Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT/O (25) (archiwalny) (2020) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21057129</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p3>2020* / 2021 / </p3>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[dataUrodzenia]</p7>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <dar1_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar1_4>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <dar1_4_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar1_4_4>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27_subfield_1>[Zwrot niezależnie pobranych świadczeń Pole p27 = p27_subfield_1 ]</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_1>[Zwrot niezależnie pobranych świadczeń Pole p28 = p28_subfield_1 ]</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_1>[Kwota wydatków na Internet Pole p29 = p29_subfield_1 ]</p29_subfield_1>
       <p30_subfield_1>[Kwota wydatków na internet Pole p30 = p30_subfield_1 ]</p30_subfield_1>
       <p31_subfield_1>[Kwota wydatków na nowe technologie Pole p31 = p31_subfield_1 ]</p31_subfield_1>
       <p32_subfield_1>[Kwota wydatków na nowe technologie Pole p32 = p32_subfield_1 ]</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>[Wpłaty na indywidualne konto (IKZE) Pole p33 = p33_subfield_1 ]</p33_subfield_1>
       <p34_subfield_1>[Wpłaty na indywidualne konto (IKZE) Pole p34 = p34_subfield_1 ]</p34_subfield_1>
       <czyDzialalnosc>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</czyDzialalnosc>
       <czyDzialalnoscMalzonek>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</czyDzialalnoscMalzonek>
       <p35>[pole wielowierszowe]</p35>
       <p36_subfield_1>[Kwota innej ulgi od dochodu Pole p36 = p36_subfield_1 ]</p36_subfield_1>
       <p37_subfield_1>[Kwota innej ulgi od dochodu Pole p37 = p37_subfield_1 ]</p37_subfield_1>
       <p40_subfield_1>[Kwota ulgi za wyszkolenie uczniów Pole p40 = p40_subfield_1 ]</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_1>[Kwota ulgi za wyszkolenie uczniów Pole p41 = p41_subfield_1 ]</p41_subfield_1>
       <p42_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p42 = p42_subfield_1 ]</p42_subfield_1>
       <p43_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p43 = p43_subfield_1 ]</p43_subfield_1>
       <dziecko>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko>
       <p44>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <butAbolicja>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</butAbolicja>
       <pkosztyZG_subfield_0>[Koszty do wyliczenia ulgi abolicyjnej Pole pkosztyZG = pkosztyZG_subfield_1 + pkosztyZG_subfield_2 + pkosztyZG_subfield_3 + pkosztyZG_subfield_4 + pkosztyZG_subfield_5 + pkosztyZG_subfield_6 + pkosztyZG_subfield_7 + pkosztyZG_subfield_8 ]</pkosztyZG_subfield_0>
       <pkosztyZG_subfield_1>[Podatnik: suma kosztów stos.pracy za granicą Pole pkosztyZG = pkosztyZG_subfield_1 + pkosztyZG_subfield_2 + pkosztyZG_subfield_3 + pkosztyZG_subfield_4 + pkosztyZG_subfield_5 + pkosztyZG_subfield_6 + pkosztyZG_subfield_7 + pkosztyZG_subfield_8 ]</pkosztyZG_subfield_1>
