Pola formularza

Formularz: WoUDUM (archiwalny) Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761391</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_0>[imię]</p5_subfield_0>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p25_subfield_0>[kod pocztowy]</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>[poczta]</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p26_subfield_>
       <p26_subfield_3>[nazwa pełna]</p26_subfield_3>
       <p26_subfield_2>[nazwisko]</p26_subfield_2>
       <p26_subfield_1>[imię]</p26_subfield_1>
       <p29_subfield_0>[miejscowość]</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>[ulica]</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_2>[nr domu]</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>[nr lokalu]</p29_subfield_3>
       <p30_subfield_0>[kod pocztowy]</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>[poczta]</p30_subfield_1>
       <p54>[data]</p54>
       <p64>[wpis_umowa]</p64>
       <p65>Przysługujący mi dotychczas urlop macierzyński kończy się w dniu (podać datę) r. / Pierwsza część przysługującego mi dodatkowego urlopu macierzyńskiego kończy się w dniu (podać datę) r. Do tego dnia wykorzystam (podać ilość) tygodni przysługującego mi dodatkowego urlopu macierzyńskiego</p65>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoUDUM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761391</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_0>Jan</p5_subfield_0>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p25_subfield_0>61-155</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>Poznań</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_>2</p26_subfield_>
       <p26_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p26_subfield_3>
       <p26_subfield_2>Kowalski</p26_subfield_2>
       <p26_subfield_1>Jan</p26_subfield_1>
       <p29_subfield_0>Poznań</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>Strzelecka</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_2>1</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>1</p29_subfield_3>
       <p30_subfield_0>61-155</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>Poznań</p30_subfield_1>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p64></p64>
       <p65>Przysługujący mi dotychczas urlop macierzyński kończy się w dniu (podać datę) r.</p65>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>