Pola formularza

Formularz: BDO-4.6 Dział IV tabela 6Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407065</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2>[BDO]</p2>
       <p3>[Wojewodztwo]</p3>
       <p4>[Powiat]</p4>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12>[KodKraju]</p12>
       <p5>[Gmina]</p5>
       <p6>[Miejscowosc]</p6>
       <p13>[Wojewodztwo]</p13>
       <p14>[Powiat]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p0>[Pole tekstowe]</p0>
       <p7>[KodPocztowy]</p7>
       <p8>[Ulica]</p8>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p9>[NrDomu]</p9>
       <p10>[NrLokalu]</p10>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[BDO]</p25>
       <p26>[Wojewodztwo]</p26>
       <p30>[Powiat]</p30>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p35>[KodKraju]</p35>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p27>[Gmina]</p27>
       <p31>[Miejscowosc]</p31>
       <p36>[Wojewodztwo]</p36>
       <p37>[Powiat]</p37>
       <p38>[Gmina]</p38>
       <p39>[Miejscowosc]</p39>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p28>[KodPocztowy]</p28>
       <p32>[Ulica]</p32>
       <p40>[KodPocztowy]</p40>
       <p41>[Ulica]</p41>
       <p29>[NrDomu]</p29>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p42>[NrDomu]</p42>
       <p43>[NrLokalu]</p43>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p47>[pole wielowierszowe]</p47>
       <p48>[BDO]</p48>
       <p49>[Wojewodztwo]</p49>
       <p50>[Powiat]</p50>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p51>[Gmina]</p51>
       <p52>[Miejscowosc]</p52>
       <p53>[KodPocztowy]</p53>
       <p54>[Ulica]</p54>
       <p55>[NrDomu]</p55>
       <p56>[NrLokalu]</p56>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <p58>[pole wielowierszowe]</p58>
       <p59>[BDO]</p59>
       <p60>[Wojewodztwo]</p60>
       <p62>[Powiat]</p62>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p63>[Gmina]</p63>
       <p64>[Miejscowosc]</p64>
       <p65>[KodPocztowy]</p65>
       <p66>[Ulica]</p66>
       <p67>[NrDomu]</p67>
       <p68>[NrLokalu]</p68>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <p69>[bank]</p69>
       <p70>[data]</p70>
       <rect5>[Pole podziału sekcji]</rect5>
       <rect6>[Koniec strony]</rect6>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BDO-4.6</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407065</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2></p2>
       <p3>wielkopolskie</p3>
       <p4>poznański</p4>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>Poznań</p6>
       <p13>wielkopolskie</p13>
       <p14>poznański</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p0>test pola tekstowego</p0>
       <p7>61-155</p7>
       <p8>Strzelecka</p8>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25></p25>
       <p26>wielkopolskie</p26>
       <p30>poznański</p30>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p35>PL</p35>
       <rect1></rect1>
       <p27>Poznań</p27>
       <p31>Poznań</p31>
       <p36>wielkopolskie</p36>
       <p37>poznański</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p28>61-155</p28>
       <p32>Strzelecka</p32>
       <p40>61-155</p40>
       <p41>Strzelecka</p41>
       <p29>1</p29>
       <p33>1</p33>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <rect2></rect2>
       <p47>to jest pole wielowierszowe</p47>
       <p48></p48>
       <p49>wielkopolskie</p49>
       <p50>poznański</p50>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p51>Poznań</p51>
       <p52>Poznań</p52>
       <p53>61-155</p53>
       <p54>Strzelecka</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <rect3></rect3>
       <p58>to jest pole wielowierszowe</p58>
       <p59></p59>
       <p60>wielkopolskie</p60>
       <p62>poznański</p62>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p63>Poznań</p63>
       <p64>Poznań</p64>
       <p65>61-155</p65>
       <p66>Strzelecka</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <rect4></rect4>
       <p69></p69>
       <p70>30-10-1990</p70>
       <rect5></rect5>
       <rect6></rect6>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>