Pola formularza

Formularz: ZUS EDS (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) Wniosek o dodatek solidarnościowy w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20666613</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[dataUrodzenia]</p7>
       <p8>[obywatelstwo]</p8>
       <p9_K>[plec]</p9_K>
       <p9_M>[plec]</p9_M>
       <p10>[UlicaKor]</p10>
       <p11>[NrDomuKor]</p11>
       <p12>[NrLokaluKor]</p12>
       <p13>[KodPocztowyKor]</p13>
       <p14>[MiejscowoscKor]</p14>
       <p15>[Telefon]</p15>
       <p16>[Mail]</p16>
       <p17>[Rachunek]</p17>
       <p18>[NIP]</p18>
       <p19>[REGON]</p19>
       <p20>[PESEL]</p20>
       <p21>[pierwszeImie]</p21>
       <p22>[nazwisko]</p22>
       <p23>[nazwa]</p23>
       <p24>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26>
       <p27>[data]</p27>
       <p28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30>
       <p31>[data]</p31>
       <p32>[Data wypełnienia]</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS EDS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20666613</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>1</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>30-10-1985</p7>
       <p8>polskie</p8>
       <p9_K>M</p9_K>
       <p9_M>M</p9_M>
       <p10>Półwiejska</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>500600400</p15>
       <p16>test@test.pl</p16>
       <p17>453054504926965134154839080720</p17>
       <p18>8875155741</p18>
       <p19>773461194</p19>
       <p20>23050608219</p20>
       <p21>Jan</p21>
       <p22>Kowalski</p22>
       <p23>nazwa testowa</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>30-10-1990</p31>
       <p32>30-10-2014</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>