Pola formularza

Formularz: Ppwg (pod) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego (podatki)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2586421</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p_mikrorachunek_checkbox>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p_mikrorachunek_checkbox>
       <p_identyfikator_mikrorachunek_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p_identyfikator_mikrorachunek_subfield_>
       <p_identyfikator_mikrorachunek_subfield_2>[Pole PESEL]</p_identyfikator_mikrorachunek_subfield_2>
       <p_identyfikator_mikrorachunek_subfield_3>[Pole NIP]</p_identyfikator_mikrorachunek_subfield_3>
       <p_formularz_mikrorachunek>AKC / AKC2 / AKC-2 / CIT / CIT10 / CIT-10 / CIT10R / CIT-10R / CIT10Z / CIT-10Z / CIT11 / CIT-11 / CIT11R / CIT-11R / CIT2 / CIT-2 / CIT2A / CIT-2A / CIT2B / CIT-2B / CIT6 / CIT-6 / CIT6A / CIT-6A / CIT6AR / CIT-6AR / CIT6R / CIT-6R / CIT8 / CIT-8 / CIT8A / CIT-8A / CIT8B / CIT-8B / CIT9 / CIT-9 / CIT9R / CIT-9R / DAR / DJB / GK / GKP / GL / INNE / KP / NBP / OPR / PCC / PCC-2 / PCC-3 / PIT / PIT23 / PIT-23 / PIT28 / PIT-28 / PIT36 / PIT-36 / PIT36L / PIT-36L / PIT37 / PIT-37 / PIT38 / PIT-38 / PIT39 / PIT-39 / PIT4 / PIT-4 / PIT4G / PIT-4G / PIT4R / PIT-4R / PIT5 / PIT-5 / PIT53 / PIT-53 / PIT5L / PIT-5L / PIT7 / PIT-7 / PIT8A / PIT-8A / PIT8AR / PIT-8AR / PIT-CFC / PIT-STD / POG3 / POG-3 / POG3A / POG-3A / POG3C / POG-3C / POG3D / POG-3D / POGR / POG-R / POZOST. / POZOSTA / PPD / PPE / PPL / PPW / PT / PU1 / SD / SD2 / SD-2 / VAI / VAP1 / VAP-1 / VAT / VAT10 / VAT-10 / VAT12 / VAT-12 / VAT7 / VAT-7 / VAT7D / VAT-7D / VAT7K / VAT-7K / VAT8 / VAT-8 / VAT9 / VAT-9 / VAT9M / VAT-9M / VATIN / VAT-IN / VATT / VAT-T / VATZ / VAT-Z / VAZ / VU1 / VU2 / WRD / WRO / WZD / WZP / WZP1K / WZP-1K / WZP1M / WZP-1M / WZP1R / WZP-1R / WZS / WZS1K / WZS-1K / WZS1M / WZS-1M / WZS1R / WZS-1R / ZPZ / ZpZ</p_formularz_mikrorachunek>
       <butBM>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</butBM>
       <p_urzad_mikrorachunek_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p_urzad_mikrorachunek_subfield_0>
       <pO1_1>[Pole 2-liniowe]</pO1_1>
       <pO1_3>[Pole tekstowe]</pO1_3>
       <pO4_>[Wartość wyboru w polu pO4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pO4_>
       <pO5>[Pole kwoty]</pO5>
       <pO6>[Pole tekstowe]</pO6>
       <pO7_1>[Pole 2-liniowe]</pO7_1>
       <pO9>[Pole tekstowe]</pO9>
       <pO10>N:N / R:R / P:P / 1:1 / 2:2 / 3:3</pO10>
       <pO11>[Pole tekstowe]</pO11>
       <pO12>[Pole tekstowe]</pO12>
       <pO13>[Pole tekstowe]</pO13>
       <pO14>[data]</pO14>
       <rect1905>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect1905>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Ppwg (pod)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2586421</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p_mikrorachunek_checkbox>1</p_mikrorachunek_checkbox>
       <p_identyfikator_mikrorachunek_subfield_>2</p_identyfikator_mikrorachunek_subfield_>
       <p_identyfikator_mikrorachunek_subfield_2>23050608219</p_identyfikator_mikrorachunek_subfield_2>
       <p_identyfikator_mikrorachunek_subfield_3>8875155741</p_identyfikator_mikrorachunek_subfield_3>
       <p_formularz_mikrorachunek>AKC</p_formularz_mikrorachunek>
       <butBM></butBM>
       <p_urzad_mikrorachunek_subfield_0>3022</p_urzad_mikrorachunek_subfield_0>
       <pO1_1>1</pO1_1>
       <pO1_3>3</pO1_3>
       <pO4_>1</pO4_>
       <pO5>5</pO5>
       <pO6>6</pO6>
       <pO7_1>7</pO7_1>
       <pO9>9</pO9>
       <pO10>N</pO10>
       <pO11>11</pO11>
       <pO12>12</pO12>
       <pO13>13</pO13>
       <pO14>12</pO14>
       <rect1905></rect1905>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>