Pola formularza

Formularz: ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23718704</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p_wniosek1_>[Wartość wyboru w polu p_wniosek1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_wniosek1_>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[Ulica]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10>[KodPocztowy]</p10>
       <p11>[Miejscowosc]</p11>
       <p12>[KodKraju]</p12>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p14>[PESEL]</p14>
       <p15_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p15_1>
       <p15_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p15_2>
       <p16>[dataUrodzenia]</p16>
       <p17>[pierwszeImie]</p17>
       <p18>[nazwisko]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Miejscowosc]</p23>
       <p24>[KodKraju]</p24>
       <p23_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_1>
       <p23_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_2>
       <p23_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_3>
       <p23_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_4>
       <p23_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_5>
       <p23_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_6>
       <p_okres1>[data]</p_okres1>
       <p_okres2>[data]</p_okres2>
       <p_okres3>[Pole tekstowe]</p_okres3>
       <p_okres4>[data]</p_okres4>
       <p_okres5>[data]</p_okres5>
       <p_okres6>[Pole tekstowe]</p_okres6>
       <p_okres9>[data]</p_okres9>
       <p_okres10>[data]</p_okres10>
       <p_okres11>[Pole tekstowe]</p_okres11>
       <p_okres12>[data]</p_okres12>
       <p_okres13>[data]</p_okres13>
       <p_okres14>[Pole tekstowe]</p_okres14>
       <p_okres15>[data]</p_okres15>
       <p_okres16>[data]</p_okres16>
       <p_okres17>[Pole tekstowe]</p_okres17>
       <p_okres7>[data]</p_okres7>
       <p_okres8>[data]</p_okres8>
       <p_pracownik1>[data]</p_pracownik1>
       <p_pracownik2>[data]</p_pracownik2>
       <p_pracownik3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p_pracownik3>
       <p_pracownik4>[data]</p_pracownik4>
       <p_pracownik5_>[Wartość wyboru w polu p_pracownik5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_pracownik5_>
       <p_pracownik6_>[Wartość wyboru w polu p_pracownik6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_pracownik6_>
       <p_pracownik7_>[Wartość wyboru w polu p_pracownik7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p_pracownik7_>
       <p_pracownik8_1>(1:* / 2:DECYZJA / 3:KARTA WYPADKU / 4:PROTOKÓŁ)</p_pracownik8_1>
       <p_pracownik8_2>[Pole tekstowe]</p_pracownik8_2>
       <p_pracownik8_3>[data]</p_pracownik8_3>
       <p33_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_1>
       <p33_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_2>
       <p33_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_3>
       <p33_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_4>
       <p33_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_5>
       <p_niezdolnosc1>[data]</p_niezdolnosc1>
       <p_niezdolnosc2>[data]</p_niezdolnosc2>
       <p_niezdolnosc3>[data]</p_niezdolnosc3>
       <p_niezdolnosc4>[data]</p_niezdolnosc4>
       <p_niezdolnosc5>[data]</p_niezdolnosc5>
       <p_niezdolnosc6>[data]</p_niezdolnosc6>
       <p_niezdolnosc7>[data]</p_niezdolnosc7>
       <p_niezdolnosc8>[data]</p_niezdolnosc8>
