Pola formularza

Formularz: TYT-2 (2) (archiwalny) Tytuł wykonawczy czteropozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3330625</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p9_>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>[nazwa pełna]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_2>[nazwisko]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[imię]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_3>[drugie imię]</p10_subfield_3>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>[nazwa skrócona]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_1>[imię ojca]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>[imię matki]</p11_subfield_2>
       <p1_5_5_1>[dataUrodzenia]</p1_5_5_1>
       <p13>[NIP]</p13>
       <p14_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p14_subfield_>
       <p14_subfield_2>[REGON]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>[PESEL]</p14_subfield_1>
       <p15>[Telefon]</p15>
       <p16_1_>[Wartość wyboru w polu p16_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p16_1_>
       <p16_2>[pole wielowierszowe]</p16_2>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p17_>
       <p18_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p18_subfield_>
       <p18_subfield_3>[nazwa pełna]</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_2>[nazwisko]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>[imię]</p18_subfield_1>
       <p19>[KodKraju]</p19>
       <p20>[Wojewodztwo]</p20>
       <p21>[Powiat]</p21>
       <p22>[Gmina]</p22>
       <p23>[Ulica]</p23>
       <p24>[NrDomu]</p24>
       <p25>[NrLokalu]</p25>
       <p26>[Miejscowosc]</p26>
       <p27>[KodPocztowy]</p27>
       <p28>[Poczta]</p28>
       <p29>[pole wielowierszowe]</p29>
       <p30_2>[data]</p30_2>
       <p30_3>[Pole tekstowe]</p30_3>
       <p30_1_>[Wartość wyboru w polu p30_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p30_1_>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38_1>[data]</p38_1>
       <p38_2>[data]</p38_2>
       <p39_1>[data]</p39_1>
       <p39_2>[data]</p39_2>
       <p40_1>[data]</p40_1>
       <p40_2>[data]</p40_2>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[data]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48_1>[data]</p48_1>
       <p48_2>[data]</p48_2>
       <p49_1>[data]</p49_1>
       <p49_2>[data]</p49_2>
       <p50_1>[data]</p50_1>
       <p50_2>[data]</p50_2>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[data]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58_1>[data]</p58_1>
       <p58_2>[data]</p58_2>
       <p59_1>[data]</p59_1>
       <p59_2>[data]</p59_2>
       <p60_1>[data]</p60_1>
       <p60_2>[data]</p60_2>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[data]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68_1>[data]</p68_1>
       <p68_2>[data]</p68_2>
       <p69_1>[data]</p69_1>
       <p69_2>[data]</p69_2>
       <p70_1>[data]</p70_1>
       <p70_2>[data]</p70_2>
       <p71_>[Wartość wyboru w polu p71. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p71_>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[NazwaBanku]</p73>
       <p74>[Rachunek]</p74>
       <p76_1_>[Wartość wyboru w polu p76_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p76_1_>
       <p76_2>[Pole tekstowe]</p76_2>
       <p77>[Pole tekstowe]</p77>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p79>[data]</p79>
