Pola formularza

Formularz: SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieckaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25102948</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_3>[nazwaPelna]</p0_3>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p1_1>[Gmina]</p1_1>
       <p1_2>[KodPocztowy]</p1_2>
       <p1_3>[Miejscowosc]</p1_3>
       <p1_4>[Ulica]</p1_4>
       <p1_5>[NrDomu]</p1_5>
       <p1_6>[NrLokalu]</p1_6>
       <pI_1_1>[pierwszeImie]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[nazwisko]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[PESEL]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[dataUrodzenia]</pI_1_4>
       <pI_1_5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_1_5_1>
       <pI_1_5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_5_2>
       <pI_1_6>[obywatelstwo]</pI_1_6>
       <pI_1_7>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pI_1_7>
       <pI_2_1>[Gmina]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[KodPocztowy]</pI_2_2>
       <pI_2_3>[Miejscowosc]</pI_2_3>
       <pI_2_4>[Ulica]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[NrDomu]</pI_2_5>
       <pI_2_6>[NrLokalu]</pI_2_6>
       <pI_2_7>[Telefon]</pI_2_7>
       <pI_2_8>[Mail]</pI_2_8>
       <pII_1_1>[pierwszeImie]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[nazwisko]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[PESEL]</pII_1_3>
       <pII_1_4>[dataUrodzenia]</pII_1_4>
       <pII_1_5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_1_5_1>
       <pII_1_5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_1_5_2>
       <pII_1_6>[obywatelstwo]</pII_1_6>
       <pIII_1_1>[pierwszeImie]</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>[nazwisko]</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>[PESEL]</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>[dataUrodzenia]</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>[obywatelstwo]</pIII_1_7>
       <pIV_1>[pierwszeImie]</pIV_1>
       <pIV_2>[nazwisko]</pIV_2>
       <pIV_3>[PESEL]</pIV_3>
       <pIV_4>[dataUrodzenia]</pIV_4>
       <pIV_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIV_5>
       <pIII_6_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_6_6>
       <pIV_7>[obywatelstwo]</pIV_7>
       <pV_1>[pierwszeImie]</pV_1>
       <pV_2>[nazwisko]</pV_2>
       <pV_3>[PESEL]</pV_3>
       <pV_4>[dataUrodzenia]</pV_4>
       <pV_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pV_5>
       <pV_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pV_6>
       <pV_7>[obywatelstwo]</pV_7>
       <pV_1_1>[pierwszeImie]</pV_1_1>
       <pV_1_2>[nazwisko]</pV_1_2>
       <pV_1_3>[PESEL]</pV_1_3>
       <pV_1_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pV_1_4>
       <pV_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pV_1_5>
       <pV_1_6>[Pole tekstowe]</pV_1_6>
       <pV_2_1>[pierwszeImie]</pV_2_1>
       <pV_2_2>[nazwisko]</pV_2_2>
       <pV_2_3>[PESEL]</pV_2_3>
       <pV_2_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pV_2_4>
       <pV_2_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pV_2_5>
       <pV_2_6>[Pole tekstowe]</pV_2_6>
       <pV_3_1>[pierwszeImie]</pV_3_1>
       <pV_3_2>[nazwisko]</pV_3_2>
       <pV_3_3>[PESEL]</pV_3_3>