       <p36_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_1>
       <p36_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_2>
       <p36_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_3>
       <p36_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_4>
       <p_udzielono1>[data]</p_udzielono1>
       <p_udzielono2>[data]</p_udzielono2>
       <p_udzielono3>[data]</p_udzielono3>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p_urlop1>[data]</p_urlop1>
       <p_urlop2>[data]</p_urlop2>
       <p_urlop3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p_urlop3>
       <p_info1_>[Wartość wyboru w polu p_info1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_info1_>
       <p_wynagrodzenie1>[data]</p_wynagrodzenie1>
       <p_wynagrodzenie2>[data]</p_wynagrodzenie2>
       <p_kod_literowy1>(1:* / 2:A / 3:B / 4:C / 5:D / 6:E)</p_kod_literowy1>
       <p_wynagrodzenie3>[data]</p_wynagrodzenie3>
       <p_wynagrodzenie4>[data]</p_wynagrodzenie4>
       <p_kod_literowy2>(1:* / 2:A / 3:B / 4:C / 5:D / 6:E)</p_kod_literowy2>
       <p_wynagrodzenie5>[data]</p_wynagrodzenie5>
       <p_wynagrodzenie6>[data]</p_wynagrodzenie6>
       <p_kod_literowy3>(1:* / 2:A / 3:B / 4:C / 5:D / 6:E)</p_kod_literowy3>
       <p_wynagrodzenie7>[data]</p_wynagrodzenie7>
       <p_wynagrodzenie8>[data]</p_wynagrodzenie8>
       <p_kod_literowy4>(1:* / 2:A / 3:B / 4:C / 5:D / 6:E)</p_kod_literowy4>
       <p_info2_>[Wartość wyboru w polu p_info2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_info2_>
       <p_zasilek1>[data]</p_zasilek1>
       <p_zasilek2>[data]</p_zasilek2>
       <p_kod_literowy_zasilek1>(1:* / 2:A / 3:B / 4:C / 5:D / 6:E)</p_kod_literowy_zasilek1>
       <p_zasilek3>[data]</p_zasilek3>
       <p_zasilek4>[data]</p_zasilek4>
       <p_kod_literowy_zasilek2>(1:* / 2:A / 3:B / 4:C / 5:D / 6:E)</p_kod_literowy_zasilek2>
       <p_zasilek5>[data]</p_zasilek5>
       <p_zasilek6>[data]</p_zasilek6>
       <p_kod_literowy_zasilek3>(1:* / 2:A / 3:B / 4:C / 5:D / 6:E)</p_kod_literowy_zasilek3>
       <p_zasilek7>[data]</p_zasilek7>
       <p_zasilek8>[data]</p_zasilek8>
       <p_kod_literowy_zasilek4>(1:* / 2:A / 3:B / 4:C / 5:D / 6:E)</p_kod_literowy_zasilek4>
       <p_info3_>[Wartość wyboru w polu p_info3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_info3_>
       <p_zasilekm1>[data]</p_zasilekm1>
       <p_zasilekm2>[data]</p_zasilekm2>
       <p_kod_literowy_zasilekm1>(1:* / 2:100 / 3:60 / 4:80)</p_kod_literowy_zasilekm1>
       <p_zasilekm3>[data]</p_zasilekm3>
       <p_zasilekm4>[data]</p_zasilekm4>
       <p_kod_literowy_zasilekm2>(1:* / 2:100 / 3:60 / 4:80)</p_kod_literowy_zasilekm2>
       <p_zasilekm5>[data]</p_zasilekm5>
       <p_zasilekm6>[data]</p_zasilekm6>
       <p_kod_literowy_zasilekm3>(1:* / 2:100 / 3:60 / 4:80)</p_kod_literowy_zasilekm3>
       <p_zasilekm7>[data]</p_zasilekm7>
       <p_zasilekm8>[data]</p_zasilekm8>
       <p_kod_literowy_zasilekm4>(1:* / 2:100 / 3:60 / 4:80)</p_kod_literowy_zasilekm4>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <pII_1_1>[rok]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[Pole tekstowe]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pII_1_3>
       <pII_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pII_1_4>
       <pII_1_5>[Pole tekstowe]</pII_1_5>
       <pII_1_6>[Pole kwoty]</pII_1_6>
       <pII_1_7>[Pole kwoty]</pII_1_7>
       <pII_1_8>[Pole kwoty]</pII_1_8>