       <p80>[Pole tekstowe]</p80>
       <p81_>[Wartość wyboru w polu p81. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p81_>
       <p82_1_subfield_0>[imię]</p82_1_subfield_0>
       <p82_1_subfield_1>[nazwisko]</p82_1_subfield_1>
       <p83>[data]</p83>
       <p82_2>[Stanowisko]</p82_2>
       <p84>[NazwaBanku]</p84>
       <p85>[Rachunek]</p85>
       <p86>[kraj]</p86>
       <p87>[województwo]</p87>
       <p88>[powiat]</p88>
       <p89>[gmina]</p89>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <p92>[Pole tekstowe]</p92>
       <p93>[miejscowość]</p93>
       <p94>[Pole tekstowe]</p94>
       <p95>[miejscowość]</p95>
       <p97_1_subfield_0>[imię]</p97_1_subfield_0>
       <p97_1_subfield_1>[nazwisko]</p97_1_subfield_1>
       <p97_2>[Stanowisko]</p97_2>
       <p98>[data]</p98>
       <p459>[Pole tekstowe]</p459>
       <p460>[data]</p460>
       <p461>[NIP]</p461>
       <p462_subfield_1>[nazwisko]</p462_subfield_1>
       <p462_subfield_0>[imię]</p462_subfield_0>
       <p463>[KodKraju]</p463>
       <p464>[Wojewodztwo]</p464>
       <p465>[Powiat]</p465>
       <p466>[Gmina]</p466>
       <p467>[Ulica]</p467>
       <p468>[NrDomu]</p468>
       <p469>[NrLokalu]</p469>
       <p470>[Miejscowosc]</p470>
       <p471>[KodPocztowy]</p471>
       <p472>[Poczta]</p472>
       <p473>[NIP]</p473>
       <p474_subfield_1>[nazwisko]</p474_subfield_1>
       <p474_subfield_0>[imię]</p474_subfield_0>
       <p475>[KodKraju]</p475>
       <p476>[Wojewodztwo]</p476>
       <p477>[Powiat]</p477>
       <p478>[Gmina]</p478>
       <p479>[Ulica]</p479>
       <p480>[NrDomu]</p480>
       <p481>[NrLokalu]</p481>
       <p482>[Miejscowosc]</p482>
       <p483>[KodPocztowy]</p483>
       <p484>[Poczta]</p484>
       <p485>[NIP]</p485>
       <p486_subfield_1>[nazwisko]</p486_subfield_1>
       <p486_subfield_0>[imię]</p486_subfield_0>
       <p487>[KodKraju]</p487>
       <p488>[Wojewodztwo]</p488>
       <p489>[Powiat]</p489>
       <p490>[Gmina]</p490>
       <p491>[Ulica]</p491>
       <p492>[NrDomu]</p492>
       <p493>[NrLokalu]</p493>
       <p494>[Miejscowosc]</p494>
       <p495>[KodPocztowy]</p495>
       <p496>[Poczta]</p496>
       <p497>[NIP]</p497>
       <p498_subfield_1>[nazwisko]</p498_subfield_1>
       <p498_subfield_0>[imię]</p498_subfield_0>
       <p499>[KodKraju]</p499>
       <p500>[Wojewodztwo]</p500>
       <p501>[Powiat]</p501>
       <p502>[Gmina]</p502>
       <p503>[Ulica]</p503>
       <p504>[NrDomu]</p504>
       <p505>[NrLokalu]</p505>
       <p506>[Miejscowosc]</p506>
       <p507>[KodPocztowy]</p507>
       <p508>[Poczta]</p508>
       <p509>[NIP]</p509>
       <p510_subfield_1>[nazwisko]</p510_subfield_1>
       <p510_subfield_0>[imię]</p510_subfield_0>
       <p511>[KodKraju]</p511>
       <p512>[Wojewodztwo]</p512>
       <p513>[Powiat]</p513>
       <p514>[Gmina]</p514>
       <p515>[Ulica]</p515>
       <p516>[NrDomu]</p516>
       <p517>[NrLokalu]</p517>
       <p518>[Miejscowosc]</p518>
       <p519>[KodPocztowy]</p519>
       <p520>[Poczta]</p520>
       <p521>[NIP]</p521>
       <p522_subfield_1>[nazwisko]</p522_subfield_1>
       <p522_subfield_0>[imię]</p522_subfield_0>
       <p523>[KodKraju]</p523>
       <p524>[Wojewodztwo]</p524>
       <p525>[Powiat]</p525>
       <p526>[Gmina]</p526>
       <p527>[Ulica]</p527>
       <p528>[NrDomu]</p528>
       <p529>[NrLokalu]</p529>
       <p530>[Miejscowosc]</p530>
       <p531>[KodPocztowy]</p531>