       <pkosztyZG_subfield_2>[Podatnik: suma kosztów stos.pracy w Polsce Pole pkosztyZG = pkosztyZG_subfield_1 + pkosztyZG_subfield_2 + pkosztyZG_subfield_3 + pkosztyZG_subfield_4 + pkosztyZG_subfield_5 + pkosztyZG_subfield_6 + pkosztyZG_subfield_7 + pkosztyZG_subfield_8 ]</pkosztyZG_subfield_2>
       <pkosztyZG_subfield_3>[Podatnik: suma kosztów z dział.wyk.osobiście w tym um./zlec. w Polsce Pole pkosztyZG = pkosztyZG_subfield_1 + pkosztyZG_subfield_2 + pkosztyZG_subfield_3 + pkosztyZG_subfield_4 + pkosztyZG_subfield_5 + pkosztyZG_subfield_6 + pkosztyZG_subfield_7 + pkosztyZG_subfield_8 ]</pkosztyZG_subfield_3>
       <pkosztyZG_subfield_4>[Podatnik: suma kosztów praw autorskich w Polsce Pole pkosztyZG = pkosztyZG_subfield_1 + pkosztyZG_subfield_2 + pkosztyZG_subfield_3 + pkosztyZG_subfield_4 + pkosztyZG_subfield_5 + pkosztyZG_subfield_6 + pkosztyZG_subfield_7 + pkosztyZG_subfield_8 ]</pkosztyZG_subfield_4>
       <pkosztyZG_subfield_5>[Małżonek: suma kosztów stos.pracy za granicą Pole pkosztyZG = pkosztyZG_subfield_1 + pkosztyZG_subfield_2 + pkosztyZG_subfield_3 + pkosztyZG_subfield_4 + pkosztyZG_subfield_5 + pkosztyZG_subfield_6 + pkosztyZG_subfield_7 + pkosztyZG_subfield_8 ]</pkosztyZG_subfield_5>
       <pkosztyZG_subfield_6>[Małżonek: suma kosztów stos.pracy w Polsce Pole pkosztyZG = pkosztyZG_subfield_1 + pkosztyZG_subfield_2 + pkosztyZG_subfield_3 + pkosztyZG_subfield_4 + pkosztyZG_subfield_5 + pkosztyZG_subfield_6 + pkosztyZG_subfield_7 + pkosztyZG_subfield_8 ]</pkosztyZG_subfield_6>
       <pkosztyZG_subfield_7>[Małżonek: suma kosztów z dział.wyk.osobiście w tym um./zlec. w Polsce Pole pkosztyZG = pkosztyZG_subfield_1 + pkosztyZG_subfield_2 + pkosztyZG_subfield_3 + pkosztyZG_subfield_4 + pkosztyZG_subfield_5 + pkosztyZG_subfield_6 + pkosztyZG_subfield_7 + pkosztyZG_subfield_8 ]</pkosztyZG_subfield_7>
       <pkosztyZG_subfield_8>[Małżonek: suma kosztów praw autorskich w Polsce Pole pkosztyZG = pkosztyZG_subfield_1 + pkosztyZG_subfield_2 + pkosztyZG_subfield_3 + pkosztyZG_subfield_4 + pkosztyZG_subfield_5 + pkosztyZG_subfield_6 + pkosztyZG_subfield_7 + pkosztyZG_subfield_8 ]</pkosztyZG_subfield_8>
       <pkosztyZG_subfield_9>[Kwota doliczenia do podatku Pole pkosztyZG = pkosztyZG_subfield_1 + pkosztyZG_subfield_2 + pkosztyZG_subfield_3 + pkosztyZG_subfield_4 + pkosztyZG_subfield_5 + pkosztyZG_subfield_6 + pkosztyZG_subfield_7 + pkosztyZG_subfield_8 ]</pkosztyZG_subfield_9>
       <pkosztyZG_subfield_10>[W tym kwota zwrotu podatku zagranicznego doliczana do podatku Pole pkosztyZG = pkosztyZG_subfield_1 + pkosztyZG_subfield_2 + pkosztyZG_subfield_3 + pkosztyZG_subfield_4 + pkosztyZG_subfield_5 + pkosztyZG_subfield_6 + pkosztyZG_subfield_7 + pkosztyZG_subfield_8 ]</pkosztyZG_subfield_10>
       <p47_subfield_1>[Kwota ulgi, o której mowa w art.27g ustawy Pole p47 = p47_subfield_1 ]</p47_subfield_1>
       <p48_subfield_1>[Kwota ulgi, o której mowa w art.27g ustawy Pole p48 = p48_subfield_1 ]</p48_subfield_1>
       <p49>[pole wielowierszowe]</p49>