       <pII_1_9>[Pole kwoty]</pII_1_9>
       <pIII_2_1>[rok]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[Pole tekstowe]</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>[Pole tekstowe]</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>[Pole kwoty]</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>[Pole kwoty]</pIII_2_7>
       <pIII_2_8>[Pole kwoty]</pIII_2_8>
       <pIII_2_9>[Pole kwoty]</pIII_2_9>
       <pIII_3_1>[rok]</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>[Pole tekstowe]</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_3_4>
       <pIII_3_5>[Pole tekstowe]</pIII_3_5>
       <pIII_3_6>[Pole kwoty]</pIII_3_6>
       <pIII_3_7>[Pole kwoty]</pIII_3_7>
       <pIII_3_8>[Pole kwoty]</pIII_3_8>
       <pIII_3_9>[Pole kwoty]</pIII_3_9>
       <pIII_4_1>[rok]</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>[Pole tekstowe]</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_4_4>
       <pIII_4_5>[Pole tekstowe]</pIII_4_5>
       <pIII_4_6>[Pole kwoty]</pIII_4_6>
       <pIII_4_7>[Pole kwoty]</pIII_4_7>
       <pIII_4_8>[Pole kwoty]</pIII_4_8>
       <pIII_4_9>[Pole kwoty]</pIII_4_9>
       <pIII_5_1>[rok]</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>[Pole tekstowe]</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_5_3>
       <pIII_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_5_4>
       <pIII_5_5>[Pole tekstowe]</pIII_5_5>
       <pIII_5_6>[Pole kwoty]</pIII_5_6>
       <pIII_5_7>[Pole kwoty]</pIII_5_7>
       <pIII_5_8>[Pole kwoty]</pIII_5_8>
       <pIII_5_9>[Pole kwoty]</pIII_5_9>
       <pIII_6_1>[rok]</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>[Pole tekstowe]</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_6_3>
       <pIII_6_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_6_4>
       <pIII_6_5>[Pole tekstowe]</pIII_6_5>
       <pIII_6_6>[Pole kwoty]</pIII_6_6>
       <pIII_6_7>[Pole kwoty]</pIII_6_7>
       <pIII_6_8>[Pole kwoty]</pIII_6_8>
       <pIII_6_9>[Pole kwoty]</pIII_6_9>
       <pIII_7_1>[rok]</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>[Pole tekstowe]</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_7_3>
       <pIII_7_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_7_4>
       <pIII_7_5>[Pole tekstowe]</pIII_7_5>
       <pIII_7_6>[Pole kwoty]</pIII_7_6>
       <pIII_7_7>[Pole kwoty]</pIII_7_7>
       <pIII_7_8>[Pole kwoty]</pIII_7_8>
       <pIII_7_9>[Pole kwoty]</pIII_7_9>
       <pIII_8_1>[rok]</pIII_8_1>
       <pIII_8_2>[Pole tekstowe]</pIII_8_2>
       <pIII_8_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_8_3>
       <pIII_8_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_8_4>
       <pIII_8_5>[Pole tekstowe]</pIII_8_5>
       <pIII_8_6>[Pole kwoty]</pIII_8_6>
       <pIII_8_7>[Pole kwoty]</pIII_8_7>
       <pIII_8_8>[Pole kwoty]</pIII_8_8>
       <pIII_8_9>[Pole kwoty]</pIII_8_9>
       <pIII_9_1>[rok]</pIII_9_1>
       <pIII_9_2>[Pole tekstowe]</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_9_3>
       <pIII_9_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIII_9_4>
       <pIII_9_5>[Pole tekstowe]</pIII_9_5>
       <pIII_9_6>[Pole kwoty]</pIII_9_6>
       <pIII_9_7>[Pole kwoty]</pIII_9_7>
       <pIII_9_8>[Pole kwoty]</pIII_9_8>
       <pIII_9_9>[Pole kwoty]</pIII_9_9>
       <pII_10_1>[rok]</pII_10_1>
       <pII_10_2>[Pole tekstowe]</pII_10_2>
       <pII_10_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pII_10_3>
