Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON DEK-1-u (archiwalny) Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – korzystanie z obniżenia wpłatPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25249808</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[data]</p3>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6>[NrPFRON]</p6>
       <p7>[NIP]</p7>
       <p8>[REGON]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <p16>[Telefon]</p16>
       <p17>[Mail]</p17>
       <p18>U0:U0 – prawo do obniżenia wpłat nabyte na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. / U1:U1 – prawo do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., U2 – w przypadku prawa do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabytego na zasadach obowiązujących od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2018 r. / U3:U3 – prawo do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 1 października 2018 r. / D0:D0 – obniżenie wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 8 ustawy. </p18>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20>[NIP]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[data]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>U0:U0 – prawo do obniżenia wpłat nabyte na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. / U1:U1 – prawo do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., U2 – w przypadku prawa do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabytego na zasadach obowiązujących od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2018 r. / U3:U3 – prawo do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 1 października 2018 r. / D0:D0 – obniżenie wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 8 ustawy. </p30>
       <p31>[pole wielowierszowe]</p31>
       <p32>[NIP]</p32>
       <p33>[data]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[data]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <p37>[data]</p37>
       <p38>[data]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>U0:U0 – prawo do obniżenia wpłat nabyte na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. / U1:U1 – prawo do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., U2 – w przypadku prawa do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabytego na zasadach obowiązujących od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2018 r. / U3:U3 – prawo do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 1 października 2018 r. / D0:D0 – obniżenie wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 8 ustawy. </p42>
       <p43>[pole wielowierszowe]</p43>
       <p44>[NIP]</p44>
       <p45>[data]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47>[data]</p47>
       <p48>[data]</p48>
       <p49>[data]</p49>
       <p50>[data]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>U0:U0 – prawo do obniżenia wpłat nabyte na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. / U1:U1 – prawo do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., U2 – w przypadku prawa do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabytego na zasadach obowiązujących od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2018 r. / U3:U3 – prawo do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 1 października 2018 r. / D0:D0 – obniżenie wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 8 ustawy. </p54>
       <p55>[pole wielowierszowe]</p55>
       <p56>[NIP]</p56>
       <p57>[data]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59>[data]</p59>
       <p60>[data]</p60>
       <p61>[data]</p61>
       <p62>[data]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>U0:U0 – prawo do obniżenia wpłat nabyte na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. / U1:U1 – prawo do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., U2 – w przypadku prawa do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabytego na zasadach obowiązujących od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2018 r. / U3:U3 – prawo do obniżenia wpłat, o którym mowa w art. 22 ustawy, nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 1 października 2018 r. / D0:D0 – obniżenie wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 8 ustawy. </p66>
       <p67>[pole wielowierszowe]</p67>
       <p68>[NIP]</p68>
       <p69>[data]</p69>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[data]</p71>
       <p72>[data]</p72>
       <p73>[data]</p73>
       <p74>[data]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>
       <uwagi>[pole wielowierszowe]</uwagi>
       <p78_subfield_0>[imię]</p78_subfield_0>
       <p78_subfield_1>[nazwisko]</p78_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON DEK-1-u</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25249808</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4>10</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6></p6>
       <p7>8875155741</p7>
       <p8>773461194</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>500600400</p16>
       <p17>test@test.pl</p17>
       <p18>U0</p18>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20>8875155741</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>U0</p30>
       <p31>to jest pole wielowierszowe</p31>
       <p32>8875155741</p32>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37>30-10-1990</p37>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>U0</p42>
       <p43>to jest pole wielowierszowe</p43>
       <p44>8875155741</p44>
       <p45>30-10-1990</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47>30-10-1990</p47>
       <p48>30-10-1990</p48>
       <p49>30-10-1990</p49>
       <p50>30-10-1990</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>U0</p54>
       <p55>to jest pole wielowierszowe</p55>
       <p56>8875155741</p56>
       <p57>30-10-1990</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59>30-10-1990</p59>
       <p60>30-10-1990</p60>
       <p61>30-10-1990</p61>
       <p62>30-10-1990</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>U0</p66>
       <p67>to jest pole wielowierszowe</p67>
       <p68>8875155741</p68>
       <p69>30-10-1990</p69>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>30-10-1990</p71>
       <p72>30-10-1990</p72>
       <p73>30-10-1990</p73>
       <p74>30-10-1990</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <uwagi>to jest pole wielowierszowe</uwagi>
       <p78_subfield_0>Jan</p78_subfield_0>
       <p78_subfield_1>Kowalski</p78_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>