Pola formularza

Formularz: CIT/IP (3) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23309393</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10>
       <p11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11>
       <p12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12>
       <p13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16>
       <p17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <p25_subfield_1>[Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 1 pkt 1 ustawy Pole p25 = ograniczDo(p25_subfield_1,p23) ]</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_1>[Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 3 ustawy, wykazana do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych w informacji CIT/IP za poprzedni ro Pole p26 = ograniczDo(p26_subfield_1,p23-p25) ]</p26_subfield_1>
       <p26a>[Pole kwoty]</p26a>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32_subfield_1>[Wartość zobowiazań zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 8 ustawy Pole p32 = ograniczDo(p32_subfield_1,p23-p25-p26) ]</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>[Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 8 ustawy, wykazana do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych w informacji CIT/IP za rok poprzedni Pole p33 = ograniczDo(p33_subfield_1,p23-p25-p26-p32) ]</p33_subfield_1>
       <p33a>[Pole kwoty]</p33a>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>
       <rect1111>[Pole powtarzalne]</rect1111>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[data]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <rect1497>[Koniec strony]</rect1497>
       <rect1492>[Koniec strony]</rect1492>
       <pageno3>[Numer strony]</pageno3>
       <pages3>[Liczba stron]</pages3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT/IP (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23309393</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p8>10</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p24>10</p24>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_1>1</p26_subfield_1>
       <p26a>10</p26a>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32_subfield_1>1</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>1</p33_subfield_1>
       <p33a>10</p33a>
       <p34>10</p34>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>
       <rect1111></rect1111>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>10</p44>
       <rect1497></rect1497>
       <rect1492></rect1492>
       <pageno3></pageno3>
       <pages3></pages3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>