       <pII_10_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pII_10_4>
       <pII_10_5>[Pole tekstowe]</pII_10_5>
       <pII_10_6>[Pole kwoty]</pII_10_6>
       <pII_10_7>[Pole kwoty]</pII_10_7>
       <pII_10_8>[Pole kwoty]</pII_10_8>
       <pII_10_9>[Pole kwoty]</pII_10_9>
       <pII_11_1>[rok]</pII_11_1>
       <pII_11_2>[Pole tekstowe]</pII_11_2>
       <pII_11_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pII_11_3>
       <pII_11_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pII_11_4>
       <pII_11_5>[Pole tekstowe]</pII_11_5>
       <pII_11_6>[Pole kwoty]</pII_11_6>
       <pII_11_7>[Pole kwoty]</pII_11_7>
       <pII_11_8>[Pole kwoty]</pII_11_8>
       <pII_11_9>[Pole kwoty]</pII_11_9>
       <pII_12_1>[rok]</pII_12_1>
       <pII_12_2>[Pole tekstowe]</pII_12_2>
       <pII_12_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pII_12_3>
       <pII_12_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pII_12_4>
       <pII_12_5>[Pole tekstowe]</pII_12_5>
       <pII_12_6>[Pole kwoty]</pII_12_6>
       <pII_12_7>[Pole kwoty]</pII_12_7>
       <pII_12_8>[Pole kwoty]</pII_12_8>
       <pII_12_9>[Pole kwoty]</pII_12_9>
       <pIIII_1_1>[rok]</pIIII_1_1>
       <pIIII_1_2>[Pole tekstowe]</pIIII_1_2>
       <pIIII_1_3>[Pole kwoty]</pIIII_1_3>
       <pIIII_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIIII_1_4>
       <pIIII_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIIII_1_5>
       <pIIII_1_6>[Pole tekstowe]</pIIII_1_6>
       <pIIII_1_7>[Pole kwoty]</pIIII_1_7>
       <pIIII_2_1>[rok]</pIIII_2_1>
       <pIIII_2_2>[Pole tekstowe]</pIIII_2_2>
       <pIIII_2_3>[Pole kwoty]</pIIII_2_3>
       <pIIII_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIIII_2_4>
       <pIIII_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIIII_2_5>
       <pIIII_2_6>[Pole tekstowe]</pIIII_2_6>
       <pIIII_2_7>[Pole kwoty]</pIIII_2_7>
       <pIIII_3_1>[rok]</pIIII_3_1>
       <pIIII_3_2>[Pole tekstowe]</pIIII_3_2>
       <pIIII_3_3>[Pole kwoty]</pIIII_3_3>
       <pIIII_3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIIII_3_4>
       <pIIII_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIIII_3_5>
       <pIIII_3_6>[Pole tekstowe]</pIIII_3_6>
       <pIIII_3_7>[Pole kwoty]</pIIII_3_7>
       <pIIII_4_1>[rok]</pIIII_4_1>
       <pIIII_4_2>[Pole tekstowe]</pIIII_4_2>
       <pIIII_4_3>[Pole kwoty]</pIIII_4_3>
       <pIIII_4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIIII_4_4>
       <pIIII_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pIIII_4_5>
       <pIIII_4_6>[Pole tekstowe]</pIIII_4_6>
       <pIIII_4_7>[Pole kwoty]</pIIII_4_7>
       <p67_5>[pole wielowierszowe]</p67_5>
       <p67_1>[rok]</p67_1>
       <p67_2>[Pole kwoty]</p67_2>
       <p67_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_3>
       <p67_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_4>
       <p67_6>[Pole kwoty]</p67_6>
       <p68_5>[Pole tekstowe]</p68_5>
       <p68_1>[rok]</p68_1>
       <p68_2>[Pole kwoty]</p68_2>
       <p68_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_3>
       <p68_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_4>
       <p68_6>[Pole kwoty]</p68_6>
       <p69_5>[pole wielowierszowe]</p69_5>
       <p69_1>[rok]</p69_1>
       <p69_2>[Pole kwoty]</p69_2>
       <p69_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_3>
