Pola formularza

Formularz: PIT/O (18) (2011, 2012) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400303</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[dataUrodzenia]</p7>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <dar1_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar1_4>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <dar1_4_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar1_4_4>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17_subfield_1>[Zwrot niezależnie pobranych świadczeń Pole p17 = p17_subfield_1 ]</p17_subfield_1>
       <p18_subfield_1>[Zwrot niezależnie pobranych świadczeń Pole p18 = p18_subfield_1 ]</p18_subfield_1>
       <p19_subfield_1>[Kwota wydatków na Internet Pole p19 = p19_subfield_1 ]</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_1>[Kwota wydatków na internet Pole p20 = p20_subfield_1 ]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>[Kwota wydatków na nowe technologie Pole p21 = p21_subfield_1 ]</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_1>[Kwota wydatków na nowe technologie Pole p22 = p22_subfield_1 ]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>[Wpłaty na indywidualne konto (IKZE) Pole p23 = p23_subfield_1 ]</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_1>[Wpłaty na indywidualne konto (IKZE) Pole p24 = p24_subfield_1 ]</p24_subfield_1>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p26_subfield_1>[Kwota innej ulgi od dochodu Pole p26 = p26_subfield_1 ]</p26_subfield_1>
       <p27_subfield_1>[Kwota innej ulgi od dochodu Pole p27 = p27_subfield_1 ]</p27_subfield_1>
       <p30_subfield_1>[Kwota ulgi za wyszkolenie uczniów Pole p30 = p30_subfield_1 ]</p30_subfield_1>
       <p31_subfield_1>[Kwota ulgi za wyszkolenie uczniów Pole p31 = p31_subfield_1 ]</p31_subfield_1>
       <p32_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p32 = p32_subfield_1 ]</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p33 = p33_subfield_1 ]</p33_subfield_1>
       <dziecko>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko>
       <p34>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37_subfield_1>[Kwota ulgi, o której mowa w art.27g ustawy Pole p37 = p37_subfield_1 ]</p37_subfield_1>
       <p38_subfield_1>[Kwota ulgi, o której mowa w art.27g ustawy Pole p38 = p38_subfield_1 ]</p38_subfield_1>
       <p39>[pole wielowierszowe]</p39>
       <p40_subfield_1>[Inne ulgi niewymienione w wierszach od 1 do 4 Pole p40 = p40_subfield_1 ]</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_1>[Inne ulgi niewymienione w wierszach od 1 do 4 Pole p41 = p41_subfield_1 ]</p41_subfield_1>
       <dar1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar1>
       <usun_dar1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_dar1>
       <pD_1_1>[nazwaPelna]</pD_1_1>
       <pD_1_2>[KodKraju]</pD_1_2>
       <pD_1_4>[Miejscowosc]</pD_1_4>
       <pD_1_5>[Ulica]</pD_1_5>
       <pD_1_6>[NrDomu]</pD_1_6>
       <pD_1_7>[NrLokalu]</pD_1_7>
       <pD_1_8>[KodPocztowy]</pD_1_8>
       <pD_1_9>[Poczta]</pD_1_9>
       <pD_1_10>[Pole kwoty]</pD_1_10>
       <pD_1_11>[Pole kwoty]</pD_1_11>
       <dar2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar2>
       <usun_dar2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_dar2>
       <pD_2_1>[nazwaPelna]</pD_2_1>
       <pD_2_2>[KodKraju]</pD_2_2>
       <pD_2_4>[Miejscowosc]</pD_2_4>
       <pD_2_5>[Ulica]</pD_2_5>
       <pD_2_6>[NrDomu]</pD_2_6>
       <pD_2_7>[NrLokalu]</pD_2_7>
       <pD_2_8>[KodPocztowy]</pD_2_8>
       <pD_2_9>[Poczta]</pD_2_9>
       <pD_2_10>[Pole kwoty]</pD_2_10>
       <pD_2_11>[Pole kwoty]</pD_2_11>
       <dziecko1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko1>
       <usun_dziecko1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_dziecko1>
       <pE_1_1>[PESEL]</pE_1_1>
       <pE_1_2>[pierwszeImie]</pE_1_2>
       <pE_1_3>[nazwisko]</pE_1_3>
       <pE_1_4>[dataUrodzenia]</pE_1_4>
       <pE_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5>
       <pE_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6>
       <pE_1_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_1>
       <pE_1_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_2>
       <pE_1_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_3>