       <p532>[Poczta]</p532>
       <p533>[NIP]</p533>
       <p534_subfield_1>[nazwisko]</p534_subfield_1>
       <p534_subfield_0>[imię]</p534_subfield_0>
       <p535>[KodKraju]</p535>
       <p536>[Wojewodztwo]</p536>
       <p537>[Powiat]</p537>
       <p538>[Gmina]</p538>
       <p539>[Ulica]</p539>
       <p540>[NrDomu]</p540>
       <p541>[NrLokalu]</p541>
       <p542>[Miejscowosc]</p542>
       <p543>[KodPocztowy]</p543>
       <p544>[Poczta]</p544>
       <p545>[NIP]</p545>
       <p546_subfield_1>[nazwisko]</p546_subfield_1>
       <p546_subfield_0>[imię]</p546_subfield_0>
       <p547>[KodKraju]</p547>
       <p548>[Wojewodztwo]</p548>
       <p549>[Powiat]</p549>
       <p550>[Gmina]</p550>
       <p551>[Ulica]</p551>
       <p552>[NrDomu]</p552>
       <p553>[NrLokalu]</p553>
       <p554>[Miejscowosc]</p554>
       <p555>[KodPocztowy]</p555>
       <p556>[Poczta]</p556>
       <p557>[NIP]</p557>
       <p558_subfield_1>[nazwisko]</p558_subfield_1>
       <p558_subfield_0>[imię]</p558_subfield_0>
       <p559>[KodKraju]</p559>
       <p560>[Wojewodztwo]</p560>
       <p561>[Powiat]</p561>
       <p562>[Gmina]</p562>
       <p563>[Ulica]</p563>
       <p564>[NrDomu]</p564>
       <p565>[NrLokalu]</p565>
       <p566>[Miejscowosc]</p566>
       <p567>[KodPocztowy]</p567>
       <p568>[Poczta]</p568>
       <p569>[NIP]</p569>
       <p570_subfield_1>[nazwisko]</p570_subfield_1>
       <p570_subfield_0>[imię]</p570_subfield_0>
       <p571>[KodKraju]</p571>
       <p572>[Wojewodztwo]</p572>
       <p573>[Powiat]</p573>
       <p574>[Gmina]</p574>
       <p575>[Ulica]</p575>
       <p576>[NrDomu]</p576>
       <p577>[NrLokalu]</p577>
       <p578>[Miejscowosc]</p578>
       <p579>[KodPocztowy]</p579>
       <p580>[Poczta]</p580>
       <p581>[NIP]</p581>
       <p582_subfield_1>[nazwisko]</p582_subfield_1>
       <p582_subfield_0>[imię]</p582_subfield_0>
       <p583>[KodKraju]</p583>
       <p584>[Wojewodztwo]</p584>
       <p585>[Powiat]</p585>
       <p586>[Gmina]</p586>
       <p587>[Ulica]</p587>
       <p588>[NrDomu]</p588>
       <p589>[NrLokalu]</p589>
       <p590>[Miejscowosc]</p590>
       <p591>[KodPocztowy]</p591>
       <p592>[Poczta]</p592>
       <p593>[NIP]</p593>
       <p594_subfield_1>[nazwisko]</p594_subfield_1>
       <p594_subfield_0>[imię]</p594_subfield_0>
       <p595>[KodKraju]</p595>
       <p596>[Wojewodztwo]</p596>
       <p597>[Powiat]</p597>
       <p598>[Gmina]</p598>
       <p599>[Ulica]</p599>
       <p600>[NrDomu]</p600>
       <p601>[NrLokalu]</p601>
       <p602>[Miejscowosc]</p602>
       <p603>[KodPocztowy]</p603>
       <p604>[Poczta]</p604>
       <p605>[NIP]</p605>
       <p606_subfield_1>[nazwisko]</p606_subfield_1>
       <p606_subfield_0>[imię]</p606_subfield_0>
       <p607>[KodKraju]</p607>
       <p608>[Wojewodztwo]</p608>
       <p609>[Powiat]</p609>
       <p610>[Gmina]</p610>
       <p611>[Ulica]</p611>
       <p612>[NrDomu]</p612>
       <p613>[NrLokalu]</p613>
       <p614>[Miejscowosc]</p614>
       <p615>[KodPocztowy]</p615>
       <p616>[Poczta]</p616>
       <p617>[NIP]</p617>
       <p618_subfield_1>[nazwisko]</p618_subfield_1>
       <p618_subfield_0>[imię]</p618_subfield_0>
       <p619>[KodKraju]</p619>
       <p620>[Wojewodztwo]</p620>
       <p621>[Powiat]</p621>
       <p622>[Gmina]</p622>
       <p623>[Ulica]</p623>
       <p624>[NrDomu]</p624>
       <p625>[NrLokalu]</p625>
       <p626>[Miejscowosc]</p626>
