Pola formularza

Formularz: WoZNPZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29123707</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[nazwa skrócona]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>[nazwa skrócona]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p7>[KodKraju]</p7>
       <p8>[Wojewodztwo]</p8>
       <p9>[Powiat]</p9>
       <p10>[Gmina]</p10>
       <p11>[Ulica]</p11>
       <p12>[NrDomu]</p12>
       <p13>[NrLokalu]</p13>
       <p14>[Miejscowosc]</p14>
       <p15>[KodPocztowy]</p15>
       <p16>[Poczta]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p19_subfield_>
       <p19_subfield_2>[nazwa skrócona]</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_1>[nazwisko]</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p20_subfield_>
       <p20_subfield_2>[nazwa skrócona]</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>[imię]</p20_subfield_1>
       <p21>[KodKraju]</p21>
       <p22>[Wojewodztwo]</p22>
       <p23>[Powiat]</p23>
       <p24>[Gmina]</p24>
       <p25>[Ulica]</p25>
       <p26>[NrDomu]</p26>
       <p27>[NrLokalu]</p27>
       <p28>[Miejscowosc]</p28>
       <p29>[KodPocztowy]</p29>
       <p30>[Poczta]</p30>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p31_>
       <p32_subfield_0>[miejscowość]</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>[ulica]</p32_subfield_1>
       <p32_subfield_2>[nr domu]</p32_subfield_2>
       <p32_subfield_3>[nr lokalu]</p32_subfield_3>
       <p32_subfield_4>[kod pocztowy]</p32_subfield_4>
       <p32_subfield_5>[poczta]</p32_subfield_5>
       <p32a_subfield_0>[imię]</p32a_subfield_0>
       <p32a_subfield_1>[nazwisko]</p32a_subfield_1>
       <p32b>[PESEL]</p32b>
       <p32c_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p32c_1>
       <p32c_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p32c_2>
       <p32d>[Pole tekstowe]</p32d>
       <p36>[Data wypełnienia]</p36>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoZNPZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29123707</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>nazwa testowa</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>nazwa testowa</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p7>PL</p7>
       <p8>wielkopolskie</p8>
       <p9>poznański</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>Strzelecka</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19_subfield_>2</p19_subfield_>
       <p19_subfield_2>nazwa testowa</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_1>Kowalski</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_>2</p20_subfield_>
       <p20_subfield_2>nazwa testowa</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>Jan</p20_subfield_1>
       <p21>PL</p21>
       <p22>wielkopolskie</p22>
       <p23>poznański</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>Strzelecka</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>1</p31>
       <p31_>1</p31_>
       <p32_subfield_0>Poznań</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>Strzelecka</p32_subfield_1>
       <p32_subfield_2>1</p32_subfield_2>
       <p32_subfield_3>1</p32_subfield_3>
       <p32_subfield_4>61-155</p32_subfield_4>
       <p32_subfield_5>Poznań</p32_subfield_5>
       <p32a_subfield_0>Jan</p32a_subfield_0>
       <p32a_subfield_1>Kowalski</p32a_subfield_1>
       <p32b>23050608219</p32b>
       <p32c_1>1</p32c_1>
       <p32c_2>NR-4321</p32c_2>
       <p32d>test pola tekstowego</p32d>
       <p36>30-10-2014</p36>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>