       <p69_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_4>
       <p69_6>[Pole kwoty]</p69_6>
       <p70_5>[pole wielowierszowe]</p70_5>
       <p70_1>[rok]</p70_1>
       <p70_2>[Pole kwoty]</p70_2>
       <p70_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70_3>
       <p70_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70_4>
       <p70_6>[Pole kwoty]</p70_6>
       <p71_1_1>[data]</p71_1_1>
       <p71_2>[Pole kwoty]</p71_2>
       <p71_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71_3>
       <p71_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71_4>
       <p71_5>[pole wielowierszowe]</p71_5>
       <p71_6>[Pole kwoty]</p71_6>
       <p71_1_2>[data]</p71_1_2>
       <p72_1_1>[data]</p72_1_1>
       <p72_2>[Pole kwoty]</p72_2>
       <p72_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72_3>
       <p72_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72_4>
       <p72_5>[pole wielowierszowe]</p72_5>
       <p72_6>[Pole kwoty]</p72_6>
       <p72_1_2>[data]</p72_1_2>
       <p73_1_1>[data]</p73_1_1>
       <p73_2>[Pole kwoty]</p73_2>
       <p73_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73_3>
       <p73_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73_4>
       <p73_5>[pole wielowierszowe]</p73_5>
       <p73_6>[Pole kwoty]</p73_6>
       <p73_1_2>[data]</p73_1_2>
       <p74_1_1>[data]</p74_1_1>
       <p74_2>[Pole kwoty]</p74_2>
       <p74_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74_3>
       <p74_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74_4>
       <p74_5>[pole wielowierszowe]</p74_5>
       <p74_6>[Pole kwoty]</p74_6>
       <p74_1_2>[data]</p74_1_2>
       <p75_>[Wartość wyboru w polu p75. Dostępne wartości: 1 2 ]</p75_>
       <p_data_zlecenie>[data]</p_data_zlecenie>
       <p_data_skladnik>[data]</p_data_skladnik>
       <p_kwota_wynagrodzenia>[Pole kwoty]</p_kwota_wynagrodzenia>
       <p77>[pole wielowierszowe]</p77>
       <p78>[Rachunek]</p78>
       <p79>[Data wypełnienia]</p79>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23718704</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p_wniosek1_>1</p_wniosek1_>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>Strzelecka</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>500600400</p13>
       <p14>23050608219</p14>
       <p15_1>1</p15_1>
       <p15_2>NR-4321</p15_2>
       <p16>30-10-1985</p16>
       <p17>Jan</p17>
       <p18>Kowalski</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>PL</p24>
       <p23_1>1</p23_1>
       <p23_2>1</p23_2>
       <p23_3>1</p23_3>
       <p23_4>1</p23_4>
       <p23_5>1</p23_5>
       <p23_6>1</p23_6>
       <p_okres1>30-10-1990</p_okres1>
       <p_okres2>30-10-1990</p_okres2>
       <p_okres3>test pola tekstowego</p_okres3>
       <p_okres4>30-10-1990</p_okres4>
       <p_okres5>30-10-1990</p_okres5>
       <p_okres6>test pola tekstowego</p_okres6>
       <p_okres9>30-10-1990</p_okres9>
       <p_okres10>30-10-1990</p_okres10>
       <p_okres11>test pola tekstowego</p_okres11>
       <p_okres12>30-10-1990</p_okres12>
       <p_okres13>30-10-1990</p_okres13>
       <p_okres14>test pola tekstowego</p_okres14>
       <p_okres15>30-10-1990</p_okres15>
       <p_okres16>30-10-1990</p_okres16>
       <p_okres17>test pola tekstowego</p_okres17>
       <p_okres7>30-10-1990</p_okres7>
       <p_okres8>30-10-1990</p_okres8>
       <p_pracownik1>30-10-1990</p_pracownik1>
       <p_pracownik2>30-10-1990</p_pracownik2>
