Pola formularza

Formularz: PK-KPiR PK - polecenie księgowania - dowód księgowy KPiRPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18515124</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p12_1>[nazwaPelna]</p12_1>
       <p0_1>[miejscowość]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <p12_2_subfield_0>[miejscowość]</p12_2_subfield_0>
       <p12_2_subfield_1>[ulica]</p12_2_subfield_1>
       <p12_2_subfield_2>[nr domu]</p12_2_subfield_2>
       <p12_2_subfield_3>[nr lokalu]</p12_2_subfield_3>
       <p12_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p12_3_subfield_0>
       <p12_3_subfield_1>[poczta]</p12_3_subfield_1>
       <p0_3_4>[Pole tekstowe]</p0_3_4>
       <p12_5>[NIP]</p12_5>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <rect1111>[Pole powtarzalne]</rect1111>
       <p3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole kwoty]</p5>
       <p6>[Pole kwoty]</p6>
       <rect1497>[Pole podziału sekcji]</rect1497>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <rect1499>[Pole podziału sekcji]</rect1499>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <rect1500>[Koniec strony]</rect1500>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PK-KPiR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18515124</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p12_1>Pełna nazwa testowa</p12_1>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <p12_2_subfield_0>Poznań</p12_2_subfield_0>
       <p12_2_subfield_1>Strzelecka</p12_2_subfield_1>
       <p12_2_subfield_2>1</p12_2_subfield_2>
       <p12_2_subfield_3>1</p12_2_subfield_3>
       <p12_3_subfield_0>61-155</p12_3_subfield_0>
       <p12_3_subfield_1>Poznań</p12_3_subfield_1>
       <p0_3_4>test pola tekstowego</p0_3_4>
       <p12_5>8875155741</p12_5>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <rect1111></rect1111>
       <p3>1</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>2</p5>
       <p6>2</p6>
       <rect1497></rect1497>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <rect1499></rect1499>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <rect1500></rect1500>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>