Pola formularza

Formularz: UZPZPS Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4504080</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p7>[wpis_umowa]</p7>
       <p8>[fun]</p8>
       <p11>podziału zysku / pokrycia straty</p11>
       <p10>[wpis_umowa]</p10>
       <p12>[fun]</p12>
       <p13>[miejsc]</p13>
       <p14>zysk osiągnięty za rok obrotowy trwający / stratę osiągniętą w roku obrotowym trwającym</p14>
       <p15>[data]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <p17>[wpis_umowa]</p17>
       <p18>[wpis_umowa]</p18>
       <p19>[wpis_umowa]</p19>
       <p20>[wpis_umowa]</p20>
       <p21>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził / Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła</p21>
       <p22>przyjęta / odrzucona</p22>
       <p23>[wpis_umowa]</p23>
       <p24>za / przeciw</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UZPZPS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4504080</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p6>8875155741</p6>
       <p7></p7>
       <p8></p8>
       <p11>podziału zysku</p11>
       <p10></p10>
       <p12></p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>zysk osiągnięty za rok obrotowy trwający</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17></p17>
       <p18></p18>
       <p19></p19>
       <p20></p20>
       <p21>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził</p21>
       <p22>przyjęta</p22>
       <p23></p23>
       <p24>za</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>