelstwo]</pII_2_8>
       <pII_2_9_M>[plec]</pII_2_9_M>
       <pII_2_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_2_4_2>
       <pII_3_9_K>[plec]</pII_3_9_K>
       <pII_3_1>[pierwszeImie]</pII_3_1>
       <pII_3_3>[PESEL]</pII_3_3>
       <pII_3_5>[dataUrodzenia]</pII_3_5>
       <pII_3_7>[stanCywilny]</pII_3_7>
       <pII_3_2>[nazwisko]</pII_3_2>
       <pII_3_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_3_4_1>
       <pII_3_6>[miejsceUrodzenia]</pII_3_6>
       <pII_3_8>[obywatelstwo]</pII_3_8>
       <pII_3_9_M>[plec]</pII_3_9_M>
       <pII_3_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_3_4_2>
       <pII_4_1>[pierwszeImie]</pII_4_1>
       <pII_4_3>[PESEL]</pII_4_3>
       <pII_4_5>[dataUrodzenia]</pII_4_5>
       <pII_4_7>[stanCywilny]</pII_4_7>
       <pII_4_9_K>[plec]</pII_4_9_K>
       <pII_4_2>[nazwisko]</pII_4_2>
       <pII_4_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_4_4_1>
       <pII_4_6>[miejsceUrodzenia]</pII_4_6>
       <pII_4_8>[obywatelstwo]</pII_4_8>
       <pII_4_9_M>[plec]</pII_4_9_M>
       <pII_4_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_4_4_2>
       <pII_5_1>[pierwszeImie]</pII_5_1>
       <pII_5_3>[PESEL]</pII_5_3>
       <pII_5_5>[dataUrodzenia]</pII_5_5>
       <pII_5_7>[stanCywilny]</pII_5_7>
       <pII_5_9_K>[plec]</pII_5_9_K>
       <pII_5_2>[nazwisko]</pII_5_2>
       <pII_5_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_5_4_1>
       <pII_5_6>[miejsceUrodzenia]</pII_5_6>
       <pII_5_8>[obywatelstwo]</pII_5_8>
       <pII_5_9_M>[plec]</pII_5_9_M>
       <pII_5_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_5_4_2>
       <pII_6_1>[pierwszeImie]</pII_6_1>
       <pII_6_3>[PESEL]</pII_6_3>
       <pII_6_5>[dataUrodzenia]</pII_6_5>
       <pII_6_7>[stanCywilny]</pII_6_7>
       <pII_6_9_K>[plec]</pII_6_9_K>
       <pII_6_2>[nazwisko]</pII_6_2>
       <pII_6_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_6_4_1>
       <pII_6_6>[miejsceUrodzenia]</pII_6_6>
       <pII_6_8>[obywatelstwo]</pII_6_8>
       <pII_6_9_M>[plec]</pII_6_9_M>
       <pII_6_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_6_4_2>
       <pIII_1_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_1_4_1>
       <pIII_1_1_subfield_0>[imię]</pIII_1_1_subfield_0>
       <pIII_1_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_1_1_subfield_1>
       <pIII_1_2>[Pole tekstowe]</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>[PESEL]</pIII_1_3>
       <pIII_1_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_1_4_2>
       <pIII_1_5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</pIII_1_5_subfield_0>
       <pIII_2_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_2_4_1>
       <pIII_2_1_subfield_0>[imię]</pIII_2_1_subfield_0>
       <pIII_2_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_2_1_subfield_1>
       <pIII_2_2>[Pole tekstowe]</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>[PESEL]</pIII_2_3>
       <pIII_2_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_2_4_2>
       <pIII_2_5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</pIII_2_5_subfield_0>
       <pIII_3_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_3_4_1>
       <pIII_3_1_subfield_0>[imię]</pIII_3_1_subfield_0>
       <pIII_3_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_3_1_subfield_1>
       <pIII_3_2>[Pole tekstowe]</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>[PESEL]</pIII_3_3>
       <pIII_3_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_3_4_2>
       <pIII_3_5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</pIII_3_5_subfield_0>
