Pola formularza

Formularz: NIP-C (5) (archiwalny) Informacja o miejscach prowadzenia działalnościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400836</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_4>[nazwa pełna]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[REGON]</p2_subfield_5>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[imię]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[data urodzenia]</p2_subfield_3>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p3_>
       <p4>[KodKrajuDzial]</p4>
       <p5>[WojewodztwoDzial]</p5>
       <p6>[PowiatDzial]</p6>
       <p7>[GminaDzial]</p7>
       <p8>[UlicaDzial]</p8>
       <p9>[NrDomuDzial]</p9>
       <p10>[NrLokaluDzial]</p10>
       <p11>[MiejscowoscDzial]</p11>
       <p12>[KodPocztowyDzial]</p12>
       <p13>[PocztaDzial]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16>[KodKraju]</p16>
       <p17>[Wojewodztwo]</p17>
       <p18>[Powiat]</p18>
       <p19>[Gmina]</p19>
       <p20>[Ulica]</p20>
       <p21>[NrDomu]</p21>
       <p22>[NrLokalu]</p22>
       <p23>[Miejscowosc]</p23>
       <p24>[KodPocztowy]</p24>
       <p25>[Poczta]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28>[KodKraju]</p28>
       <p29>[Wojewodztwo]</p29>
       <p30>[Powiat]</p30>
       <p31>[Gmina]</p31>
       <p32>[Ulica]</p32>
       <p33>[NrDomu]</p33>
       <p34>[NrLokalu]</p34>
       <p35>[Miejscowosc]</p35>
       <p36>[KodPocztowy]</p36>
       <p37>[Poczta]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40>[KodKraju]</p40>
       <p41>[Wojewodztwo]</p41>
       <p42>[Powiat]</p42>
       <p43>[Gmina]</p43>
       <p44>[Ulica]</p44>
       <p45>[NrDomu]</p45>
       <p46>[NrLokalu]</p46>
       <p47>[Miejscowosc]</p47>
       <p48>[KodPocztowy]</p48>
       <p49>[Poczta]</p49>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51_>[Wartość wyboru w polu p51. Dostępne wartości: 1 2 ]</p51_>
       <p52>[KodKraju]</p52>
       <p53>[Wojewodztwo]</p53>
       <p54>[Powiat]</p54>
       <p55>[Gmina]</p55>
       <p56>[Ulica]</p56>
       <p57>[NrDomu]</p57>
       <p58>[NrLokalu]</p58>
       <p59>[Miejscowosc]</p59>
       <p60>[KodPocztowy]</p60>
       <p61>[Poczta]</p61>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63_>[Wartość wyboru w polu p63. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_>
       <p64>[KodKraju]</p64>
       <p65>[Wojewodztwo]</p65>
       <p66>[Powiat]</p66>
       <p67>[Gmina]</p67>
       <p68>[Ulica]</p68>
       <p69>[NrDomu]</p69>
       <p70>[NrLokalu]</p70>
       <p71>[Miejscowosc]</p71>
       <p72>[KodPocztowy]</p72>
       <p73>[Poczta]</p73>
       <p74>[Pole tekstowe]</p74>
       <p75_>[Wartość wyboru w polu p75. Dostępne wartości: 1 2 ]</p75_>
       <p76>[KodKraju]</p76>
       <p77>[Wojewodztwo]</p77>
       <p78>[Powiat]</p78>
       <p79>[Gmina]</p79>
       <p80>[Ulica]</p80>
       <p81>[NrDomu]</p81>
       <p82>[NrLokalu]</p82>
       <p83>[Miejscowosc]</p83>
       <p84>[KodPocztowy]</p84>
       <p85>[Poczta]</p85>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p87_>[Wartość wyboru w polu p87. Dostępne wartości: p87 2 ]</p87_>
       <p88>[KodKraju]</p88>
       <p89>[Wojewodztwo]</p89>
       <p90>[Powiat]</p90>
       <p91>[Gmina]</p91>
       <p92>[Ulica]</p92>
       <p93>[NrDomu]</p93>
       <p94>[NrLokalu]</p94>
       <p95>[Miejscowosc]</p95>
       <p96>[KodPocztowy]</p96>
       <p97>[Poczta]</p97>
       <p98>[Pole tekstowe]</p98>
       <p99>[Data wypełnienia]</p99>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-C (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400836</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>773461194</p2_subfield_5>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>Jan</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>30-10-1985</p2_subfield_3>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>PL</p4>
       <p5>wielkopolskie</p5>
       <p6>poznański</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>Półwiejska</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>61-155</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15_>1</p15_>
       <p16>PL</p16>
       <p17>wielkopolskie</p17>
       <p18>poznański</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>Strzelecka</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>61-155</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27_>1</p27_>
       <p28>PL</p28>
       <p29>wielkopolskie</p29>
       <p30>poznański</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>Strzelecka</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40>PL</p40>
       <p41>wielkopolskie</p41>
       <p42>poznański</p42>
       <p43>Poznań</p43>
       <p44>Strzelecka</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>Poznań</p47>
       <p48>61-155</p48>
       <p49>Poznań</p49>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51_>1</p51_>
       <p52>PL</p52>
       <p53>wielkopolskie</p53>
       <p54>poznański</p54>
       <p55>Poznań</p55>
       <p56>Strzelecka</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>1</p58>
       <p59>Poznań</p59>
       <p60>61-155</p60>
       <p61>Poznań</p61>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63_>1</p63_>
       <p64>PL</p64>
       <p65>wielkopolskie</p65>
       <p66>poznański</p66>
       <p67>Poznań</p67>
       <p68>Strzelecka</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>Poznań</p71>
       <p72>61-155</p72>
       <p73>Poznań</p73>
       <p74>test pola tekstowego</p74>
       <p75_>1</p75_>
       <p76>PL</p76>
       <p77>wielkopolskie</p77>
       <p78>poznański</p78>
       <p79>Poznań</p79>
       <p80>Strzelecka</p80>
       <p81>1</p81>
       <p82>1</p82>
       <p83>Poznań</p83>
       <p84>61-155</p84>
       <p85>Poznań</p85>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <_>1</_>
       <p87_>1</p87_>
       <p88>PL</p88>
       <p89>wielkopolskie</p89>
       <p90>poznański</p90>
       <p91>Poznań</p91>
       <p92>Strzelecka</p92>
       <p93>1</p93>
       <p94>1</p94>
       <p95>Poznań</p95>
       <p96>61-155</p96>
       <p97>Poznań</p97>
       <p98>test pola tekstowego</p98>
       <p99>30-10-2014</p99>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>