       <p627>[KodPocztowy]</p627>
       <p628>[Poczta]</p628>
       <p629>[NIP]</p629>
       <p630_subfield_1>[nazwisko]</p630_subfield_1>
       <p630_subfield_0>[imię]</p630_subfield_0>
       <p631>[KodKraju]</p631>
       <p632>[Wojewodztwo]</p632>
       <p633>[Powiat]</p633>
       <p634>[Gmina]</p634>
       <p635>[Ulica]</p635>
       <p636>[NrDomu]</p636>
       <p637>[NrLokalu]</p637>
       <p638>[Miejscowosc]</p638>
       <p639>[KodPocztowy]</p639>
       <p640>[Poczta]</p640>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TYT-2 (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3330625</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>10</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_2>Kowalski</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Jan</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_3>Stefan</p10_subfield_3>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>nazwa testowa</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_1>Stefan</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>Danuta</p11_subfield_2>
       <p1_5_5_1>30-10-1985</p1_5_5_1>
       <p13>8875155741</p13>
       <p14_subfield_>2</p14_subfield_>
       <p14_subfield_2>773461194</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>23050608219</p14_subfield_1>
       <p15>500600400</p15>
       <p16_1_>1</p16_1_>
       <p16_2>to jest pole wielowierszowe</p16_2>
       <p17_>1</p17_>
       <p18_subfield_>2</p18_subfield_>
       <p18_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_2>Kowalski</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>Jan</p18_subfield_1>
       <p19>PL</p19>
       <p20>wielkopolskie</p20>
       <p21>poznański</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>Strzelecka</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>61-155</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>to jest pole wielowierszowe</p29>
       <p30_2>30-10-1990</p30_2>
       <p30_3>test pola tekstowego</p30_3>
       <p30_1_>1</p30_1_>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38_1>30-10-1990</p38_1>
       <p38_2>30-10-1990</p38_2>
       <p39_1>30-10-1990</p39_1>
       <p39_2>30-10-1990</p39_2>
       <p40_1>30-10-1990</p40_1>
       <p40_2>30-10-1990</p40_2>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>30-10-1990</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48_1>30-10-1990</p48_1>
       <p48_2>30-10-1990</p48_2>
       <p49_1>30-10-1990</p49_1>
       <p49_2>30-10-1990</p49_2>
       <p50_1>30-10-1990</p50_1>
       <p50_2>30-10-1990</p50_2>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>30-10-1990</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58_1>30-10-1990</p58_1>
       <p58_2>30-10-1990</p58_2>
       <p59_1>30-10-1990</p59_1>
       <p59_2>30-10-1990</p59_2>
       <p60_1>30-10-1990</p60_1>
       <p60_2>30-10-1990</p60_2>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>30-10-1990</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68_1>30-10-1990</p68_1>
       <p68_2>30-10-1990</p68_2>
       <p69_1>30-10-1990</p69_1>
       <p69_2>30-10-1990</p69_2>
       <p70_1>30-10-1990</p70_1>
       <p70_2>30-10-1990</p70_2>
       <p71_>1</p71_>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>Bank Zachodni WBK</p73>
       <p74>453054504926965134154839080720</p74>
       <p76_1_>1</p76_1_>
       <p76_2>test pola tekstowego</p76_2>