       <pE_1_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_4>
       <pE_1_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_5>
       <pE_1_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_6>
       <pE_1_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_1>
       <pE_1_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_2>
       <pE_1_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_3>
       <pE_1_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_4>
       <pE_1_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_5>
       <pE_1_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_6>
       <pE_1_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_7>
       <pE_1_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_8>
       <pE_1_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_9>
       <pE_1_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_10>
       <pE_1_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_11>
       <pE_1_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_12>
       <pE_1_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_7>
       <pE_1_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_8>
       <pE_1_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_9>
       <pE_1_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_10>
       <pE_1_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_11>
       <pE_1_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_12>
       <dziecko2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko2>
       <usun_dziecko2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_dziecko2>
       <pE_2_1>[PESEL]</pE_2_1>
       <pE_2_2>[pierwszeImie]</pE_2_2>
       <pE_2_3>[nazwisko]</pE_2_3>
       <pE_2_4>[dataUrodzenia]</pE_2_4>
       <pE_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5>
       <pE_2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6>
       <pE_2_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_1>
       <pE_2_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_2>
       <pE_2_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_3>
       <pE_2_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_4>
       <pE_2_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_5>
       <pE_2_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_6>
       <pE_2_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_1>
       <pE_2_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_2>
       <pE_2_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_3>
       <pE_2_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_4>
       <pE_2_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_5>
       <pE_2_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_6>
       <pE_2_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_7>
       <pE_2_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_8>
       <pE_2_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_9>
       <pE_2_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_10>
       <pE_2_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_11>
       <pE_2_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_12>
       <pE_2_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_7>
       <pE_2_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_8>
       <pE_2_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_9>
       <pE_2_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_10>
       <pE_2_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_11>
       <pE_2_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_12>
       <dziecko3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko3>
       <usun_dziecko3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_dziecko3>
       <pE_3_1>[PESEL]</pE_3_1>
       <pE_3_2>[pierwszeImie]</pE_3_2>
       <pE_3_3>[nazwisko]</pE_3_3>
       <pE_3_4>[dataUrodzenia]</pE_3_4>
       <pE_3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5>
       <pE_3_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6>
       <pE_3_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_1>
       <pE_3_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_2>
       <pE_3_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_3>