       <pV_3_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pV_3_4>
       <pV_3_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pV_3_5>
       <pV_3_6>[Pole tekstowe]</pV_3_6>
       <pV_4_1>[pierwszeImie]</pV_4_1>
       <pV_4_2>[nazwisko]</pV_4_2>
       <pV_4_3>[PESEL]</pV_4_3>
       <pV_4_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pV_4_4>
       <pV_4_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pV_4_5>
       <pV_4_6>[Pole tekstowe]</pV_4_6>
       <pV_5_1>[pierwszeImie]</pV_5_1>
       <pV_5_2>[nazwisko]</pV_5_2>
       <pV_5_3>[PESEL]</pV_5_3>
       <pV_5_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pV_5_4>
       <pV_5_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pV_5_5>
       <pV_5_6>[Pole tekstowe]</pV_5_6>
       <pV_6_1>[pierwszeImie]</pV_6_1>
       <pV_6_2>[nazwisko]</pV_6_2>
       <pV_6_3>[PESEL]</pV_6_3>
       <pV_6_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pV_6_4>
       <pV_6_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pV_6_5>
       <pV_6_6>[Pole tekstowe]</pV_6_6>
       <pVI_1_>[Wartość wyboru w polu pVI_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pVI_1_>
       <pVI_2>[nazwaPelna]</pVI_2>
       <pVI_3_subfield_0>[miejscowość]</pVI_3_subfield_0>
       <pVI_3_subfield_1>[ulica]</pVI_3_subfield_1>
       <pVI_3_subfield_2>[nr domu]</pVI_3_subfield_2>
       <pVI_3_subfield_3>[nr lokalu]</pVI_3_subfield_3>
       <pVI_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pVI_3_subfield_4>
       <pVI_3_subfield_5>[poczta]</pVI_3_subfield_5>
       <pVII_1_1>[rok]</pVII_1_1>
       <pVII_1_2>[Pole kwoty]</pVII_1_2>
       <pVII_2_1_>[Wartość wyboru w polu pVII_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_2_1_>
       <pVII_2_2_>[Wartość wyboru w polu pVII_2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_2_2_>
       <pVII_2_3_>[Wartość wyboru w polu pVII_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_2_3_>
       <pVIII_1_>[Wartość wyboru w polu pVIII_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVIII_1_>
       <pVIII_2_>[Wartość wyboru w polu pVIII_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVIII_2_>
       <pXI_1>[Rachunek]</pXI_1>
       <pXI_7_1>[Pole tekstowe]</pXI_7_1>
       <pXI_7_2>[Pole tekstowe]</pXI_7_2>
       <pXI_7_3>[Pole tekstowe]</pXI_7_3>
       <pXI_7_4>[Pole tekstowe]</pXI_7_4>
       <pXI_7_5>[miejscowość]</pXI_7_5>
       <pXI_7_6>[Data wypełnienia]</pXI_7_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SR-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25102948</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_3>Pełna nazwa testowa</p0_3>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>61-155</p1_2>
       <p1_3>Poznań</p1_3>
       <p1_4>Strzelecka</p1_4>
       <p1_5>1</p1_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <pI_1_1>Jan</pI_1_1>
       <pI_1_2>Kowalski</pI_1_2>
       <pI_1_3>23050608219</pI_1_3>
       <pI_1_4>30-10-1985</pI_1_4>
       <pI_1_5_1>1</pI_1_5_1>
       <pI_1_5_2>NR-4321</pI_1_5_2>
       <pI_1_6>polskie</pI_1_6>
       <pI_1_7>panna</pI_1_7>
       <pI_2_1>Poznań</pI_2_1>
       <pI_2_2>61-155</pI_2_2>
       <pI_2_3>Poznań</pI_2_3>
       <pI_2_4>Strzelecka</pI_2_4>
       <pI_2_5>1</pI_2_5>
       <pI_2_6>1</pI_2_6>
