Pola formularza

Formularz: SEP Pozew o separacjęPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2759707</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p7>[miejsc]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>Powód / Powódka</p9>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p11_subfield_0>[miejscowość]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[ulica]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>[nr domu]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>[nr lokalu]</p11_subfield_3>
       <p12_subfield_0>[kod pocztowy]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[poczta]</p12_subfield_1>
       <p68>Reprezentowany przez / Reprezentowana przez</p68>
       <p13_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p13_subfield_>
       <p13_subfield_3>[nazwa pełna]</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_2>[nazwisko]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_1>[imię]</p13_subfield_1>
       <p58_subfield_0>[miejscowość]</p58_subfield_0>
       <p58_subfield_1>[ulica]</p58_subfield_1>
       <p58_subfield_2>[nr domu]</p58_subfield_2>
       <p58_subfield_3>[nr lokalu]</p58_subfield_3>
       <p59_subfield_0>[kod pocztowy]</p59_subfield_0>
       <p59_subfield_1>[poczta]</p59_subfield_1>
       <p14>Pozwany / Pozwana</p14>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p16_subfield_0>[miejscowość]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[ulica]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>[nr domu]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[nr lokalu]</p16_subfield_3>
       <p17_subfield_0>[kod pocztowy]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[poczta]</p17_subfield_1>
       <p31>powodem / powódką</p31>
       <p32>jej małżonkiem / jego żoną</p32>
       <p19>[miejsc]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p24>Nie orzekanie o winie rozkładu pożycia po którejkolwiek ze stron. / Orzeczenie o winie [pozwanego (podać dane pozwanego) lub obu stron]</p24>
       <p25>[k]</p25>
       <p26>[wpis_umowa]</p26>
       <p60>małoletnim dzieckiem / małoletnimi dziećmi</p60>
       <p29>synem / córką / (podać, których dzieci opieka dotyczy)</p29>
       <p27>powoda i pozwanej / powódki i pozwanego</p27>
       <p69>pozwanemu / pozwanej</p69>
       <p30>[wpis_umowa]</p30>
       <p62>pozwanego / pozwaną</p62>
       <p61>mieszkania / domu</p61>
       <p33>[wpis_umowa]</p33>
       <p35>powoda i pozwanej / powódki i pozwanego</p35>
       <p36>[wpis_umowa]</p36>
       <p37>[fun]</p37>
       <p40>[fun]</p40>
       <p38>[fun]</p38>
       <p63>[fun]</p63>
       <p41>[wpis_umowa]</p41>
       <p70>dzieci, nad którymi / dziecko, nad którym</p70>
       <p43>[wpis_umowa]</p43>
       <p42>[wpis_umowa]</p42>
       <p44>[wpis_umowa]</p44>
       <p45>powodem i pozwaną / powódką i pozwanym</p45>
       <p48>[wpis_umowa]</p48>
       <p50>pozwany nie wykazywał / pozwana nie wykazywała</p50>
       <p64>wspólnego dziecka / wspólnych dzieci</p64>
       <p47>[wpis_umowa]</p47>
       <p49>[wpis_umowa]</p49>
       <p52>pozwanego / pozwanej</p52>
       <p65>małoletniego dziecka / małoletnich dzieci</p65>
       <p66>dziecka / dzieci</p66>
       <p53>pozwanego i powódki / pozwanej i powoda</p53>
       <p55>powodowi / powódce</p55>
       <p56>pozwanego / pozwanej</p56>
       <p57>[wpis_umowa]</p57>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SEP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2759707</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>Powód</p9>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p11_subfield_0>Poznań</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Strzelecka</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>1</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>1</p11_subfield_3>
       <p12_subfield_0>61-155</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Poznań</p12_subfield_1>
       <p68>Reprezentowany przez</p68>
       <p13_subfield_>2</p13_subfield_>
       <p13_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_2>Kowalski</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_1>Jan</p13_subfield_1>
       <p58_subfield_0>Poznań</p58_subfield_0>
       <p58_subfield_1>Strzelecka</p58_subfield_1>
       <p58_subfield_2>1</p58_subfield_2>
       <p58_subfield_3>1</p58_subfield_3>
       <p59_subfield_0>61-155</p59_subfield_0>
       <p59_subfield_1>Poznań</p59_subfield_1>
       <p14>Pozwany</p14>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p16_subfield_0>Poznań</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Strzelecka</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>1</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>1</p16_subfield_3>
       <p17_subfield_0>61-155</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Poznań</p17_subfield_1>
       <p31>powodem</p31>
       <p32>jej małżonkiem</p32>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p24>Nie orzekanie o winie rozkładu pożycia po którejkolwiek ze stron.</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26></p26>
       <p60>małoletnim dzieckiem</p60>
       <p29>synem</p29>
       <p27>powoda i pozwanej</p27>
       <p69>pozwanemu</p69>
       <p30></p30>
       <p62>pozwanego</p62>
       <p61>mieszkania</p61>
       <p33></p33>
       <p35>powoda i pozwanej</p35>
       <p36></p36>
       <p37></p37>
       <p40></p40>
       <p38></p38>
       <p63></p63>
       <p41></p41>
       <p70>dzieci, nad którymi</p70>
       <p43></p43>
       <p42></p42>
       <p44></p44>
       <p45>powodem i pozwaną</p45>
       <p48></p48>
       <p50>pozwany nie wykazywał</p50>
       <p64>wspólnego dziecka</p64>
       <p47></p47>
       <p49></p49>
       <p52>pozwanego</p52>
       <p65>małoletniego dziecka</p65>
       <p66>dziecka</p66>
       <p53>pozwanego i powódki</p53>
       <p55>powodowi</p55>
       <p56>pozwanego</p56>
       <p57></p57>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>