       <p_pracownik3>10</p_pracownik3>
       <p_pracownik4>30-10-1990</p_pracownik4>
       <p_pracownik5_>1</p_pracownik5_>
       <p_pracownik6_>1</p_pracownik6_>
       <p_pracownik7_>1</p_pracownik7_>
       <p_pracownik8_1>(1</p_pracownik8_1>
       <p_pracownik8_2>test pola tekstowego</p_pracownik8_2>
       <p_pracownik8_3>30-10-1990</p_pracownik8_3>
       <p33_1>1</p33_1>
       <p33_2>1</p33_2>
       <p33_3>1</p33_3>
       <p33_4>1</p33_4>
       <p33_5>1</p33_5>
       <p_niezdolnosc1>30-10-1990</p_niezdolnosc1>
       <p_niezdolnosc2>30-10-1990</p_niezdolnosc2>
       <p_niezdolnosc3>30-10-1990</p_niezdolnosc3>
       <p_niezdolnosc4>30-10-1990</p_niezdolnosc4>
       <p_niezdolnosc5>30-10-1990</p_niezdolnosc5>
       <p_niezdolnosc6>30-10-1990</p_niezdolnosc6>
       <p_niezdolnosc7>30-10-1990</p_niezdolnosc7>
       <p_niezdolnosc8>30-10-1990</p_niezdolnosc8>
       <p36_1>1</p36_1>
       <p36_2>1</p36_2>
       <p36_3>1</p36_3>
       <p36_4>1</p36_4>
       <p_udzielono1>30-10-1990</p_udzielono1>
       <p_udzielono2>30-10-1990</p_udzielono2>
       <p_udzielono3>30-10-1990</p_udzielono3>
       <p38_>1</p38_>
       <p_urlop1>30-10-1990</p_urlop1>
       <p_urlop2>30-10-1990</p_urlop2>
       <p_urlop3>10</p_urlop3>
       <p_info1_>1</p_info1_>
       <p_wynagrodzenie1>30-10-1990</p_wynagrodzenie1>
       <p_wynagrodzenie2>30-10-1990</p_wynagrodzenie2>
       <p_kod_literowy1>(1</p_kod_literowy1>
       <p_wynagrodzenie3>30-10-1990</p_wynagrodzenie3>
       <p_wynagrodzenie4>30-10-1990</p_wynagrodzenie4>
       <p_kod_literowy2>(1</p_kod_literowy2>
       <p_wynagrodzenie5>30-10-1990</p_wynagrodzenie5>
       <p_wynagrodzenie6>30-10-1990</p_wynagrodzenie6>
       <p_kod_literowy3>(1</p_kod_literowy3>
       <p_wynagrodzenie7>30-10-1990</p_wynagrodzenie7>
       <p_wynagrodzenie8>30-10-1990</p_wynagrodzenie8>
       <p_kod_literowy4>(1</p_kod_literowy4>
       <p_info2_>1</p_info2_>
       <p_zasilek1>30-10-1990</p_zasilek1>
       <p_zasilek2>30-10-1990</p_zasilek2>
       <p_kod_literowy_zasilek1>(1</p_kod_literowy_zasilek1>
       <p_zasilek3>30-10-1990</p_zasilek3>
       <p_zasilek4>30-10-1990</p_zasilek4>
       <p_kod_literowy_zasilek2>(1</p_kod_literowy_zasilek2>
       <p_zasilek5>30-10-1990</p_zasilek5>
       <p_zasilek6>30-10-1990</p_zasilek6>
       <p_kod_literowy_zasilek3>(1</p_kod_literowy_zasilek3>
       <p_zasilek7>30-10-1990</p_zasilek7>
       <p_zasilek8>30-10-1990</p_zasilek8>
       <p_kod_literowy_zasilek4>(1</p_kod_literowy_zasilek4>
       <p_info3_>1</p_info3_>
       <p_zasilekm1>30-10-1990</p_zasilekm1>
       <p_zasilekm2>30-10-1990</p_zasilekm2>
       <p_kod_literowy_zasilekm1>(1</p_kod_literowy_zasilekm1>
       <p_zasilekm3>30-10-1990</p_zasilekm3>
       <p_zasilekm4>30-10-1990</p_zasilekm4>
       <p_kod_literowy_zasilekm2>(1</p_kod_literowy_zasilekm2>
       <p_zasilekm5>30-10-1990</p_zasilekm5>
       <p_zasilekm6>30-10-1990</p_zasilekm6>
       <p_kod_literowy_zasilekm3>(1</p_kod_literowy_zasilekm3>
       <p_zasilekm7>30-10-1990</p_zasilekm7>
       <p_zasilekm8>30-10-1990</p_zasilekm8>
       <p_kod_literowy_zasilekm4>(1</p_kod_literowy_zasilekm4>
       <p46_>1</p46_>
       <pII_1_1></pII_1_1>
       <pII_1_2>test pola tekstowego</pII_1_2>
       <pII_1_3>10</pII_1_3>
       <pII_1_4>10</pII_1_4>
       <pII_1_5>test pola tekstowego</pII_1_5>
       <pII_1_6>10</pII_1_6>
       <pII_1_7>10</pII_1_7>
