Pola formularza

Formularz: KRS-W2 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjnaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19581674</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[wydział gospodarczy KRS]</p1_3>
       <p2>[województwo]</p2>
       <p3>[powiat]</p3>
       <p4>[gmina]</p4>
       <p5>[miejscowość]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>[nazwa skrócona]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p10>[pierwszeImie]</p10>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>[nazwa skrócona]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[UlicaKor]</p13>
       <p14>[NrDomuKor]</p14>
       <p15>[NrLokaluKor]</p15>
       <p16>[MiejscowoscKor]</p16>
       <p17>[KodPocztowyKor]</p17>
       <p18>[PocztaKor]</p18>
       <p19>[KrajKor]</p19>
       <p20_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p20_subfield_>
       <p20_subfield_2>[nazwa skrócona]</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>[nazwisko]</p20_subfield_1>
       <p21>[pierwszeImie]</p21>
       <p22>[Ulica]</p22>
       <p23>[NrLokalu]</p23>
       <p24>[NrDomu]</p24>
       <p25>[Miejscowosc]</p25>
       <p26>[KodPocztowy]</p26>
       <p27>[Poczta]</p27>
       <p28>[KodKraju]</p28>
       <p29>[nazwaPelna]</p29>
       <p31>[NIP]</p31>
       <p32>[REGON]</p32>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p34>[Wojewodztwo]</p34>
       <p35>[Powiat]</p35>
       <p36>[Gmina]</p36>
       <p37>[Miejscowosc]</p37>
       <p38>[Ulica]</p38>
       <p39>[NrDomu]</p39>
       <p40>[NrLokalu]</p40>
       <p41>[KodPocztowy]</p41>
       <p42>[Poczta]</p42>
       <p43>[Mail]</p43>
       <p44>[WWW]</p44>
       <p45_1>[data]</p45_1>
       <p45_2>[pole wielowierszowe]</p45_2>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <pa46>[Pole tekstowe]</pa46>
       <p47_1>[Pole kwoty]</p47_1>
       <p48>[Lista walut]</p48>
       <p49_1>[Pole kwoty]</p49_1>
       <p50>[Lista walut]</p50>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p52_1>[Pole kwoty]</p52_1>
       <p53>[Lista walut]</p53>
       <p54_1>[Pole kwoty]</p54_1>
       <p55>[Lista walut]</p55>
       <p56>[data]</p56>
       <pD_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_1>
       <pD_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_2>
       <pD_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_3>
       <pD_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_4>
       <pD_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_5>
       <pD_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_6>
       <pD_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_7>
       <pD_1_8_1>[Pole tekstowe]</pD_1_8_1>
       <pD_1_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_8_2>
       <pD_1_9_1>[Pole tekstowe]</pD_1_9_1>
       <pD_1_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_1_9_2>
       <pD_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_1>
       <pD_2_1_>[Wartość wyboru w polu pD_2_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</pD_2_1_>
       <pD_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_2>
       <pD_2_2_>[Wartość wyboru w polu pD_2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_2_>
       <pD_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_3>
       <pD_2_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_3_>
       <pD_2_4_1>[Pole tekstowe]</pD_2_4_1>
       <pD_2_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_4_2>
       <pD_2_4_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_4_3_>
       <pD_2_5_1>[Pole tekstowe]</pD_2_5_1>
       <pD_2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_5_2>
       <pD_2_5_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_5_3_>
       <pD_2_6_1>[Pole tekstowe]</pD_2_6_1>
       <pD_2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_6_2>
       <pD_2_6_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_6_3_>
       <pD_2_7_1>[Pole tekstowe]</pD_2_7_1>
       <pD_2_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_7_2>
       <pD_2_7_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_7_3_>
       <pD_2_8_1>[Pole tekstowe]</pD_2_8_1>
       <pD_2_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_8_2>
       <pD_2_8_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_8_3_>
       <pD_2_9_1>[Pole tekstowe]</pD_2_9_1>
       <pD_2_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_9_2>
       <pD_2_9_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_9_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_9_3_>
       <pD_2_10_1>[Pole tekstowe]</pD_2_10_1>
       <pD_2_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_10_2>
       <pD_2_10_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_10_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_10_3_>
       <pD_2_11_1>[Pole tekstowe]</pD_2_11_1>