       <p77>test pola tekstowego</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>30-10-1990</p79>
       <p80>test pola tekstowego</p80>
       <p81_>1</p81_>
       <p82_1_subfield_0>Jan</p82_1_subfield_0>
       <p82_1_subfield_1>Kowalski</p82_1_subfield_1>
       <p83>30-10-1990</p83>
       <p82_2>manager</p82_2>
       <p84>Bank Zachodni WBK</p84>
       <p85>453054504926965134154839080720</p85>
       <p86>PL</p86>
       <p87>wielkopolskie</p87>
       <p88>poznański</p88>
       <p89>Poznań</p89>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <p92>test pola tekstowego</p92>
       <p93>Poznań</p93>
       <p94>test pola tekstowego</p94>
       <p95>Poznań</p95>
       <p97_1_subfield_0>Jan</p97_1_subfield_0>
       <p97_1_subfield_1>Kowalski</p97_1_subfield_1>
       <p97_2>manager</p97_2>
       <p98>30-10-1990</p98>
       <p459>test pola tekstowego</p459>
       <p460>30-10-1990</p460>
       <p461>8875155741</p461>
       <p462_subfield_1>Kowalski</p462_subfield_1>
       <p462_subfield_0>Jan</p462_subfield_0>
       <p463>PL</p463>
       <p464>wielkopolskie</p464>
       <p465>poznański</p465>
       <p466>Poznań</p466>
       <p467>Strzelecka</p467>
       <p468>1</p468>
       <p469>1</p469>
       <p470>Poznań</p470>
       <p471>61-155</p471>
       <p472>Poznań</p472>
       <p473>8875155741</p473>
       <p474_subfield_1>Kowalski</p474_subfield_1>
       <p474_subfield_0>Jan</p474_subfield_0>
       <p475>PL</p475>
       <p476>wielkopolskie</p476>
       <p477>poznański</p477>
       <p478>Poznań</p478>
       <p479>Strzelecka</p479>
       <p480>1</p480>
       <p481>1</p481>
       <p482>Poznań</p482>
       <p483>61-155</p483>
       <p484>Poznań</p484>
       <p485>8875155741</p485>
       <p486_subfield_1>Kowalski</p486_subfield_1>
       <p486_subfield_0>Jan</p486_subfield_0>
       <p487>PL</p487>
       <p488>wielkopolskie</p488>
       <p489>poznański</p489>
       <p490>Poznań</p490>
       <p491>Strzelecka</p491>
       <p492>1</p492>
       <p493>1</p493>
       <p494>Poznań</p494>
       <p495>61-155</p495>
       <p496>Poznań</p496>
       <p497>8875155741</p497>
       <p498_subfield_1>Kowalski</p498_subfield_1>
       <p498_subfield_0>Jan</p498_subfield_0>
       <p499>PL</p499>
       <p500>wielkopolskie</p500>
       <p501>poznański</p501>
       <p502>Poznań</p502>
       <p503>Strzelecka</p503>
       <p504>1</p504>
       <p505>1</p505>
       <p506>Poznań</p506>
       <p507>61-155</p507>
       <p508>Poznań</p508>
       <p509>8875155741</p509>
       <p510_subfield_1>Kowalski</p510_subfield_1>
       <p510_subfield_0>Jan</p510_subfield_0>
       <p511>PL</p511>
       <p512>wielkopolskie</p512>
       <p513>poznański</p513>
       <p514>Poznań</p514>
       <p515>Strzelecka</p515>
       <p516>1</p516>
       <p517>1</p517>
       <p518>Poznań</p518>
       <p519>61-155</p519>
       <p520>Poznań</p520>
       <p521>8875155741</p521>
       <p522_subfield_1>Kowalski</p522_subfield_1>
       <p522_subfield_0>Jan</p522_subfield_0>
       <p523>PL</p523>
       <p524>wielkopolskie</p524>
       <p525>poznański</p525>
       <p526>Poznań</p526>
       <p527>Strzelecka</p527>
       <p528>1</p528>
       <p529>1</p529>
       <p530>Poznań</p530>
       <p531>61-155</p531>
       <p532>Poznań</p532>
       <p533>8875155741</p533>
       <p534_subfield_1>Kowalski</p534_subfield_1>
       <p534_subfield_0>Jan</p534_subfield_0>
       <p535>PL</p535>
       <p536>wielkopolskie</p536>
