Pola formularza

Formularz: CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników NiewypłacalnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400351</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p2>[Ulica]</p2>
       <p3>[NrDomu]</p3>
       <p4>[NrLokalu]</p4>
       <p5>[Miejscowosc]</p5>
       <p6>[KodPocztowy]</p6>
       <p7>[Poczta]</p7>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10>[PESEL]</p10>
       <p11>[REGON]</p11>
       <p12>[KRS]</p12>
       <p13>[nazwisko1]</p13>
       <p14>[nazwisko2]</p14>
       <p15>[pierwszeImie]</p15>
       <p16>[drugieImie]</p16>
       <p17>[nazwaPelna]</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CI KRS-CDT</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400351</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p2>Strzelecka</p2>
       <p3>1</p3>
       <p4>1</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>61-155</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>PL</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>23050608219</p10>
       <p11>773461194</p11>
       <p12>12345</p12>
       <p13>Kowalski</p13>
       <p14>Nowak</p14>
       <p15>Jan</p15>
       <p16>Stefan</p16>
       <p17>Pełna nazwa testowa</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>