       <pE_3_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_4>
       <pE_3_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_5>
       <pE_3_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_6>
       <pE_3_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_1>
       <pE_3_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_2>
       <pE_3_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_3>
       <pE_3_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_4>
       <pE_3_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_5>
       <pE_3_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_6>
       <pE_3_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_7>
       <pE_3_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_8>
       <pE_3_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_9>
       <pE_3_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_10>
       <pE_3_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_11>
       <pE_3_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_12>
       <pE_3_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_7>
       <pE_3_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_8>
       <pE_3_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_9>
       <pE_3_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_10>
       <pE_3_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_11>
       <pE_3_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_12>
       <dziecko4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko4>
       <usun_dziecko4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_dziecko4>
       <pE_4_1>[PESEL]</pE_4_1>
       <pE_4_2>[pierwszeImie]</pE_4_2>
       <pE_4_3>[nazwisko]</pE_4_3>
       <pE_4_4>[dataUrodzenia]</pE_4_4>
       <pE_4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5>
       <pE_4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6>
       <pE_4_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_1>
       <pE_4_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_2>
       <pE_4_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_3>
       <pE_4_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_4>
       <pE_4_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_5>
       <pE_4_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_6>
       <pE_4_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_1>
       <pE_4_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_2>
       <pE_4_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_3>
       <pE_4_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_4>
       <pE_4_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_5>
       <pE_4_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_6>
       <pE_4_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_7>
       <pE_4_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_8>
       <pE_4_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_9>
       <pE_4_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_10>
       <pE_4_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_11>
       <pE_4_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_12>
       <pE_4_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_7>
       <pE_4_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_8>
       <pE_4_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_9>
       <pE_4_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_10>
       <pE_4_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_11>
       <pE_4_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_12>
       <dziecko5>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko5>
       <usun_dziecko5>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_dziecko5>
       <pE_5_1>[PESEL]</pE_5_1>
       <pE_5_2>[pierwszeImie]</pE_5_2>
       <pE_5_3>[nazwisko]</pE_5_3>
       <pE_5_4>[dataUrodzenia]</pE_5_4>
       <pE_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5>
       <pE_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6>
       <pE_5_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_1>
       <pE_5_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_2>
       <pE_5_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_3>