       <p50_subfield_1>[Inne ulgi niewymienione w wierszach od 1 do 4 Pole p50 = p50_subfield_1 ]</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_1>[Inne ulgi niewymienione w wierszach od 1 do 4 Pole p51 = p51_subfield_1 ]</p51_subfield_1>
       <dar1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar1>
       <pD_1_1>[nazwaPelna]</pD_1_1>
       <pD_1_2>[KodKraju]</pD_1_2>
       <pD_1_4>[Pole kwoty]</pD_1_4>
       <pD_1_5>[Pole kwoty]</pD_1_5>
       <dar2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar2>
       <pD_2_1>[nazwaPelna]</pD_2_1>
       <pD_2_2>[KodKraju]</pD_2_2>
       <pD_2_4>[Pole kwoty]</pD_2_4>
       <pD_2_5>[Pole kwoty]</pD_2_5>
       <dar3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar3>
       <pD_3_1>[nazwaPelna]</pD_3_1>
       <pD_3_2>[KodKraju]</pD_3_2>
       <pD_3_4>[Pole kwoty]</pD_3_4>
       <pD_3_5>[Pole kwoty]</pD_3_5>
       <dar4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar4>
       <pD_4_1>[nazwaPelna]</pD_4_1>
       <pD_4_2>[KodKraju]</pD_4_2>
       <pD_4_4>[Pole kwoty]</pD_4_4>
       <pD_4_5>[Pole kwoty]</pD_4_5>
       <dar5>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar5>
       <pD_5_1>[nazwaPelna]</pD_5_1>
       <pD_5_2>[KodKraju]</pD_5_2>
       <pD_5_4>[Pole kwoty]</pD_5_4>
       <pD_5_5>[Pole kwoty]</pD_5_5>
       <dar6>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar6>
       <pD_6_1>[nazwaPelna]</pD_6_1>
       <pD_6_2>[KodKraju]</pD_6_2>
       <pD_6_4>[Pole kwoty]</pD_6_4>
       <pD_6_5>[Pole kwoty]</pD_6_5>
       <dar7>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar7>
       <pD_7_1>[nazwaPelna]</pD_7_1>
       <pD_7_2>[KodKraju]</pD_7_2>
       <pD_7_4>[Pole kwoty]</pD_7_4>
       <pD_7_5>[Pole kwoty]</pD_7_5>
       <dziecko1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko1>
       <pE_1_1>[PESEL]</pE_1_1>
       <pE_1_2>[pierwszeImie]</pE_1_2>
       <pE_1_3>[nazwisko]</pE_1_3>
       <pE_1_4>[dataUrodzenia]</pE_1_4>
       <pE_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_1_5>
       <pE_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_1_6>
       <pE_1_7>[Pole kwoty]</pE_1_7>
       <pE_1_8>[Pole kwoty]</pE_1_8>
       <dziecko2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko2>
       <pE_2_1>[PESEL]</pE_2_1>
       <pE_2_2>[pierwszeImie]</pE_2_2>
       <pE_2_3>[nazwisko]</pE_2_3>
       <pE_2_4>[dataUrodzenia]</pE_2_4>
       <pE_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_2_5>
       <pE_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_2_6>
       <pE_2_7>[Pole kwoty]</pE_2_7>
       <pE_2_8>[Pole kwoty]</pE_2_8>
       <dziecko3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko3>
       <pE_3_1>[PESEL]</pE_3_1>
       <pE_3_2>[pierwszeImie]</pE_3_2>
       <pE_3_3>[nazwisko]</pE_3_3>
       <pE_3_4>[dataUrodzenia]</pE_3_4>
       <pE_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_3_5>
       <pE_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_3_6>
       <pE_3_7>[Pole kwoty]</pE_3_7>
       <pE_3_8>[Pole kwoty]</pE_3_8>
