Pola formularza

Formularz: IoPUA PAN Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym rokuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20915662</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pA1>[rok]</pA1>
       <pA2>[nazwaPelna]</pA2>
       <pA3_subfield_0>[miejscowość]</pA3_subfield_0>
       <pA3_subfield_1>[ulica]</pA3_subfield_1>
       <pA3_subfield_2>[nr domu]</pA3_subfield_2>
       <pA3_subfield_3>[nr lokalu]</pA3_subfield_3>
       <pA4_subfield_0>[kod pocztowy]</pA4_subfield_0>
       <pA4_subfield_1>[poczta]</pA4_subfield_1>
       <pA5>[NIP]</pA5>
       <pA6>[Pole tekstowe]</pA6>
       <p1>[rok]</p1>
       <p2>[rok]</p2>
       <p3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3>
       <p4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4>
       <p5_subfield_0>[imię]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p6>[Telefon]</p6>
       <p7_subfield_0>[imię]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p8>[Telefon]</p8>
       <p9>[data]</p9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IoPUA PAN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20915662</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pA1></pA1>
       <pA2>Pełna nazwa testowa</pA2>
       <pA3_subfield_0>Poznań</pA3_subfield_0>
       <pA3_subfield_1>Strzelecka</pA3_subfield_1>
       <pA3_subfield_2>1</pA3_subfield_2>
       <pA3_subfield_3>1</pA3_subfield_3>
       <pA4_subfield_0>61-155</pA4_subfield_0>
       <pA4_subfield_1>Poznań</pA4_subfield_1>
       <pA5>8875155741</pA5>
       <pA6>test pola tekstowego</pA6>
       <p1></p1>
       <p2></p2>
       <p3>10</p3>
       <p4>10</p4>
       <p5_subfield_0>Jan</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p6>500600400</p6>
       <p7_subfield_0>Jan</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p8>500600400</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>