       <pIII_4_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_4_4_1>
       <pIII_4_1_subfield_0>[imię]</pIII_4_1_subfield_0>
       <pIII_4_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_4_1_subfield_1>
       <pIII_4_2>[Pole tekstowe]</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>[PESEL]</pIII_4_3>
       <pIII_4_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_4_4_2>
       <pIII_4_5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</pIII_4_5_subfield_0>
       <pIII_5_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_5_4_1>
       <pIII_5_1_subfield_0>[imię]</pIII_5_1_subfield_0>
       <pIII_5_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_5_1_subfield_1>
       <pIII_5_2>[Pole tekstowe]</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>[PESEL]</pIII_5_3>
       <pIII_5_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_5_4_2>
       <pIII_5_5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</pIII_5_5_subfield_0>
       <pIII_6_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_6_4_1>
       <pIII_6_1_subfield_0>[imię]</pIII_6_1_subfield_0>
       <pIII_6_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_6_1_subfield_1>
       <pIII_6_2>[Pole tekstowe]</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>[PESEL]</pIII_6_3>
       <pIII_6_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_6_4_2>
       <pIII_6_5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</pIII_6_5_subfield_0>
       <pIII_7_4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_7_4_1>
       <pIII_7_1_subfield_0>[imię]</pIII_7_1_subfield_0>
       <pIII_7_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_7_1_subfield_1>
       <pIII_7_2>[Pole tekstowe]</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>[PESEL]</pIII_7_3>
       <pIII_7_4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_7_4_2>
       <pIII_7_5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</pIII_7_5_subfield_0>
       <pIV_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pIV_1_>
       <pIV_2>[nazwaPelna]</pIV_2>
       <pIV_3_subfield_0>[miejscowość]</pIV_3_subfield_0>
       <pIV_3_subfield_1>[ulica]</pIV_3_subfield_1>
       <pIV_3_subfield_2>[nr domu]</pIV_3_subfield_2>
       <pIV_3_subfield_3>[nr lokalu]</pIV_3_subfield_3>
       <pIV_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pIV_3_subfield_4>
       <pIV_3_subfield_5>[poczta]</pIV_3_subfield_5>
       <pIV_4>[nazwaPelna]</pIV_4>
       <pIV_5_subfield_0>[miejscowość]</pIV_5_subfield_0>
       <pIV_5_subfield_1>[ulica]</pIV_5_subfield_1>
       <pIV_5_subfield_2>[nr domu]</pIV_5_subfield_2>
       <pIV_5_subfield_3>[nr lokalu]</pIV_5_subfield_3>
       <pIV_5_subfield_4>[kod pocztowy]</pIV_5_subfield_4>
       <pIV_5_subfield_5>[poczta]</pIV_5_subfield_5>
       <pV_1>[rok]</pV_1>
       <pV_2>[Pole kwoty]</pV_2>
       <pV_3_>[Wartość wyboru w polu pV_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pV_3_>
       <pV_4_>[Wartość wyboru w polu pV_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pV_4_>
       <pV_5>[Data wypełnienia]</pV_5>
       <pV_6_>[Wartość wyboru w polu pV_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pV_6_>
       <pV_7_>[Wartość wyboru w polu pV_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pV_7_>
       <pV_8>[data]</pV_8>
       <pV_9>[Pole tekstowe]</pV_9>
       <pV_10>[Pole tekstowe]</pV_10>
       <pV_11>[Pole tekstowe]</pV_11>
       <pV_12>[Pole tekstowe]</pV_12>
       <pV_13>[miejscowość]</pV_13>
       <pV_14>[data]</pV_14>
       <pV_15>[Rachunek]</pV_15>