       <pE_5_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_4>
       <pE_5_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_5>
       <pE_5_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_6>
       <pE_5_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_1>
       <pE_5_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_2>
       <pE_5_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_3>
       <pE_5_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_4>
       <pE_5_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_5>
       <pE_5_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_6>
       <pE_5_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_7>
       <pE_5_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_8>
       <pE_5_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_9>
       <pE_5_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_10>
       <pE_5__11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5__11>
       <pE_5_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_12>
       <pE_5_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_7>
       <pE_5_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_8>
       <pE_5_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_9>
       <pE_5_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_10>
       <pE_5_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_11>
       <pE_5_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/O (18)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400303</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p3>2013</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>30-10-1985</p7>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <dar1_4></dar1_4>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <dar1_4_4></dar1_4_4>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17_subfield_1>1</p17_subfield_1>
       <p18_subfield_1>1</p18_subfield_1>
       <p19_subfield_1>1</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_1>1</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>1</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_1>1</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_1>1</p24_subfield_1>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p26_subfield_1>1</p26_subfield_1>
       <p27_subfield_1>1</p27_subfield_1>
       <p30_subfield_1>1</p30_subfield_1>
       <p31_subfield_1>1</p31_subfield_1>
       <p32_subfield_1>1</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>1</p33_subfield_1>
       <dziecko></dziecko>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37_subfield_1>1</p37_subfield_1>
       <p38_subfield_1>1</p38_subfield_1>
       <p39>to jest pole wielowierszowe</p39>
       <p40_subfield_1>1</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_1>1</p41_subfield_1>
       <dar1></dar1>
       <usun_dar1></usun_dar1>
       <pD_1_1>Pełna nazwa testowa</pD_1_1>
       <pD_1_2>PL</pD_1_2>
       <pD_1_4>Poznań</pD_1_4>
       <pD_1_5>Strzelecka</pD_1_5>
       <pD_1_6>1</pD_1_6>
       <pD_1_7>1</pD_1_7>
       <pD_1_8>61-155</pD_1_8>
       <pD_1_9>Poznań</pD_1_9>
       <pD_1_10>10</pD_1_10>
       <pD_1_11>10</pD_1_11>
       <dar2></dar2>
       <usun_dar2></usun_dar2>
       <pD_2_1>Pełna nazwa testowa</pD_2_1>
       <pD_2_2>PL</pD_2_2>
       <pD_2_4>Poznań</pD_2_4>
       <pD_2_5>Strzelecka</pD_2_5>
       <pD_2_6>1</pD_2_6>
       <pD_2_7>1</pD_2_7>
       <pD_2_8>61-155</pD_2_8>
       <pD_2_9>Poznań</pD_2_9>
       <pD_2_10>10</pD_2_10>
       <pD_2_11>10</pD_2_11>
       <dziecko1></dziecko1>
       <usun_dziecko1></usun_dziecko1>
       <pE_1_1>23050608219</pE_1_1>
       <pE_1_2>Jan</pE_1_2>
       <pE_1_3>Kowalski</pE_1_3>
       <pE_1_4>30-10-1985</pE_1_4>
       <pE_1_5>1</pE_1_5>
       <pE_1_6>1</pE_1_6>
       <pE_1_5_1>1</pE_1_5_1>
       <pE_1_5_2>1</pE_1_5_2>
       <pE_1_5_3>1</pE_1_5_3>
       <pE_1_5_4>1</pE_1_5_4>
       <pE_1_5_5>1</pE_1_5_5>
       <pE_1_5_6>1</pE_1_5_6>
       <pE_1_6_1>1</pE_1_6_1>
       <pE_1_6_2>1</pE_1_6_2>
       <pE_1_6_3>1</pE_1_6_3>
       <pE_1_6_4>1</pE_1_6_4>
       <pE_1_6_5>1</pE_1_6_5>
       <pE_1_6_6>1</pE_1_6_6>
       <pE_1_5_7>1</pE_1_5_7>
       <pE_1_5_8>1</pE_1_5_8>
       <pE_1_5_9>1</pE_1_5_9>