       <pII_1_8>10</pII_1_8>
       <pII_1_9>10</pII_1_9>
       <pIII_2_1></pIII_2_1>
       <pIII_2_2>test pola tekstowego</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>10</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>10</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>test pola tekstowego</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>10</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>10</pIII_2_7>
       <pIII_2_8>10</pIII_2_8>
       <pIII_2_9>10</pIII_2_9>
       <pIII_3_1></pIII_3_1>
       <pIII_3_2>test pola tekstowego</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>10</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>10</pIII_3_4>
       <pIII_3_5>test pola tekstowego</pIII_3_5>
       <pIII_3_6>10</pIII_3_6>
       <pIII_3_7>10</pIII_3_7>
       <pIII_3_8>10</pIII_3_8>
       <pIII_3_9>10</pIII_3_9>
       <pIII_4_1></pIII_4_1>
       <pIII_4_2>test pola tekstowego</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>10</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>10</pIII_4_4>
       <pIII_4_5>test pola tekstowego</pIII_4_5>
       <pIII_4_6>10</pIII_4_6>
       <pIII_4_7>10</pIII_4_7>
       <pIII_4_8>10</pIII_4_8>
       <pIII_4_9>10</pIII_4_9>
       <pIII_5_1></pIII_5_1>
       <pIII_5_2>test pola tekstowego</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>10</pIII_5_3>
       <pIII_5_4>10</pIII_5_4>
       <pIII_5_5>test pola tekstowego</pIII_5_5>
       <pIII_5_6>10</pIII_5_6>
       <pIII_5_7>10</pIII_5_7>
       <pIII_5_8>10</pIII_5_8>
       <pIII_5_9>10</pIII_5_9>
       <pIII_6_1></pIII_6_1>
       <pIII_6_2>test pola tekstowego</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>10</pIII_6_3>
       <pIII_6_4>10</pIII_6_4>
       <pIII_6_5>test pola tekstowego</pIII_6_5>
       <pIII_6_6>10</pIII_6_6>
       <pIII_6_7>10</pIII_6_7>
       <pIII_6_8>10</pIII_6_8>
       <pIII_6_9>10</pIII_6_9>
       <pIII_7_1></pIII_7_1>
       <pIII_7_2>test pola tekstowego</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>10</pIII_7_3>
       <pIII_7_4>10</pIII_7_4>
       <pIII_7_5>test pola tekstowego</pIII_7_5>
       <pIII_7_6>10</pIII_7_6>
       <pIII_7_7>10</pIII_7_7>
       <pIII_7_8>10</pIII_7_8>
       <pIII_7_9>10</pIII_7_9>
       <pIII_8_1></pIII_8_1>
       <pIII_8_2>test pola tekstowego</pIII_8_2>
       <pIII_8_3>10</pIII_8_3>
       <pIII_8_4>10</pIII_8_4>
       <pIII_8_5>test pola tekstowego</pIII_8_5>
       <pIII_8_6>10</pIII_8_6>
       <pIII_8_7>10</pIII_8_7>
       <pIII_8_8>10</pIII_8_8>
       <pIII_8_9>10</pIII_8_9>
       <pIII_9_1></pIII_9_1>
       <pIII_9_2>test pola tekstowego</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>10</pIII_9_3>
       <pIII_9_4>10</pIII_9_4>
       <pIII_9_5>test pola tekstowego</pIII_9_5>
       <pIII_9_6>10</pIII_9_6>
       <pIII_9_7>10</pIII_9_7>
       <pIII_9_8>10</pIII_9_8>
       <pIII_9_9>10</pIII_9_9>
       <pII_10_1></pII_10_1>
       <pII_10_2>test pola tekstowego</pII_10_2>
       <pII_10_3>10</pII_10_3>
       <pII_10_4>10</pII_10_4>
       <pII_10_5>test pola tekstowego</pII_10_5>
       <pII_10_6>10</pII_10_6>
       <pII_10_7>10</pII_10_7>
       <pII_10_8>10</pII_10_8>
       <pII_10_9>10</pII_10_9>
       <pII_11_1></pII_11_1>
       <pII_11_2>test pola tekstowego</pII_11_2>
       <pII_11_3>10</pII_11_3>
       <pII_11_4>10</pII_11_4>
       <pII_11_5>test pola tekstowego</pII_11_5>