       <pV_16>[data]</pV_16>
       <pV_17>[data]</pV_17>
       <pV_18>[miejscowość]</pV_18>
       <pV_19>[data]</pV_19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoUP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4774732</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p1_4_subfield_0>Poznań</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>Strzelecka</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>1</p1_4_subfield_2>
       <p1_4_subfield_3>1</p1_4_subfield_3>
       <p1_4_0_subfield_0>61-155</p1_4_0_subfield_0>
       <p1_4_0_subfield_1>Poznań</p1_4_0_subfield_1>
       <pI_1>Jan</pI_1>
       <pI_2>Kowalski</pI_2>
       <pI_14_1>1</pI_14_1>
       <pI_3>23050608219</pI_3>
       <pI_14_2>NR-4321</pI_14_2>
       <pI_4>Poznań</pI_4>
       <pI_5>wolny</pI_5>
       <pI_6>polskie</pI_6>
       <pI_7>500600400</pI_7>
       <pI_8>Poznań</pI_8>
       <pI_9>61-155</pI_9>
       <pI_13_K>M</pI_13_K>
       <pI_10>Strzelecka</pI_10>
       <pI_11>1</pI_11>
       <pI_12>1</pI_12>
       <pI_13_M>M</pI_13_M>
       <pII_1_1>Jan</pII_1_1>
       <pII_1_3>23050608219</pII_1_3>
       <pII_1_5>30-10-1985</pII_1_5>
       <pII_1_7>wolny</pII_1_7>
       <pII_1_9_K>M</pII_1_9_K>
       <pII_1_2>Kowalski</pII_1_2>
       <pII_1_4_1>1</pII_1_4_1>
       <pII_1_6>Poznań</pII_1_6>
       <pII_1_8>polskie</pII_1_8>
       <pII_1_9_M>M</pII_1_9_M>
       <pII_1_4_2>NR-4321</pII_1_4_2>
       <pII_1_10></pII_1_10>
       <pII_2_1>Jan</pII_2_1>
       <pII_2_3>23050608219</pII_2_3>
       <pII_2_5>30-10-1985</pII_2_5>
       <pII_2_7>wolny</pII_2_7>
       <pII_2_9_K>M</pII_2_9_K>
       <pII_2_2>Kowalski</pII_2_2>
       <pII_2_4_1>1</pII_2_4_1>
       <pII_2_6>Poznań</pII_2_6>
       <pII_2_8>polskie</pII_2_8>
       <pII_2_9_M>M</pII_2_9_M>
       <pII_2_4_2>NR-4321</pII_2_4_2>
       <pII_3_9_K>M</pII_3_9_K>
       <pII_3_1>Jan</pII_3_1>
       <pII_3_3>23050608219</pII_3_3>
       <pII_3_5>30-10-1985</pII_3_5>
       <pII_3_7>wolny</pII_3_7>
       <pII_3_2>Kowalski</pII_3_2>
       <pII_3_4_1>1</pII_3_4_1>
       <pII_3_6>Poznań</pII_3_6>
       <pII_3_8>polskie</pII_3_8>
       <pII_3_9_M>M</pII_3_9_M>
       <pII_3_4_2>NR-4321</pII_3_4_2>
       <pII_4_1>Jan</pII_4_1>
       <pII_4_3>23050608219</pII_4_3>
       <pII_4_5>30-10-1985</pII_4_5>
       <pII_4_7>wolny</pII_4_7>
       <pII_4_9_K>M</pII_4_9_K>
       <pII_4_2>Kowalski</pII_4_2>
       <pII_4_4_1>1</pII_4_4_1>
       <pII_4_6>Poznań</pII_4_6>
       <pII_4_8>polskie</pII_4_8>
       <pII_4_9_M>M</pII_4_9_M>
       <pII_4_4_2>NR-4321</pII_4_4_2>
       <pII_5_1>Jan</pII_5_1>
       <pII_5_3>23050608219</pII_5_3>
       <pII_5_5>30-10-1985</pII_5_5>
       <pII_5_7>wolny</pII_5_7>
       <pII_5_9_K>M</pII_5_9_K>
       <pII_5_2>Kowalski</pII_5_2>
       <pII_5_4_1>1</pII_5_4_1>
       <pII_5_6>Poznań</pII_5_6>
       <pII_5_8>polskie</pII_5_8>
       <pII_5_9_M>M</pII_5_9_M>
       <pII_5_4_2>NR-4321</pII_5_4_2>
       <pII_6_1>Jan</pII_6_1>
       <pII_6_3>23050608219</pII_6_3>
       <pII_6_5>30-10-1985</pII_6_5>
       <pII_6_7>wolny</pII_6_7>
       <pII_6_9_K>M</pII_6_9_K>
       <pII_6_2>Kowalski</pII_6_2>
       <pII_6_4_1>1</pII_6_4_1>
       <pII_6_6>Poznań</pII_6_6>
       <pII_6_8>polskie</pII_6_8>
       <pII_6_9_M>M</pII_6_9_M>
       <pII_6_4_2>NR-4321</pII_6_4_2>
       <pIII_1_4_1>1</pIII_1_4_1>
       <pIII_1_1_subfield_0>Jan</pIII_1_1_subfield_0>
       <pIII_1_1_subfield_1>Kowalski</pIII_1_1_subfield_1>
       <pIII_1_2>test pola tekstowego</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>23050608219</pIII_1_3>