       <pD_2_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_11_2>
       <pD_2_11_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_11_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_11_3_>
       <pD_2_12_1>[Pole tekstowe]</pD_2_12_1>
       <pD_2_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_12_2>
       <pD_2_12_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_12_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_12_3_>
       <pD_2_13_1>[Pole tekstowe]</pD_2_13_1>
       <pD_2_13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_13_2>
       <pD_2_13_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_13_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_13_3_>
       <pD_2_14_1>[Pole tekstowe]</pD_2_14_1>
       <pD_2_14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_14_2>
       <pD_2_14_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_14_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_14_3_>
       <pD_2_15_1>[Pole tekstowe]</pD_2_15_1>
       <pD_2_15_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_15_2>
       <pD_2_15_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_15_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_15_3_>
       <pD2_1>[pole wielowierszowe]</pD2_1>
       <pD2_2>[Data wypełnienia]</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-W2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19581674</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>27700</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <_>1</_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>nazwa testowa</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p10>Jan</p10>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>nazwa testowa</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>Półwiejska</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>PL</p19>
       <p20_subfield_>2</p20_subfield_>
       <p20_subfield_2>nazwa testowa</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>Kowalski</p20_subfield_1>
       <p21>Jan</p21>
       <p22>Strzelecka</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>PL</p28>
       <p29>Pełna nazwa testowa</p29>
       <p31>8875155741</p31>
       <p32>773461194</p32>
       <p33_>1</p33_>
       <p34>wielkopolskie</p34>
       <p35>poznański</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>Strzelecka</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>61-155</p41>
       <p42>Poznań</p42>
       <p43>test@test.pl</p43>
       <p44></p44>
       <p45_1>30-10-1990</p45_1>
       <p45_2>to jest pole wielowierszowe</p45_2>
       <p46_>1</p46_>
       <pa46>test pola tekstowego</pa46>
       <p47_1>10</p47_1>
       <p48></p48>
       <p49_1>10</p49_1>
       <p50></p50>
       <p51>10</p51>
       <p52_1>10</p52_1>
       <p53></p53>
       <p54_1>10</p54_1>
       <p55></p55>
       <p56>30-10-1990</p56>
       <pD_1_1>10</pD_1_1>
       <pD_1_2>10</pD_1_2>
       <pD_1_3>10</pD_1_3>
       <pD_1_4>10</pD_1_4>
       <pD_1_5>10</pD_1_5>
       <pD_1_6>10</pD_1_6>
       <pD_1_7>10</pD_1_7>
       <pD_1_8_1>test pola tekstowego</pD_1_8_1>
       <pD_1_8_2>10</pD_1_8_2>
       <pD_1_9_1>test pola tekstowego</pD_1_9_1>
       <pD_1_9_2>10</pD_1_9_2>
       <pD_2_1>10</pD_2_1>
       <pD_2_1_>1</pD_2_1_>
       <pD_2_2>10</pD_2_2>
       <pD_2_2_>1</pD_2_2_>
       <pD_2_3>10</pD_2_3>
       <pD_2_3_>1</pD_2_3_>
       <pD_2_4_1>test pola tekstowego</pD_2_4_1>
       <pD_2_4_2>10</pD_2_4_2>
       <pD_2_4_3_>1</pD_2_4_3_>
       <pD_2_5_1>test pola tekstowego</pD_2_5_1>
       <pD_2_5_2>10</pD_2_5_2>
       <pD_2_5_3_>1</pD_2_5_3_>
       <pD_2_6_1>test pola tekstowego</pD_2_6_1>
       <pD_2_6_2>10</pD_2_6_2>
       <pD_2_6_3_>1</pD_2_6_3_>
       <pD_2_7_1>test pola tekstowego</pD_2_7_1>
       <pD_2_7_2>10</pD_2_7_2>
       <pD_2_7_3_>1</pD_2_7_3_>
       <pD_2_8_1>test pola tekstowego</pD_2_8_1>
       <pD_2_8_2>10</pD_2_8_2>
       <pD_2_8_3_>1</pD_2_8_3_>
       <pD_2_9_1>test pola tekstowego</pD_2_9_1>
       <pD_2_9_2>10</pD_2_9_2>
       <pD_2_9_3_>1</pD_2_9_3_>
       <pD_2_10_1>test pola tekstowego</pD_2_10_1>
       <pD_2_10_2>10</pD_2_10_2>
       <pD_2_10_3_>1</pD_2_10_3_>
       <pD_2_11_1>test pola tekstowego</pD_2_11_1>
       <pD_2_11_2>10</pD_2_11_2>
       <pD_2_11_3_>1</pD_2_11_3_>
       <pD_2_12_1>test pola tekstowego</pD_2_12_1>
       <pD_2_12_2>10</pD_2_12_2>
       <pD_2_12_3_>1</pD_2_12_3_>
       <pD_2_13_1>test pola tekstowego</pD_2_13_1>
       <pD_2_13_2>10</pD_2_13_2>
       <pD_2_13_3_>1</pD_2_13_3_>
       <pD_2_14_1>test pola tekstowego</pD_2_14_1>
       <pD_2_14_2>10</pD_2_14_2>
       <pD_2_14_3_>1</pD_2_14_3_>
       <pD_2_15_1>test pola tekstowego</pD_2_15_1>
       <pD_2_15_2>10</pD_2_15_2>
       <pD_2_15_3_>1</pD_2_15_3_>
       <pD2_1>to jest pole wielowierszowe</pD2_1>
       <pD2_2>30-10-2014</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>