Pola formularza

Formularz: PSZ-DKWO PP Formularz pomocy publicznej do wniosku o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (Covid-19 koronawirus)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20403872</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p3_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11_1>[nazwaPelna]</p11_1>
       <p11_2_subfield_0>[miejscowość]</p11_2_subfield_0>
       <p11_2_subfield_1>[ulica]</p11_2_subfield_1>
       <p11_2_subfield_2>[nr domu]</p11_2_subfield_2>
       <p11_2_subfield_3>[nr lokalu]</p11_2_subfield_3>
       <p11_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_2_subfield_4>
       <p11_2_subfield_5>[poczta]</p11_2_subfield_5>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p13>[data]</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PSZ-DKWO PP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20403872</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>10</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11_1>Pełna nazwa testowa</p11_1>
       <p11_2_subfield_0>Poznań</p11_2_subfield_0>
       <p11_2_subfield_1>Strzelecka</p11_2_subfield_1>
       <p11_2_subfield_2>1</p11_2_subfield_2>
       <p11_2_subfield_3>1</p11_2_subfield_3>
       <p11_2_subfield_4>61-155</p11_2_subfield_4>
       <p11_2_subfield_5>Poznań</p11_2_subfield_5>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p13>30-10-1990</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>