       <dziecko4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko4>
       <pE_4_1>[PESEL]</pE_4_1>
       <pE_4_2>[pierwszeImie]</pE_4_2>
       <pE_4_3>[nazwisko]</pE_4_3>
       <pE_4_4>[dataUrodzenia]</pE_4_4>
       <pE_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_4_5>
       <pE_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_4_6>
       <pE_4_7>[Pole kwoty]</pE_4_7>
       <pE_4_8>[Pole kwoty]</pE_4_8>
       <dziecko5>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko5>
       <pE_5_1>[PESEL]</pE_5_1>
       <pE_5_2>[pierwszeImie]</pE_5_2>
       <pE_5_3>[nazwisko]</pE_5_3>
       <pE_5_4>[dataUrodzenia]</pE_5_4>
       <pE_5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_5_5>
       <pE_5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_5_6>
       <pE_5_7>[Pole kwoty]</pE_5_7>
       <pE_5_8>[Pole kwoty]</pE_5_8>
       <dziecko6>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko6>
       <pE_6_1>[PESEL]</pE_6_1>
       <pE_6_2>[pierwszeImie]</pE_6_2>
       <pE_6_3>[nazwisko]</pE_6_3>
       <pE_6_4>[dataUrodzenia]</pE_6_4>
       <pE_6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_6_5>
       <pE_6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_6_6>
       <pE_6_7>[Pole kwoty]</pE_6_7>
       <pE_6_8>[Pole kwoty]</pE_6_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/O (25)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21057129</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p3>2020</p3>
       <p4>10</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>30-10-1985</p7>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <dar1_4></dar1_4>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <dar1_4_4></dar1_4_4>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27_subfield_1>1</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_1>1</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_1>1</p29_subfield_1>
       <p30_subfield_1>1</p30_subfield_1>
       <p31_subfield_1>1</p31_subfield_1>
       <p32_subfield_1>1</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>1</p33_subfield_1>
       <p34_subfield_1>1</p34_subfield_1>
       <czyDzialalnosc>1</czyDzialalnosc>
       <czyDzialalnoscMalzonek>1</czyDzialalnoscMalzonek>
       <p35>to jest pole wielowierszowe</p35>
       <p36_subfield_1>1</p36_subfield_1>
       <p37_subfield_1>1</p37_subfield_1>
       <p40_subfield_1>1</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_1>1</p41_subfield_1>
       <p42_subfield_1>1</p42_subfield_1>
       <p43_subfield_1>1</p43_subfield_1>
       <dziecko></dziecko>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <butAbolicja></butAbolicja>
       <pkosztyZG_subfield_0>1</pkosztyZG_subfield_0>
       <pkosztyZG_subfield_1>1</pkosztyZG_subfield_1>
       <pkosztyZG_subfield_2>1</pkosztyZG_subfield_2>
       <pkosztyZG_subfield_3>1</pkosztyZG_subfield_3>
       <pkosztyZG_subfield_4>1</pkosztyZG_subfield_4>
       <pkosztyZG_subfield_5>1</pkosztyZG_subfield_5>
       <pkosztyZG_subfield_6>1</pkosztyZG_subfield_6>
       <pkosztyZG_subfield_7>1</pkosztyZG_subfield_7>