       <pE_1_5_10>1</pE_1_5_10>
       <pE_1_5_11>1</pE_1_5_11>
       <pE_1_5_12>1</pE_1_5_12>
       <pE_1_6_7>1</pE_1_6_7>
       <pE_1_6_8>1</pE_1_6_8>
       <pE_1_6_9>1</pE_1_6_9>
       <pE_1_6_10>1</pE_1_6_10>
       <pE_1_6_11>1</pE_1_6_11>
       <pE_1_6_12>1</pE_1_6_12>
       <dziecko2></dziecko2>
       <usun_dziecko2></usun_dziecko2>
       <pE_2_1>23050608219</pE_2_1>
       <pE_2_2>Jan</pE_2_2>
       <pE_2_3>Kowalski</pE_2_3>
       <pE_2_4>30-10-1985</pE_2_4>
       <pE_2_5>1</pE_2_5>
       <pE_2_6>1</pE_2_6>
       <pE_2_5_1>1</pE_2_5_1>
       <pE_2_5_2>1</pE_2_5_2>
       <pE_2_5_3>1</pE_2_5_3>
       <pE_2_5_4>1</pE_2_5_4>
       <pE_2_5_5>1</pE_2_5_5>
       <pE_2_5_6>1</pE_2_5_6>
       <pE_2_6_1>1</pE_2_6_1>
       <pE_2_6_2>1</pE_2_6_2>
       <pE_2_6_3>1</pE_2_6_3>
       <pE_2_6_4>1</pE_2_6_4>
       <pE_2_6_5>1</pE_2_6_5>
       <pE_2_6_6>1</pE_2_6_6>
       <pE_2_5_7>1</pE_2_5_7>
       <pE_2_5_8>1</pE_2_5_8>
       <pE_2_5_9>1</pE_2_5_9>
       <pE_2_5_10>1</pE_2_5_10>
       <pE_2_5_11>1</pE_2_5_11>
       <pE_2_5_12>1</pE_2_5_12>
       <pE_2_6_7>1</pE_2_6_7>
       <pE_2_6_8>1</pE_2_6_8>
       <pE_2_6_9>1</pE_2_6_9>
       <pE_2_6_10>1</pE_2_6_10>
       <pE_2_6_11>1</pE_2_6_11>
       <pE_2_6_12>1</pE_2_6_12>
       <dziecko3></dziecko3>
       <usun_dziecko3></usun_dziecko3>
       <pE_3_1>23050608219</pE_3_1>
       <pE_3_2>Jan</pE_3_2>
       <pE_3_3>Kowalski</pE_3_3>
       <pE_3_4>30-10-1985</pE_3_4>
       <pE_3_5>1</pE_3_5>
       <pE_3_6>1</pE_3_6>
       <pE_3_5_1>1</pE_3_5_1>
       <pE_3_5_2>1</pE_3_5_2>
       <pE_3_5_3>1</pE_3_5_3>
       <pE_3_5_4>1</pE_3_5_4>
       <pE_3_5_5>1</pE_3_5_5>
       <pE_3_5_6>1</pE_3_5_6>
       <pE_3_6_1>1</pE_3_6_1>
       <pE_3_6_2>1</pE_3_6_2>
       <pE_3_6_3>1</pE_3_6_3>
       <pE_3_6_4>1</pE_3_6_4>
       <pE_3_6_5>1</pE_3_6_5>
       <pE_3_6_6>1</pE_3_6_6>
       <pE_3_5_7>1</pE_3_5_7>
       <pE_3_5_8>1</pE_3_5_8>
       <pE_3_5_9>1</pE_3_5_9>
       <pE_3_5_10>1</pE_3_5_10>
       <pE_3_5_11>1</pE_3_5_11>
       <pE_3_5_12>1</pE_3_5_12>
       <pE_3_6_7>1</pE_3_6_7>
       <pE_3_6_8>1</pE_3_6_8>
       <pE_3_6_9>1</pE_3_6_9>
       <pE_3_6_10>1</pE_3_6_10>
       <pE_3_6_11>1</pE_3_6_11>
       <pE_3_6_12>1</pE_3_6_12>
       <dziecko4></dziecko4>
       <usun_dziecko4></usun_dziecko4>
       <pE_4_1>23050608219</pE_4_1>
       <pE_4_2>Jan</pE_4_2>
       <pE_4_3>Kowalski</pE_4_3>
       <pE_4_4>30-10-1985</pE_4_4>
       <pE_4_5>1</pE_4_5>
       <pE_4_6>1</pE_4_6>
       <pE_4_5_1>1</pE_4_5_1>
       <pE_4_5_2>1</pE_4_5_2>
       <pE_4_5_3>1</pE_4_5_3>
       <pE_4_5_4>1</pE_4_5_4>
       <pE_4_5_5>1</pE_4_5_5>
       <pE_4_5_6>1</pE_4_5_6>
       <pE_4_6_1>1</pE_4_6_1>
       <pE_4_6_2>1</pE_4_6_2>
       <pE_4_6_3>1</pE_4_6_3>
       <pE_4_6_4>1</pE_4_6_4>
       <pE_4_6_5>1</pE_4_6_5>
       <pE_4_6_6>1</pE_4_6_6>
       <pE_4_5_7>1</pE_4_5_7>
       <pE_4_5_8>1</pE_4_5_8>
       <pE_4_5_9>1</pE_4_5_9>
       <pE_4_5_10>1</pE_4_5_10>
       <pE_4_5_11>1</pE_4_5_11>
       <pE_4_5_12>1</pE_4_5_12>
       <pE_4_6_7>1</pE_4_6_7>
       <pE_4_6_8>1</pE_4_6_8>
       <pE_4_6_9>1</pE_4_6_9>
       <pE_4_6_10>1</pE_4_6_10>
       <pE_4_6_11>1</pE_4_6_11>
       <pE_4_6_12>1</pE_4_6_12>
       <dziecko5></dziecko5>
       <usun_dziecko5></usun_dziecko5>
       <pE_5_1>23050608219</pE_5_1>
       <pE_5_2>Jan</pE_5_2>
       <pE_5_3>Kowalski</pE_5_3>
       <pE_5_4>30-10-1985</pE_5_4>
       <pE_5_5>1</pE_5_5>
       <pE_5_6>1</pE_5_6>
       <pE_5_5_1>1</pE_5_5_1>
       <pE_5_5_2>1</pE_5_5_2>
       <pE_5_5_3>1</pE_5_5_3>
       <pE_5_5_4>1</pE_5_5_4>
       <pE_5_5_5>1</pE_5_5_5>
       <pE_5_5_6>1</pE_5_5_6>
       <pE_5_6_1>1</pE_5_6_1>
       <pE_5_6_2>1</pE_5_6_2>
       <pE_5_6_3>1</pE_5_6_3>
       <pE_5_6_4>1</pE_5_6_4>
       <pE_5_6_5>1</pE_5_6_5>
       <pE_5_6_6>1</pE_5_6_6>
       <pE_5_5_7>1</pE_5_5_7>
       <pE_5_5_8>1</pE_5_5_8>
       <pE_5_5_9>1</pE_5_5_9>
       <pE_5_5_10>1</pE_5_5_10>
       <pE_5__11>1</pE_5__11>
       <pE_5_5_12>1</pE_5_5_12>
       <pE_5_6_7>1</pE_5_6_7>
       <pE_5_6_8>1</pE_5_6_8>
       <pE_5_6_9>1</pE_5_6_9>
       <pE_5_6_10>1</pE_5_6_10>
       <pE_5_6_11>1</pE_5_6_11>
       <pE_5_6_12>1</pE_5_6_12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>