Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-7 (10) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usługPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3335513</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Miesiąc na druku]</p4>
       <p5>[Rok na druku]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_5>[nazwa pełna]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_6>[REGON]</p9_subfield_6>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>[PESEL]</p9_subfield_4>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% Pole p24 = zaokr(p24_subfield_1,0) ]</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p24 = zaokr(p24_subfield_1,0) ]</p24_subfield_2>
       <p26_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% Pole p26 = zaokr(p26_subfield_1,0) ]</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p26 = zaokr(p26_subfield_1,0) ]</p26_subfield_2>
       <p28_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% Pole p28 = zaokr(p28_subfield_1,0) ]</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p28 = zaokr(p28_subfield_1,0) ]</p28_subfield_2>
       <p30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p53_subfield_1>[Wpisz kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących Pole p53 = ograniczDo(p53_subfield_1, p43-p52) ]</p53_subfield_1>
       <p54_subfield_1>[Wpisz kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru Pole p54 = ograniczDo(p54_subfield_1,p43-p52-p53) ]</p54_subfield_1>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p59_subfield_1>[Kwota do zwrotu w terminie 25 dni Pole p59 = zaokr(jezeli(p59_subfield_1>p57,p57,p59_subfield_1)) ]</p59_subfield_1>
       <p60_subfield_1>[Kwota do zwrotu w terminie 60 dni Pole p60 = zaokr(jezeli(p60_subfield_1>p57-p59,p57-p59,p60_subfield_1)) ]</p60_subfield_1>
       <p61_subfield_1>[Kwota do zwrotu w terminie 180 dni Pole p61 = zaokr(jezeli(p61_subfield_1>p57-p59-p60,p57-p59-p60,p61_subfield_1)) ]</p61_subfield_1>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p64>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p64>
       <p65>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p65>
       <p66>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66>
       <p67_>[Wartość wyboru w polu p67. Dostępne wartości: 1 2 ]</p67_>
       <p68_>[Wartość wyboru w polu p68. Dostępne wartości: 1 2 ]</p68_>
       <p69>[pierwszeImiePrzedst]</p69>
       <p70>[nazwiskoPrzedst]</p70>
       <p73>[Data wypełnienia]</p73>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-7 (10)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3335513</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>9</p4>
       <p5>2013</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_5>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_6>773461194</p9_subfield_6>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>23050608219</p9_subfield_4>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24_subfield_1>1</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>1</p24_subfield_2>
       <p26_subfield_1>1</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_2>1</p26_subfield_2>
       <p28_subfield_1>1</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_2>1</p28_subfield_2>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>20</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>20</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>20</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>20</p40>
       <p41>20</p41>
       <p44>1</p44>
       <p45>2</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>3</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>4</p49>
       <p50>5</p50>
       <p51>6</p51>
       <p53_subfield_1>1</p53_subfield_1>
       <p54_subfield_1>1</p54_subfield_1>
       <p56>10</p56>
       <p59_subfield_1>1</p59_subfield_1>
       <p60_subfield_1>1</p60_subfield_1>
       <p61_subfield_1>1</p61_subfield_1>
       <p63>1</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67_>1</p67_>
       <p68_>1</p68_>
       <p69>Krzysztof</p69>
       <p70>Kowalczyk</p70>
       <p73>30-10-2014</p73>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>