       <pkosztyZG_subfield_8>1</pkosztyZG_subfield_8>
       <pkosztyZG_subfield_9>1</pkosztyZG_subfield_9>
       <pkosztyZG_subfield_10>1</pkosztyZG_subfield_10>
       <p47_subfield_1>1</p47_subfield_1>
       <p48_subfield_1>1</p48_subfield_1>
       <p49>to jest pole wielowierszowe</p49>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_1>1</p51_subfield_1>
       <dar1></dar1>
       <pD_1_1>Pełna nazwa testowa</pD_1_1>
       <pD_1_2>PL</pD_1_2>
       <pD_1_4>10</pD_1_4>
       <pD_1_5>10</pD_1_5>
       <dar2></dar2>
       <pD_2_1>Pełna nazwa testowa</pD_2_1>
       <pD_2_2>PL</pD_2_2>
       <pD_2_4>10</pD_2_4>
       <pD_2_5>10</pD_2_5>
       <dar3></dar3>
       <pD_3_1>Pełna nazwa testowa</pD_3_1>
       <pD_3_2>PL</pD_3_2>
       <pD_3_4>10</pD_3_4>
       <pD_3_5>10</pD_3_5>
       <dar4></dar4>
       <pD_4_1>Pełna nazwa testowa</pD_4_1>
       <pD_4_2>PL</pD_4_2>
       <pD_4_4>10</pD_4_4>
       <pD_4_5>10</pD_4_5>
       <dar5></dar5>
       <pD_5_1>Pełna nazwa testowa</pD_5_1>
       <pD_5_2>PL</pD_5_2>
       <pD_5_4>10</pD_5_4>
       <pD_5_5>10</pD_5_5>
       <dar6></dar6>
       <pD_6_1>Pełna nazwa testowa</pD_6_1>
       <pD_6_2>PL</pD_6_2>
       <pD_6_4>10</pD_6_4>
       <pD_6_5>10</pD_6_5>
       <dar7></dar7>
       <pD_7_1>Pełna nazwa testowa</pD_7_1>
       <pD_7_2>PL</pD_7_2>
       <pD_7_4>10</pD_7_4>
       <pD_7_5>10</pD_7_5>
       <dziecko1></dziecko1>
       <pE_1_1>23050608219</pE_1_1>
       <pE_1_2>Jan</pE_1_2>
       <pE_1_3>Kowalski</pE_1_3>
       <pE_1_4>30-10-1985</pE_1_4>
       <pE_1_5>10</pE_1_5>
       <pE_1_6>10</pE_1_6>
       <pE_1_7>10</pE_1_7>
       <pE_1_8>10</pE_1_8>
       <dziecko2></dziecko2>
       <pE_2_1>23050608219</pE_2_1>
       <pE_2_2>Jan</pE_2_2>
       <pE_2_3>Kowalski</pE_2_3>
       <pE_2_4>30-10-1985</pE_2_4>
       <pE_2_5>10</pE_2_5>
       <pE_2_6>10</pE_2_6>
       <pE_2_7>10</pE_2_7>
       <pE_2_8>10</pE_2_8>
       <dziecko3></dziecko3>
       <pE_3_1>23050608219</pE_3_1>
       <pE_3_2>Jan</pE_3_2>
       <pE_3_3>Kowalski</pE_3_3>
       <pE_3_4>30-10-1985</pE_3_4>
       <pE_3_5>10</pE_3_5>
       <pE_3_6>10</pE_3_6>
       <pE_3_7>10</pE_3_7>
       <pE_3_8>10</pE_3_8>
       <dziecko4></dziecko4>
       <pE_4_1>23050608219</pE_4_1>
       <pE_4_2>Jan</pE_4_2>
       <pE_4_3>Kowalski</pE_4_3>
       <pE_4_4>30-10-1985</pE_4_4>
       <pE_4_5>10</pE_4_5>
       <pE_4_6>10</pE_4_6>
       <pE_4_7>10</pE_4_7>
       <pE_4_8>10</pE_4_8>
       <dziecko5></dziecko5>
       <pE_5_1>23050608219</pE_5_1>
       <pE_5_2>Jan</pE_5_2>
       <pE_5_3>Kowalski</pE_5_3>
       <pE_5_4>30-10-1985</pE_5_4>
       <pE_5_5>10</pE_5_5>
       <pE_5_6>10</pE_5_6>
       <pE_5_7>10</pE_5_7>
       <pE_5_8>10</pE_5_8>
       <dziecko6></dziecko6>
       <pE_6_1>23050608219</pE_6_1>
       <pE_6_2>Jan</pE_6_2>
       <pE_6_3>Kowalski</pE_6_3>
       <pE_6_4>30-10-1985</pE_6_4>
       <pE_6_5>10</pE_6_5>
       <pE_6_6>10</pE_6_6>
       <pE_6_7>10</pE_6_7>
       <pE_6_8>10</pE_6_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>