       <pII_11_6>10</pII_11_6>
       <pII_11_7>10</pII_11_7>
       <pII_11_8>10</pII_11_8>
       <pII_11_9>10</pII_11_9>
       <pII_12_1></pII_12_1>
       <pII_12_2>test pola tekstowego</pII_12_2>
       <pII_12_3>10</pII_12_3>
       <pII_12_4>10</pII_12_4>
       <pII_12_5>test pola tekstowego</pII_12_5>
       <pII_12_6>10</pII_12_6>
       <pII_12_7>10</pII_12_7>
       <pII_12_8>10</pII_12_8>
       <pII_12_9>10</pII_12_9>
       <pIIII_1_1></pIIII_1_1>
       <pIIII_1_2>test pola tekstowego</pIIII_1_2>
       <pIIII_1_3>10</pIIII_1_3>
       <pIIII_1_4>10</pIIII_1_4>
       <pIIII_1_5>10</pIIII_1_5>
       <pIIII_1_6>test pola tekstowego</pIIII_1_6>
       <pIIII_1_7>10</pIIII_1_7>
       <pIIII_2_1></pIIII_2_1>
       <pIIII_2_2>test pola tekstowego</pIIII_2_2>
       <pIIII_2_3>10</pIIII_2_3>
       <pIIII_2_4>10</pIIII_2_4>
       <pIIII_2_5>10</pIIII_2_5>
       <pIIII_2_6>test pola tekstowego</pIIII_2_6>
       <pIIII_2_7>10</pIIII_2_7>
       <pIIII_3_1></pIIII_3_1>
       <pIIII_3_2>test pola tekstowego</pIIII_3_2>
       <pIIII_3_3>10</pIIII_3_3>
       <pIIII_3_4>10</pIIII_3_4>
       <pIIII_3_5>10</pIIII_3_5>
       <pIIII_3_6>test pola tekstowego</pIIII_3_6>
       <pIIII_3_7>10</pIIII_3_7>
       <pIIII_4_1></pIIII_4_1>
       <pIIII_4_2>test pola tekstowego</pIIII_4_2>
       <pIIII_4_3>10</pIIII_4_3>
       <pIIII_4_4>10</pIIII_4_4>
       <pIIII_4_5>10</pIIII_4_5>
       <pIIII_4_6>test pola tekstowego</pIIII_4_6>
       <pIIII_4_7>10</pIIII_4_7>
       <p67_5>to jest pole wielowierszowe</p67_5>
       <p67_1></p67_1>
       <p67_2>10</p67_2>
       <p67_3>10</p67_3>
       <p67_4>10</p67_4>
       <p67_6>10</p67_6>
       <p68_5>test pola tekstowego</p68_5>
       <p68_1></p68_1>
       <p68_2>10</p68_2>
       <p68_3>10</p68_3>
       <p68_4>10</p68_4>
       <p68_6>10</p68_6>
       <p69_5>to jest pole wielowierszowe</p69_5>
       <p69_1></p69_1>
       <p69_2>10</p69_2>
       <p69_3>10</p69_3>
       <p69_4>10</p69_4>
       <p69_6>10</p69_6>
       <p70_5>to jest pole wielowierszowe</p70_5>
       <p70_1></p70_1>
       <p70_2>10</p70_2>
       <p70_3>10</p70_3>
       <p70_4>10</p70_4>
       <p70_6>10</p70_6>
       <p71_1_1>30-10-1990</p71_1_1>
       <p71_2>10</p71_2>
       <p71_3>10</p71_3>
       <p71_4>10</p71_4>
       <p71_5>to jest pole wielowierszowe</p71_5>
       <p71_6>10</p71_6>
       <p71_1_2>30-10-1990</p71_1_2>
       <p72_1_1>30-10-1990</p72_1_1>
       <p72_2>10</p72_2>
       <p72_3>10</p72_3>
       <p72_4>10</p72_4>
       <p72_5>to jest pole wielowierszowe</p72_5>
       <p72_6>10</p72_6>
       <p72_1_2>30-10-1990</p72_1_2>
       <p73_1_1>30-10-1990</p73_1_1>
       <p73_2>10</p73_2>
       <p73_3>10</p73_3>
       <p73_4>10</p73_4>
       <p73_5>to jest pole wielowierszowe</p73_5>
       <p73_6>10</p73_6>
       <p73_1_2>30-10-1990</p73_1_2>
       <p74_1_1>30-10-1990</p74_1_1>
       <p74_2>10</p74_2>
       <p74_3>10</p74_3>
       <p74_4>10</p74_4>
       <p74_5>to jest pole wielowierszowe</p74_5>
       <p74_6>10</p74_6>
       <p74_1_2>30-10-1990</p74_1_2>
       <p75_>1</p75_>
       <p_data_zlecenie>30-10-1990</p_data_zlecenie>
       <p_data_skladnik>30-10-1990</p_data_skladnik>
       <p_kwota_wynagrodzenia>10</p_kwota_wynagrodzenia>
       <p77>to jest pole wielowierszowe</p77>
       <p78>453054504926965134154839080720</p78>
       <p79>30-10-2014</p79>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>