       <p537>poznański</p537>
       <p538>Poznań</p538>
       <p539>Strzelecka</p539>
       <p540>1</p540>
       <p541>1</p541>
       <p542>Poznań</p542>
       <p543>61-155</p543>
       <p544>Poznań</p544>
       <p545>8875155741</p545>
       <p546_subfield_1>Kowalski</p546_subfield_1>
       <p546_subfield_0>Jan</p546_subfield_0>
       <p547>PL</p547>
       <p548>wielkopolskie</p548>
       <p549>poznański</p549>
       <p550>Poznań</p550>
       <p551>Strzelecka</p551>
       <p552>1</p552>
       <p553>1</p553>
       <p554>Poznań</p554>
       <p555>61-155</p555>
       <p556>Poznań</p556>
       <p557>8875155741</p557>
       <p558_subfield_1>Kowalski</p558_subfield_1>
       <p558_subfield_0>Jan</p558_subfield_0>
       <p559>PL</p559>
       <p560>wielkopolskie</p560>
       <p561>poznański</p561>
       <p562>Poznań</p562>
       <p563>Strzelecka</p563>
       <p564>1</p564>
       <p565>1</p565>
       <p566>Poznań</p566>
       <p567>61-155</p567>
       <p568>Poznań</p568>
       <p569>8875155741</p569>
       <p570_subfield_1>Kowalski</p570_subfield_1>
       <p570_subfield_0>Jan</p570_subfield_0>
       <p571>PL</p571>
       <p572>wielkopolskie</p572>
       <p573>poznański</p573>
       <p574>Poznań</p574>
       <p575>Strzelecka</p575>
       <p576>1</p576>
       <p577>1</p577>
       <p578>Poznań</p578>
       <p579>61-155</p579>
       <p580>Poznań</p580>
       <p581>8875155741</p581>
       <p582_subfield_1>Kowalski</p582_subfield_1>
       <p582_subfield_0>Jan</p582_subfield_0>
       <p583>PL</p583>
       <p584>wielkopolskie</p584>
       <p585>poznański</p585>
       <p586>Poznań</p586>
       <p587>Strzelecka</p587>
       <p588>1</p588>
       <p589>1</p589>
       <p590>Poznań</p590>
       <p591>61-155</p591>
       <p592>Poznań</p592>
       <p593>8875155741</p593>
       <p594_subfield_1>Kowalski</p594_subfield_1>
       <p594_subfield_0>Jan</p594_subfield_0>
       <p595>PL</p595>
       <p596>wielkopolskie</p596>
       <p597>poznański</p597>
       <p598>Poznań</p598>
       <p599>Strzelecka</p599>
       <p600>1</p600>
       <p601>1</p601>
       <p602>Poznań</p602>
       <p603>61-155</p603>
       <p604>Poznań</p604>
       <p605>8875155741</p605>
       <p606_subfield_1>Kowalski</p606_subfield_1>
       <p606_subfield_0>Jan</p606_subfield_0>
       <p607>PL</p607>
       <p608>wielkopolskie</p608>
       <p609>poznański</p609>
       <p610>Poznań</p610>
       <p611>Strzelecka</p611>
       <p612>1</p612>
       <p613>1</p613>
       <p614>Poznań</p614>
       <p615>61-155</p615>
       <p616>Poznań</p616>
       <p617>8875155741</p617>
       <p618_subfield_1>Kowalski</p618_subfield_1>
       <p618_subfield_0>Jan</p618_subfield_0>
       <p619>PL</p619>
       <p620>wielkopolskie</p620>
       <p621>poznański</p621>
       <p622>Poznań</p622>
       <p623>Strzelecka</p623>
       <p624>1</p624>
       <p625>1</p625>
       <p626>Poznań</p626>
       <p627>61-155</p627>
       <p628>Poznań</p628>
       <p629>8875155741</p629>
       <p630_subfield_1>Kowalski</p630_subfield_1>
       <p630_subfield_0>Jan</p630_subfield_0>
       <p631>PL</p631>
       <p632>wielkopolskie</p632>
       <p633>poznański</p633>
       <p634>Poznań</p634>
       <p635>Strzelecka</p635>
       <p636>1</p636>
       <p637>1</p637>
       <p638>Poznań</p638>
       <p639>61-155</p639>
       <p640>Poznań</p640>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>