       <pIII_1_4_2>NR-4321</pIII_1_4_2>
       <pIII_1_5_subfield_0>3022</pIII_1_5_subfield_0>
       <pIII_2_4_1>1</pIII_2_4_1>
       <pIII_2_1_subfield_0>Jan</pIII_2_1_subfield_0>
       <pIII_2_1_subfield_1>Kowalski</pIII_2_1_subfield_1>
       <pIII_2_2>test pola tekstowego</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>23050608219</pIII_2_3>
       <pIII_2_4_2>NR-4321</pIII_2_4_2>
       <pIII_2_5_subfield_0>3022</pIII_2_5_subfield_0>
       <pIII_3_4_1>1</pIII_3_4_1>
       <pIII_3_1_subfield_0>Jan</pIII_3_1_subfield_0>
       <pIII_3_1_subfield_1>Kowalski</pIII_3_1_subfield_1>
       <pIII_3_2>test pola tekstowego</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>23050608219</pIII_3_3>
       <pIII_3_4_2>NR-4321</pIII_3_4_2>
       <pIII_3_5_subfield_0>3022</pIII_3_5_subfield_0>
       <pIII_4_4_1>1</pIII_4_4_1>
       <pIII_4_1_subfield_0>Jan</pIII_4_1_subfield_0>
       <pIII_4_1_subfield_1>Kowalski</pIII_4_1_subfield_1>
       <pIII_4_2>test pola tekstowego</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>23050608219</pIII_4_3>
       <pIII_4_4_2>NR-4321</pIII_4_4_2>
       <pIII_4_5_subfield_0>3022</pIII_4_5_subfield_0>
       <pIII_5_4_1>1</pIII_5_4_1>
       <pIII_5_1_subfield_0>Jan</pIII_5_1_subfield_0>
       <pIII_5_1_subfield_1>Kowalski</pIII_5_1_subfield_1>
       <pIII_5_2>test pola tekstowego</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>23050608219</pIII_5_3>
       <pIII_5_4_2>NR-4321</pIII_5_4_2>
       <pIII_5_5_subfield_0>3022</pIII_5_5_subfield_0>
       <pIII_6_4_1>1</pIII_6_4_1>
       <pIII_6_1_subfield_0>Jan</pIII_6_1_subfield_0>
       <pIII_6_1_subfield_1>Kowalski</pIII_6_1_subfield_1>
       <pIII_6_2>test pola tekstowego</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>23050608219</pIII_6_3>
       <pIII_6_4_2>NR-4321</pIII_6_4_2>
       <pIII_6_5_subfield_0>3022</pIII_6_5_subfield_0>
       <pIII_7_4_1>1</pIII_7_4_1>
       <pIII_7_1_subfield_0>Jan</pIII_7_1_subfield_0>
       <pIII_7_1_subfield_1>Kowalski</pIII_7_1_subfield_1>
       <pIII_7_2>test pola tekstowego</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>23050608219</pIII_7_3>
       <pIII_7_4_2>NR-4321</pIII_7_4_2>
       <pIII_7_5_subfield_0>3022</pIII_7_5_subfield_0>
       <pIV_1_>1</pIV_1_>
       <pIV_2>Pełna nazwa testowa</pIV_2>
       <pIV_3_subfield_0>Poznań</pIV_3_subfield_0>
       <pIV_3_subfield_1>Strzelecka</pIV_3_subfield_1>
       <pIV_3_subfield_2>1</pIV_3_subfield_2>
       <pIV_3_subfield_3>1</pIV_3_subfield_3>
       <pIV_3_subfield_4>61-155</pIV_3_subfield_4>
       <pIV_3_subfield_5>Poznań</pIV_3_subfield_5>
       <pIV_4>Pełna nazwa testowa</pIV_4>
       <pIV_5_subfield_0>Poznań</pIV_5_subfield_0>
       <pIV_5_subfield_1>Strzelecka</pIV_5_subfield_1>
       <pIV_5_subfield_2>1</pIV_5_subfield_2>
       <pIV_5_subfield_3>1</pIV_5_subfield_3>
       <pIV_5_subfield_4>61-155</pIV_5_subfield_4>
       <pIV_5_subfield_5>Poznań</pIV_5_subfield_5>
       <pV_1></pV_1>
       <pV_2>10</pV_2>
       <pV_3_>1</pV_3_>
       <pV_4_>1</pV_4_>
       <pV_5>30-10-2014</pV_5>
       <pV_6_>1</pV_6_>
       <pV_7_>1</pV_7_>
       <pV_8>30-10-1990</pV_8>
       <pV_9>test pola tekstowego</pV_9>
       <pV_10>test pola tekstowego</pV_10>
       <pV_11>test pola tekstowego</pV_11>
       <pV_12>test pola tekstowego</pV_12>
       <pV_13>Poznań</pV_13>
       <pV_14>30-10-1990</pV_14>
       <pV_15>453054504926965134154839080720</pV_15>
       <pV_16>30-10-1990</pV_16>
       <pV_17>30-10-1990</pV_17>
       <pV_18>Poznań</pV_18>
       <pV_19>30-10-1990</pV_19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>