Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZPR (archiwalny) Zaświadczenie potwierdzające recyklingPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4153745</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1>
       <p2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2>
       <p2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4>[rok]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[poczta]</p7_subfield_5>
       <p8>[NIP]</p8>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[nazwaPelna]</p11>
       <p12_subfield_0>[miejscowość]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu]</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>[poczta]</p12_subfield_5>
       <p13>[NIP]</p13>
       <p14>[REGON]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23_subfield_0>[imię]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p24>[data]</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZPR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4153745</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p2_3>1</p2_3>
       <p3_>1</p3_>
       <p4></p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>61-155</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>Poznań</p7_subfield_5>
       <p8>8875155741</p8>
       <p9>773461194</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>Pełna nazwa testowa</p11>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Strzelecka</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>61-155</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>Poznań</p12_subfield_5>
       <p13>8875155741</p13>
       <p14>773461194</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23_subfield_0>Jan</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p24>30-10-1990</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>