       <pI_2_7>500600400</pI_2_7>
       <pI_2_8>test@test.pl</pI_2_8>
       <pII_1_1>Jan</pII_1_1>
       <pII_1_2>Kowalski</pII_1_2>
       <pII_1_3>23050608219</pII_1_3>
       <pII_1_4>30-10-1985</pII_1_4>
       <pII_1_5_1>1</pII_1_5_1>
       <pII_1_5_2>NR-4321</pII_1_5_2>
       <pII_1_6>polskie</pII_1_6>
       <pIII_1_1>Jan</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>Kowalski</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>23050608219</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>30-10-1985</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>1</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>NR-4321</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>polskie</pIII_1_7>
       <pIV_1>Jan</pIV_1>
       <pIV_2>Kowalski</pIV_2>
       <pIV_3>23050608219</pIV_3>
       <pIV_4>30-10-1985</pIV_4>
       <pIV_5>1</pIV_5>
       <pIII_6_6>NR-4321</pIII_6_6>
       <pIV_7>polskie</pIV_7>
       <pV_1>Jan</pV_1>
       <pV_2>Kowalski</pV_2>
       <pV_3>23050608219</pV_3>
       <pV_4>30-10-1985</pV_4>
       <pV_5>1</pV_5>
       <pV_6>NR-4321</pV_6>
       <pV_7>polskie</pV_7>
       <pV_1_1>Jan</pV_1_1>
       <pV_1_2>Kowalski</pV_1_2>
       <pV_1_3>23050608219</pV_1_3>
       <pV_1_4>1</pV_1_4>
       <pV_1_5>NR-4321</pV_1_5>
       <pV_1_6>test pola tekstowego</pV_1_6>
       <pV_2_1>Jan</pV_2_1>
       <pV_2_2>Kowalski</pV_2_2>
       <pV_2_3>23050608219</pV_2_3>
       <pV_2_4>1</pV_2_4>
       <pV_2_5>NR-4321</pV_2_5>
       <pV_2_6>test pola tekstowego</pV_2_6>
       <pV_3_1>Jan</pV_3_1>
       <pV_3_2>Kowalski</pV_3_2>
       <pV_3_3>23050608219</pV_3_3>
       <pV_3_4>1</pV_3_4>
       <pV_3_5>NR-4321</pV_3_5>
       <pV_3_6>test pola tekstowego</pV_3_6>
       <pV_4_1>Jan</pV_4_1>
       <pV_4_2>Kowalski</pV_4_2>
       <pV_4_3>23050608219</pV_4_3>
       <pV_4_4>1</pV_4_4>
       <pV_4_5>NR-4321</pV_4_5>
       <pV_4_6>test pola tekstowego</pV_4_6>
       <pV_5_1>Jan</pV_5_1>
       <pV_5_2>Kowalski</pV_5_2>
       <pV_5_3>23050608219</pV_5_3>
       <pV_5_4>1</pV_5_4>
       <pV_5_5>NR-4321</pV_5_5>
       <pV_5_6>test pola tekstowego</pV_5_6>
       <pV_6_1>Jan</pV_6_1>
       <pV_6_2>Kowalski</pV_6_2>
       <pV_6_3>23050608219</pV_6_3>
       <pV_6_4>1</pV_6_4>
       <pV_6_5>NR-4321</pV_6_5>
       <pV_6_6>test pola tekstowego</pV_6_6>
       <pVI_1_>1</pVI_1_>
       <pVI_2>Pełna nazwa testowa</pVI_2>
       <pVI_3_subfield_0>Poznań</pVI_3_subfield_0>
       <pVI_3_subfield_1>Strzelecka</pVI_3_subfield_1>
       <pVI_3_subfield_2>1</pVI_3_subfield_2>
       <pVI_3_subfield_3>1</pVI_3_subfield_3>
       <pVI_3_subfield_4>61-155</pVI_3_subfield_4>
       <pVI_3_subfield_5>Poznań</pVI_3_subfield_5>
       <pVII_1_1></pVII_1_1>
       <pVII_1_2>10</pVII_1_2>
       <pVII_2_1_>1</pVII_2_1_>
       <pVII_2_2_>1</pVII_2_2_>
       <pVII_2_3_>1</pVII_2_3_>
       <pVIII_1_>1</pVIII_1_>
       <pVIII_2_>1</pVIII_2_>
       <pXI_1>453054504926965134154839080720</pXI_1>
       <pXI_7_1>test pola tekstowego</pXI_7_1>
       <pXI_7_2>test pola tekstowego</pXI_7_2>
       <pXI_7_3>test pola tekstowego</pXI_7_3>
       <pXI_7_4>test pola tekstowego</pXI_7_4>
       <pXI_7_5>Poznań</pXI_7_5>
       <pXI_7_6>30-10-2014</pXI_7_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>